Thuật toán tìm kiếm nhanh nhất

Điều kiện của thuật toán này là mảng sẽ được thu xếp tăng dần. So sánh x với giá trị của phần tử nằm trung tâm mảng (mid=(left+right)/2). Trường hợp x nhỏ tuổi hơn a thì nó chỉ rất có thể nằm làm việc nửa bên trái, trái lại x lớn hơn a thì x nằm tại vị trí nửa bên phải. Xác định x nằm ở nửa làm sao thì ta lặp lại thuật toán với nửa đó. Bởi thế số lần kiểm tra giảm đi nhiều bởi ko phải mất công kiểm tra những bộ phận thuộc nửa còn lại.

Bạn đang xem: Thuật toán tìm kiếm nhanh nhất


int binarySearch (int a<>, int n, int x) { int left = 0, right = n - 1, mid; vị { mid = (left + right) / 2; if (a == x) return mid; else if (a
Tìm kiếm nội suy:

Là đổi mới của thuật toán search kiếm nhị phân. Thay bởi chia đôi, thuật toán này phân tách theo phép tính

Để dễ call hơn, mình call là cây phả hệ, mỗi một nốt là bố, mỗi cha có 2 nốt con (ở trên đây chọn quy mô phân hoạch nhị phân mang đến dễ), giống như với các đời bé sau.

Bước 1: hiệu chỉnh thành dạng vun đống.

Xem thêm: Top 60 Hình Nền Kết Thúc Powerpoint Đẹp Cho Powerpoint Welcome, Thank You

Bước 2: so sánh bố với con. Mang sử việc là thu xếp mảng tăng dần, vậy ta hoán thay vị trí làm sao để cho thằng lớn hơn lên làm cho bố. Bắt đầu từ nắm hệ con cháu chắt chút chít trước, sau đó đẩy dần lên gắng hệ ông nỗ lực kị, đến ở đầu cuối ta sẽ được thằng to lớn nhất thăng quan tiến chức cụ tổ. Khi nuốm tổ sẽ ở đúng vị trí của nó trên bàn thờ tổ tiên rồi, ta chỉ việc lặp lại thuật toán với đám nhỏ cháu còn lại, cũng hiệu chỉnh thành đống rồi đối chiếu bố con. Chương trình kết thúc khi đám con cháu hoá ra chỉ với 1 đứa.


//tìm kiếm cùng hoán đổi trong khoảng l đến rvoid shift (int a<>, int l, int r) int x, i, j; i = l; j = 2 * i + 1; //i trỏ vào bố, j trỏ vào con đầu tiên của ba i x = a; while (j = 0) shift(a, l, n - 1); l--; void heapSort (int a<>, int n) createHeap(a, n); int r = n - 1; while (r > 0) swap(a, 0, r); //đưa nuốm về cuối hàng r--; if (r > 0) shift(a, 0, r);

*

*

*

*

aircrack-ngAngularAngularJSback-endcanvasconvert image to gifCSDLcuộc sốngCài OSCơffmpegfront-endGitHackinghtml-cssimagemagickjavajavascriptjava swingKiến thức mạngLatexLinear AlgebraLập trình webmdk3momentjsmongoDBNmapnnkhPhát wifiphương trình vi phânPythonreaversalesforceSQLsuy ngẫmThuật toántypescripttư duywifite
Lược Sử Tộc Việt

Trang web tập hợp tất cả những bài nghiên cứu và phân tích giá trị nhất về Tộc-Việt (Bách-Việt), thời kỳ tiền-Việt cùng nền lộng lẫy Việt cổ. Trên chiến thuyền về với cội Nguồn.