VIẾT CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TỔNG CÁC SỐ CHẴN TỪ 1 ĐẾN 100

Câu vấn đáp được xác thực chứa lên tiếng đúng mực và tin cậy, được xác thực hoặc vấn đáp vày những Chuyên Viên, cô giáo hàng đầu của Cửa Hàng chúng tôi.

Bạn đang xem: Viết chương trình tính tổng các số chẵn từ 1 đến 100


*

Câu 1:

Tổng số chẵn.

var kq,i: integer;

begin

for i:=1 lớn 100 do

if i thủ thuật 2 = 0 then inc(kq,i);

write("Tong so chan 1 den 100 la: ",kq);

end.

Tổng số lẻ

var kq,i: integer;

begin

for i:=1 to 100 do

if not i mod 2 = 0 then inc(kq,i);

write("Tong so le 1 den 100 la: ",kq);

kết thúc.

Câu 2:

Đếm số chẵn

var dem,i:integer;

begin

for i:=1 to 100 do

if i thủ thuật 2 = 0 then inc(dem);

write("Tong so chan: ",dem);

kết thúc.

Đếm số lẻ

var dem,i:integer;

begin

for i:=1 to lớn 100 do

if not i thủ thuật 2 = 0 then inc(dem);

write("Tong so le: ",dem);

end.

Xem thêm: 10 Bộ Phim Hoạt Hình Hay 2016 Bạn Không Thể Bỏ Lỡ, 10 Phim Hoạt Hình Được Chờ Đợi Năm 2016


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar


quý khách ơi bản thân mới chỉ học cho tới bài for... vì còn if Not i mò 2=0 then inc(...) thì mình ko hiểu bạn cũng có thể lập cái như thế nào dễ hơn ko

Câu 1:

Tổng số chẵn.

var kq,i: integer;

begin

for i:=1 to 100 do

if i mod 2 = 0 then inc(kq,i);

write("Tong so chan 1 den 100 la: ",kq);

over.

Tổng số lẻ

var kq,i: integer;

begin

for i:=1 lớn 100 do

if not i mod 2 = 0 then inc(kq,i);

write("Tong so le 1 den 100 la: ",kq);

over.

Câu 2:

Đếm số chẵn

var dem,i:integer;

begin

for i:=1 lớn 100 do

if i mod 2 = 0 then inc(dem);

write("Tong so chan: ",dem);

end.

Đếm số lẻ

var dem,i:integer;

begin

for i:=1 to lớn 100 do

if not i mod 2 = 0 then inc(dem);

write("Tong so le: ",dem);

end.


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar