Dịch Tiếng Anh Sang Tiếng Việt

Tồi

App như buồi, vào trong 1 lần lăng xê năm sáu lần, hễ cứ vào là có quảng cáo, thà dịch bên trên GG còn tiện rộng