Số đếm tiếng anh từ 1 đến 10 20 30 50 100 200 phiên âm

      41
phía dấn phương pháp đọc số đồ vật tự tiếng Anh từ một đến 100, cách chuyển đổi số đếm thanh lịch số sản phẩm công nghệ tự với cách sử dụng số máy tự.

Số thứ tự giờ Anh từ một đến 100 viết như thế nào, viết tắt như thế nào. Dưới đấy là cách viết số lắp thêm tự trong giờ Anh. ở bên cạnh đó, reciclage.org đã hướng dẫn chúng ta cách gửi thể số đếm lịch sự số trang bị tự và phương pháp dùng số sản phẩm tự hợp lý và phải chăng nhất.

Bạn đang xem: Số đếm tiếng anh từ 1 đến 10 20 30 50 100 200 phiên âm

*

Số trang bị tự trong tiếng Anh và biện pháp sử dụng

1. Số trang bị tự giờ Anh từ một đến 100

1 - 10

1 (one) → 1st (first)

2 (two) → 2nd (second)

3 (three) → 3rd (third)

4 (four) → 4th (fourth)

5 (five) → 5th (fifth)

6 (six) → 6th (sixth)

7 (seven) → 7th (seventh)

8 (eight) → 8th (eighth)

9 (nine) → 9th (ninth)

10 (ten) → 10th (tenth)

11 - 20

11 (eleven) → 11th(eleventh)

12 (twelve) → 12th (twelfth)

13 (thirteen) → 13th (thirteenth)

14 (fourteen) → 14th (fourteenth)

15 (fifteen) → 15th (fifteenth)

16 (sixteen) → 16th (sixteenth)

17 (seventeen) → 17th (seventeenth)

18 (eighteen) → 18th (eighteenth)

19 (nineteen) → 19th (nineteenth)

20 (twenty) → 20th (twentieth)

21 - 30

21 (twenty-one) → 21st (twenty-first)

22 (twenty-two) → 22nd (twenty-second)

23 (twenty-three) → 23rd (twenty-third)

24 (twenty-four) → 24th (twenty-fourth)

25 (twenty-five) → 25th (twenty-fifth)

26 (twenty-six) → 26th (twenty-sixth)

27 (twenty-seven) → 27th (twenty-seventh)

28 (twenty-eight) → 28th (twenty-eighth)

29 (twenty-nine) → 29th (twenty-ninth)

30 (thirty) → 30th (thirtieth)

31 - 40

31 (thirty-one) → 31st (thirty-first)

32 (thirty-two) → 32nd (thirty-second)

33 (thirty-three) → 33rd (thirty-third)

34 (thirty-four) → 34th (thirty-fourth)

35 (thirty-five) → 35th (thirty-fifth)

36 (thirty-six) → 36th (thirty-sixth)

37 (thirty-seven) → 37th (thirty-seventh)

38 (thirty-eight) → 38th (thirty-eighth)

39 (thirty-nine) → 39th (thirty-ninth)

40 (forty) → 40th (fourtieth)

41 - 50

41 (forty-one) → 41st (forty-first)

42 (forty-two) → 42nd (forty-second)

43 (forty-three) → 43rd (forty-third)

44 (forty-four) → 44th (forty-fourth)

45 (forty-five) → 45th (forty-fifth)

46 (forty-six) → 46th (forty-sixth)

47 (forty-seven) → 47th (forty-seventh)

48 (forty-eight) → 48th (forty-eighth)

49 (forty-nine) → 49th (forty-ninth)

50 (fifty) → 50th (fiftieth)

51 - 60

51 (fifty-one) → 51st (fifty-first)

52 (fifty-two) → 51nd (fifty-second)

53 (fifty-three) → 53rd (fifty-third)

54 (fifty-four) → 54th (fifty-fourth)

55 (fifty-five) → 55th (fifty-fifth)

56 (fifty-six) → 56th (fifty-sixth)

57 (fifty-seven) → 57th (fifty-seventh)

58 (fifty-eight) → 58th (fifty-eighth)

59 (fifty-nine) → 59th (fifty-ninth)

60 (sixty) → 60th (sixtieth)

61 - 70

61 (sixty-one) → 61st (sixty-first)

62 (sixty-two) → 61nd (sixty-second)

63 (sixty-three) → 63rd (sixty-third)

64 (sixty-four) → 64th (sixty-fourth)

65 (sixty-five) → 65th (sixty-fifth)

66 (sixty-six) → 66th (sixty-sixth)

67 (sixty-seven) → 67th (sixty-seventh)

68 (sixty-eight) → 68th (sixty-eighth)

69 (sixty-nine) → 69th (sixty-ninth)

70 (seventy) → 70th (seventieth)

71 - 80

71 (seventy-one) → 71st (seventy-first)

72 (seventy-two) → 72nd (seventy-second)

73 (seventy-three) → 73rd (seventy-third)

74 (seventy-four) → 74th (seventy-fourth)

75 (seventy-five) → 75th (seventy-fifth)

76 (seventy-six) → 76th (seventy-sixth)

77 (seventy-seven) → 77th (seventy-seventh)

78 (seventy-eight) → 78th (seventy-eighth)

79 (seventy-nine) → 79th (seventy-ninth)

80 (eighty) → 80th (eightieth)

81 - 90

81 (eighty-one) → 81st (eighty-first)

82 (eighty-two) → 82nd (eighty-second)

83 (eighty-three) → 83rd (eighty-third)

84 (eighty-four) → 84th (eighty-fourth)

85 (eighty-five) → 85th (eighty-fifth)

86 (eighty-six) → 86th (eighty-sixth)

87 (eighty-seven) → 87th (eighty-seventh)

88 (eighty-eight) → 88th (eighty-eighth)

89 (eighty-nine) → 89th (eighty-ninth)

90 (ninety) → 90th (ninetieth)

91 - 100

91 (ninety-one) → 91st (ninety-first)

92 (ninety-two) → 92nd (ninety-second)

93 (ninety-three) → 93rd (ninety-third)

94 (ninety-four) → 94th (ninety-fourth)

95 (ninety-five) → 95th (ninety-fifth)

96 (ninety-six) → 96th (ninety-sixth)

97 (ninety-seven) → 97th (ninety-seventh)

98 (ninety-eight) → 98th (ninety-eighth)

99 (ninety-nine) → 99th (ninety-ninth)

100 (one hundred) → 100th (one hundredth)

Xem video cách gọi số vật dụng tự trong giờ Anh

2. Sử dụng số trang bị tự khi nào?

- Số thứ tự dùng để làm nói về vị trí của một trang bị nào kia hoặc xác xác định trí của trang bị đó vào một dãy.

- danh hiệu của vua, hoàng hậu nước ngoài thường lúc viết viết tên cùng số sản phẩm công nghệ tự ngay số La Mã, khi hiểu thì thêm THE trước số thiết bị tự.

Xem thêm: Hợp Âm: Đến Thăm Nhà Rùa ( Nhạc Phim Doraemon Vương Quốc Chó Mèo )

Ví dụ

+ Charles II - Đọc: Charles the Second

+ Edward VI - Đọc: Edward the Sixth

+ Henry VIII - Đọc: Henry the Eighth

3. Giải pháp chuyển số đếm lịch sự số sản phẩm tự

3.1. Thêm th đằng sau số đếm. Số tận cùng bởi Y, yêu cầu đổi Y thành I rồi bắt đầu thêm th

Ví dụ:

- four -> fourth

- eleven -> eleventh

- twenty-->twentieth

Ngoại lệ:

- one - first

- two - second

- three - third

- five - fifth

- eight - eighth

- nine - ninth

- twelve – twelfth

3.2. Lúc số phối kết hợp nhiều hàng, chỉ việc thêm th ở số cuối cùng, nếu như số ở đầu cuối nằm trong danh sách ngoài lệ trên thì sử dụng theo list đó

Ví dụ:

- 5,111th = five thousand, one hundred và eleventh

- 421st = four hundred và twenty-first

3.3. Khi muốn viết số ra chữ số (viết như số đếm nhưng lại đằng sau cùng thêm TH hoặc ST với số trang bị tự 1, ND với số lắp thêm tự 2, RD với số trang bị tự 3)

Ví dụ:

- first = 1st

- second = 2nd

- third = 3rd

- fourth = 4th

- twenty-sixth = 26th

- hundred and first = 101st

*

Cách nhảy số đếm sang trọng số lắp thêm tự

4. Bài xích tập về số thứ tự trong giờ đồng hồ Anh

Hoàn thành đoạn văn sau với ký kết hiệu viết tắt của số thứ tự st, nd, rd và th.

This year, Ruby and Mary participated in the London marathon, which took place on the 23..... Of June. They decided that the 1.....to finish the race would buy the drinks after the race. To join the marathon, Ruby & Mary started training on the 11..... Of January. To get khổng lồ London in time, they left on the 20.....of June. Ruby & Mary were very happy to run the London marathon. The prizes were: 1.....place – a trip around the world, 2.....place – a car và 3.....place – a motorcycle. Mary finished 33.....and Ruby 36...... Even though they didn't win, they had fun and a great time in London. Ruby & Mary returned trang chủ on the 30.....of June.

Đáp án:

- 23rd

- 1st

- 11th

- 20th

- 1st

- 2nd

- 3rd

- 33rd

- 36th

- 30th

Bạn hoàn toàn có thể luyện vạc âm thông qua số lắp thêm tự trong tiếng Anh mà chúng tôi giới thiệu sinh hoạt trên. Kết phù hợp với phần mượt phát âm tiếng Anh tân tiến của reciclage.org nhằm luyện tập mỗi ngày tại nhà nhé những bạn.