Trắc nghiệm lịch sử 8 bài 24

      30
A.Ngày 9 tháng một năm 1858.B.Ngày 1 mon 9 năm 1858.C.Ngày 30 tháng 9 năm 1858. D.Ngày 1 mon 9 năm 1885.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm lịch sử 8 bài 24


A.Thực dân Pháp chiếm lĩnh được Đà Nẵng.B.Thực dân Pháp đề nghị rút quân về nước.C.Pháp chỉ chiếm được bán đảo Sơn Trà đề xuất chuyển hướng tiến công Gia ĐịnhD.Triều đình cùng Pháp giảng hoà.
A.Quân Pháp xâm chiếm Định Tường.B.Quân Pháp lấn chiếm Biên Hòa.C.Quân Pháp lấn chiếm Vĩnh Long.D.Quân Pháp nổ súng tấn công Đại đồn Chí Hòa.
A.Ngày 5 tháng 6 năm 1862.B.Ngày 6 mon 5 năm 1862.C.Ngày 8 tháng 6 năm 1862.D.Ngày 6 mon 8 năm 1862.

Câu 9:


A.Ba thức giấc miền tây-nam Kì và hòn đảo Côn Lôn.B.Ba thức giấc miền Đông phái mạnh kì và đảo Côn Lôn.C.Ba tỉnh miền Đông nam giới Kì với đảo Phú Quốc.D.Ba tỉnh giấc miền tây nam Kì với hòn đảo Côn Đảo.
A.Đà Nẵng, Thuận An, Quy Nhơn.B.Đà Nẵng, Thuận An, Quảng Yên.C.Đà Nẵng, bố Lạt, Quảng YênD.Đà Nẵng, tía Lạt, cửa việt.

Xem thêm: Phim Robot Hủy Diệt Phần 2 Thuyết Minh, Phim Robot Hủy Diệt


A.Tập trung lực lượng bọn áp các cuộc khởi nghĩa nông: người ở Trung với Bắc Kì.B.Lãnh đạo nhân dân tổ chức kháng chiến.C.Kiên quyết đòi Pháp trả lại các tỉnh đã sở hữu đóng.D.Hòa hoãn cùng với Pháp để cản lại nhân dân.
A.Vĩnh Long, cần Thơ, An Giang.B.Vĩnh Long, An Giang, Hà TiênC.Vĩnh Long, Hà Tiên, yêu cầu Thơ.D.Vĩnh Long, Mĩ Tho, Hà Tiên.
A.Nguyễn Đình Chiểu, hồ Huân Nghiệp, Phan Văn TrịB.Nguyễn Đình Chiểu, Trương Quyền, Phan văn TrịC.Nguyễn Đình Chiểu, Phan Tồn, Phan LiêmD.Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Hữu Huân

Câu 16:

Hai lần bị giặc bắt, được thả ra ông lại thường xuyên chống Pháp. Khi bị mang đi hành hình ông vẫn ung dung làm thơ. Ông là ai?


A.Lực lượng của ta cha phòng mỏngB.Ta không chuẩn bị vì suy nghĩ địch không đánh,C.Lãnh tụ những cuộc khởi nghĩa bị bắn, bị giết.D.Thái độ băn khoăn và nhu nhược của triều đình Huế.

Câu 19:

Sau Hiệp cầu Nhâm Tuất 1862, tính chất cuộc đao binh của quần chúng. # ta bao hàm những nhiệm vụ nào?


A.Chống thực dân Pháp thôn tính và chống phong kiến đầu hàng.B.Chống thực dân Pháp xâm lược.C.Chống sự bọn áp của quân bộ đội triều đình.D.Chống sự nhu nhược, yếu hèn của vua quan nhà Nguyễn.

Câu 20:

Nguyên nhân đa số dẫn đến những cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta phòng Pháp nghỉ ngơi Nam Kì đại bại ?


A.Do sự nhu nhược của triều đình Huế.B.Thực dân Pháp liên hiệp với triều đình bầy áp, khởi nghĩa chưa tồn tại đường lối đấu tranh thống nhất.C.Các cuộc khởi nghĩa nổ ra lẻ tẻD.Kẻ thù còn quá mạnh, lực lượng ta còn non yếu.

*


Toán 8

Lý thuyết Toán 8