Tại kiến guru về máy tính

      11
download Developer Rating Score Current version Compatibility Adult Ranking
app android for pcKienGuru.vn742,79154.10.6Android 4.1+4+

1. Loài kiến Guru còn là một cộng đồng học tập trực tuyến đường phong phú, nơi đáp án thắc mắc nhanh lẹ và cung cấp thử thách học tập vui – học chất mỗi ngày, cung ứng tối đa giúp học sinh tự học phần đa lúc, hầu hết nơi và giúp phụ huynh theo dõi thừa trình văn minh của con.

Bạn đang xem: Tại kiến guru về máy tính

Đang xem: Tại con kiến guru về sản phẩm công nghệ tính

2. – 2000+ video clip BÀI GIẢNG CHẤT LƯỢNG CAO: toàn bộ nội dung bài xích giảng được soạn và bám sát theo lịch trình của Bộ giáo dục & Đào tạo, với được trình diễn trong bề ngoài video cùng với hiệu ứng vật hoạ tấp nập với tính can dự cao.

3. Kiến Guru – Ứng dụng e-learning tiên phong tại nước ta mang đến phương án toàn diện để bạn chinh phục tất cả các môn học thiết yếu khoá tự lớp 1 mang đến 12 cũng tương tự các kỳ thi đặc biệt bậc phổ thông.

Software Screenshots

*
*
*
*
*
*

kiến guruGet app or Alternatives 9 review 3.66667Kienguru Or follow the guide below lớn use on PC: If you want to lớn install & use the con kiến Guru phầm mềm on your PC or Mac, you will need to download and install a Desktop app emulator for your computer. We have worked diligently to help you understand how lớn use this phầm mềm for your computer in 4 simple steps below: Step 1: download an app android emulator for PC và Mac

Ok. First things first. If you want to use the application on your computer, first visit the Mac store or Windows AppStore and tìm kiếm for either the Bluestacks ứng dụng or the Nox phầm mềm >> . Most of the tutorials on the web recommends the Bluestacks app & I might be tempted khổng lồ recommend it too, because you are more likely khổng lồ easily find solutions online if you have trouble using the Bluestacks application on your computer. You can tải về the Bluestacks Pc or Mac software Here >> .

Xem thêm: Đọc Truyện Hoa Hồng Của Quỷ Tác Giả:Cece, Hoa Hồng Của Quỷ

Step 2: Install the emulator on your PC or Mac

Now that you have downloaded the emulator of your choice, go to the Downloads folder on your computer khổng lồ locate the emulator or Bluestacks application. Once you have found it, click it khổng lồ install the application or exe on your PC or Mac computer. Now click Next to lớn accept the license agreement. Follow the on screen directives in order khổng lồ install the application properly. If you vị the above correctly, the Emulator ứng dụng will be successfully installed.

Step 3: for PC – Windows 7/8 / 8.1 / 10

Now, mở cửa the Emulator application you have installed và look for its tìm kiếm bar. Once you found it, type con kiến Guru in the tìm kiếm bar và press Search. Click on con kiến Guruapplication icon. A window of loài kiến Guru on the Play Store or the tiện ích store will open and it will display the Store in your emulator application. Now, press the Install button and lượt thích on an iPhone or game android device, your application will start downloading. Now we are all done. You will see an icon called “All Apps”. Click on it và it will take you lớn a page containing all your installed applications. You should see the icon. Click on it and start using the application.

Step 4: for Mac OS

Hi. Mac user! The steps to use con kiến Guru for Mac are exactly lượt thích the ones for Windows OS above. All you need to bởi vì is install the Nox Application Emulator or Bluestack on your Macintosh. The link are provided in step one

Need help or Can”t find what you need? Kindly liên hệ us here →

Kiến Guru – a pioneer e-learning tiện ích in Vietnam will bring you a total solution to lớn conquer all main subjects from grade 1 lớn 12 & high school's exams và helps parents khổng lồ follow their kid's learning progress.Why con kiến Guru?- 7000+ top unique lecture videos: the content is followed the curriculum of the Ministry of Education, và presented in the khung of clip with vivid graphic và high interactivity.- Experienced và passionate teachers: loài kiến Guru teachers come from leading schools và educational institution.- Efficient learning tool: a huge library of 50000+ multiple choice questions & practice exercises for students khổng lồ master knowledge.