Trường học toán pitago

      34

1/- Vòi thứ nhất chảy đầy hồ nước sau 2 giờ . Vòi đồ vật hai có sức chảy bằng 1/3 vòi thứ nhất . Vòi thứ ba tháo hết hồ đầy nước trong 4 giờ đồng hồ . Nếu như 2/5 hồ đã có nước , tín đồ ta mở đồng thời 3 vòi vĩnh thì sau .... Giờ đồng hồ hồ đang đầy nước ?


Bạn đang xem: Trường học toán pitago

*

vòi trước tiên chảy đầy hồ sau 2 giờ. Vòi lắp thêm hai tất cả sức chảy bởi 1/3 vòi lắp thêm nhất. Vòi sản phẩm ba bóc hết hồ đầy nước trong 4 giờ. Nếu như 2/5 hồ đã tất cả nước, tín đồ ta mở cùng lúc 3 vòi vĩnh thì sau .... Giờ hồ đang đầy nước ?


Xem thêm: Xem Phim Tân Ỷ Thiên Đồ Lông Ký Tap Cuoi, Xem Phim Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký Tập 50

*

Bài giải:

Mỗi giờ đồng hồ vòi thứ nhất chảy được:

1 : 2 = một nửa ﴾hồ﴿

Mỗi tiếng vòi trang bị hai rã được:

1/3 x một nửa = 1/6 ﴾hồ﴿

Mỗi tiếng vòi thứ cha chảy được:

1 : 4 = 1/4 ﴾hồ﴿

Mỗi tiếng cả 3 vòi tan được:

1/2+1/6+1/4 = 11/12 ﴾hồ﴿

Nếu hồ có 2/5 nước tín đồ ta sẽ mở tía vòi trong:

﴾1 ‐ 2/5﴿ : 11/12 = 36/55 ﴾giờ﴿

ĐS: 36/55 giờ

Bài giải:

Mỗi giờ đồng hồ vòi đầu tiên chảy được: 1 : 2 = 50% (hồ)

Mỗi giờ đồng hồ vòi sản phẩm công nghệ hai tung được: 1/3 x 50% = 1/6 (hồ)

Mỗi giờ vòi thứ bố chảy được: 1 : 4 = 1/4 (hồ)

Mỗi giờ cả 3 vòi tung được: 1/2+1/6+1/4 = 11/12 (hồ)

Nếu hồ gồm 2/5 nước fan ta đã mở ba vòi trong:

(1 - 2/5) : 11/12 = 36/55 (giờ)

ĐS: 36/55 giờ

* bí quyết hiểu 2:(Có lẽ cách hiểu này đúng cùng với ý tín đồ ra đề bên trên Violympic)

Bài 1c:Vòi đầu tiên chảy đầy hồ nước sau 2 giờ. Vòi vật dụng hai tất cả sức chảy bằng 1/3 vòi sản phẩm công nghệ nhấtVòi lắp thêm 3 bóc hết tất cả hồ đầy nước vào 4 giờ. Nếu2/5hồ đã có nước, tín đồ ta mở đồng thời 3 vòi(vòi 1 cùng vòi 2 rã vào còn vòi vĩnh 3 toá nước ra)thì sau mấy giờ đồng hồ hồ đã đầy nước.Bạn sẽ xem: Vòi thứ nhất chảy đầy hồ sau 2 giờ

Giải:

Mỗi giờ đồng hồ vòi trước tiên chảy được: 1 : 2 = 50% (hồ)

Mỗi tiếng vòi trang bị hai rã được: 1/3 x 50% = 1/6 (hồ)

Mỗi giờ vòi thứ tía chảy được: 1 : 4 = 1/4 (hồ)

Nếu hồ không tồn tại nước thì từng giờ cả 3 vòi thuộc chảy thì được:

(1/2 + 1/6) – 1/4 = 5/12 (hồ)

Lượng nước đề xuất chảy vào để đầy hồ:

1 – 2/5 = 3/5 (hồ)

Thời gian rã đầy hồ là:

3/5 : 5/12 =36/25 (giờ) = 1,44 giờ

ĐS: 1,44 giờ

Đúng 0 comment (0)

Vòi đầu tiên chảy đầy hồ nước sau 2 giờ. Vòi máy hai bao gồm sức chảy bằng 1/3 vòi máy nhất. Vòi vật dụng ba bóc hết tất cả hồ đầy nước trong 4 giờ. Giả dụ 2/5 hồ đã bao gồm nước, người ta mở cùng lúc 3 vòi vĩnh thì sau.....giờ hồ đã đầy nước?

Lớp 5 Toán 0 0 gửi Hủy

vòi thứ nhất chảy đầy hồ sau 2 giờ. Vòi đồ vật hai gồm sức chảy bằng 1/3 vòi vật dụng nhất. Vòi thứ ba bóc hết hồ đầy nước trong 4 giờ. Nếu 2/5 hồ đã tất cả nước, người ta mở đồng thời 3 vòi vĩnh thì sau? tiếng hồ vẫn đầy nước.

Lớp 5 Toán 4 0 gửi Hủy

36/55 không nên tao ko làmchó

Đúng 0
bình luận (0)

vậy đúng mày có tác dụng chó

Đúng 0
phản hồi (0)

ko biết,hỏi giáo viên sẽ rõ

Đúng 0
phản hồi (0) Lớp 5 Toán 2 0 nhờ cất hộ Hủy

khó quá

Đúng 0
phản hồi (0)

Trong 1 giờ, vòi thứ nhất chảy được là một : 2 = 1/2(hồ)

Trong 1 giờ, vòi lắp thêm hai tan được là: 1/3x1/2=1/6 (hồ)

Trong 1 giờ, vòi trang bị ba bóc hết tất cả là: 1 : 4 = 1/4 (hồ)

Phân số chỉ số phần ao nước cần tan thêm là: 1 - 2/5 = 3/5 (hồ)

Nếu cả 3 vòi thuộc mở, trong 1 giờ, số lượng nước vào bể là: 1/2 + 1/6− 1/4= 5/12 (hồ)

Thời gian nhằm hồ đầy là: 3/5: 5/12= 36/25 (giờ) = 1,44 giờ

ĐS:....

nhớ k cho bạn nha

học tốt

Đúng 0
bình luận (0)

Vòi trước tiên chảy đầy hồ nước sau 2 tiếng . Vòi thiết bị hai có sức chảy bởi 1/3 vòi trước tiên . Vòi sản phẩm ba tháo hết hồ đầy nước trong 4 tiếng . Nếu như 2/5 hồ nước đã tất cả nước , bạn ta mở đồng thời 3 vòi vĩnh thì sau .... Tiếng hồ đã đầy nước ?

Lớp 5 Toán 7 0 giữ hộ Hủy

Bài giải:Mỗi giờ đồng hồ vòi thứ nhất chảy được: 1 : 2 = một nửa (hồ)Mỗi giờ vòi máy hai chảy được: 1/3 x 1/2 = 1/6 (hồ)Mỗi tiếng vòi thứ bố chảy được: 1 : 4 = 1/4 (hồ)Mỗi giờ đồng hồ cả 3 vòi rã được: 1/2+1/6+1/4 = 11/12 (hồ)Nếu hồ bao gồm 2/5 nước fan ta đang mở ba vòi trong:(1 - 2/5) : 11/12 = 36/55 (giờ)ĐS: 36/55 giờ

Đúng 0
comment (0)

Bài giải:

Mỗi giờ đồng hồ vòi đầu tiên chảy được: 1 : 2 = một nửa (hồ)

Mỗi tiếng vòi sản phẩm hai rã được: 1/3 x một nửa = 1/6 (hồ)

Mỗi tiếng vòi thứ tía chảy được: 1 : 4 = 1/4 (hồ)

Mỗi tiếng cả 3 vòi chảy được: 1/2+1/6+1/4 = 11/12 (hồ)

Nếu hồ tất cả 2/5 nước fan ta vẫn mở ba vòi trong:

(1 - 2/5) : 11/12 = 36/55 (giờ)

ĐS: 36/55 giờ

tk nha ban

thank you ban

(^_^)

Đúng 0
comment (0)

36/55 nha

*

bn

Đúng 0
comment (0)

Vòi đầu tiên chảy đầy hồ sau 2 tiếng đồng hồ . Vòi sản phẩm hai tất cả sức chảy bằng 1/3 vòi thứ nhất . Vòi trang bị ba tháo hết hồ đầy nước trong 4 tiếng . Ví như 2/5 hồ nước đã tất cả nước , fan ta mở đồng thời 3 vòi vĩnh thì sau .... Giờ đồng hồ hồ đang đầy nước ?

Lớp 5 Toán 2 0 giữ hộ Hủy

* biện pháp hiểu 1:

Bài giải:

Mỗi giờ vòi trước tiên chảy được: 1 : 2 = một nửa (hồ)

Mỗi tiếng vòi thứ hai chảy được: 1/3 x một nửa = 1/6 (hồ)

Mỗi tiếng vòi thứ tía chảy được: 1 : 4 = 1/4 (hồ)

Mỗi giờ đồng hồ cả 3 vòi tung được: 1/2+1/6+1/4 = 11/12 (hồ)

Nếu hồ tất cả 2/5 nước fan ta vẫn mở tía vòi trong:

(1 - 2/5) : 11/12 = 36/55 (giờ)

ĐS: 36/55 giờ

* giải pháp hiểu 2:(Có lẽ bí quyết hiểu này đúng cùng với ý bạn ra đề trên Violympic)

Bài 1c:Vòi trước tiên chảy đầy hồ nước sau 2 giờ. Vòi thiết bị hai tất cả sức chảy bằng 1/3 vòi máy nhấtVòi trang bị 3 tháo hết hồ đầy nước vào 4 giờ. Nếu2/5hồ đã có nước, bạn ta mở đồng thời 3 vòi(vòi 1 cùng vòi 2 tung vào còn vòi vĩnh 3 toá nước ra)thì sau mấy giờ hồ vẫn đầy nước.