Sơ đồ dòng dữ liệu

      72
Sơ đồ vật luồng dữ liệu (tiếng Anh: Data Flow Diagram, viết tắt: DFD) chỉ ra cách tin tức chuyển vận từ bỏ một tiến trình hoặc từ tính năng này trong hệ thống sang một quy trình hoăc chức năng khác.

Bạn đang xem: Sơ đồ dòng dữ liệu


*

Sơ trang bị luồng tài liệu (Data Flow Diagram - DFD)

Khái niệm

Sơ đồ gia dụng luồng dữ liệu trong giờ Anh là Data Flow Diagram, viết tắt là DFD.

Sơ đồ luồng dữ liệu(DFD) là một quy mô hệ thống phù hợp cả dữ liệu và tiến trình (progress). Nó chỉ ra rằng cách thông tin chuyển vận trường đoản cú một quá trình hoặc từ chức năng này trong hệ thống sang một quá trình hoăc công dụng khác.

Điều đặc trưng nhất là nó đã cho thấy những tin tức nào cần phải có trước lúc cho thực hiện một tiến trình,

Phân tích luồng dữ liệu của hệ thống

Vớisơ đồ gia dụng BFD, chúng ta đã coi xét hệ thống thông tin theo cách nhìn "chức năng" thuần túy. Bước tiếp theo sau trong quy trình phân tích là xem xét cụ thể hơn về những thông tin buộc phải cho việc thực hiện các tính năng đã được nêu cùng những thông tin cần cung ứng để hoàn thiện chúng. Công cụ quy mô được sử dụng cho mục tiêu này là sơ vật dụng luồng dữ liệu DFD.

Xem thêm: The Breaker Phần 3 : Finally Confirmed? When Will It Release?

Ý nghĩa của sơ đồ DFD

DFD là công cụ dùng để trợ hỗ trợ cho bốn hoạt động chính dưới đây của những phân tích viên hệ thống trong quá trình phân tích thông tin:

- Phân tích: DFD được dùng để xác định yêu mong của người sử dụng

- Thiết kế: DFD dùng làm vạch kế hoạch và minh họa các phương án cho phân tích viên khối hệ thống và người tiêu dùng khi thiết kế hệ thống mới

- Biểu đạt: DFD là công cụ solo giản, dễ dàng hiểu so với phân tích viên hệ thống và fan dùng

- Tài liệu: DFD được cho phép biểu diễn tài liệu phân tích khối hệ thống một phương pháp đầy đủ, lô ghích và ngắn gọn. DFD cung cấp cho những người sử dụng một cái nhìn toàn diện về hệ thống và phép tắc lưu chuyển tin tức trong khối hệ thống đó.

Các mức level trong sơ vật luồng dữ liệu

- Sơ đồ dùng ngữ cảnh (Context diagram): đầy là sơ đồ vật mức cao nhất. Nó mang đến ra một cái nhìn tổng quát về khối hệ thống trong môi trường thiên nhiên nó đã tồn tại. Ở nút này, sơ đồ ngữ cảnh chỉ gồm một tiến trình duy nhất, các tác nhân và các luồng dữ liệu (không tất cả kho dữ liệu).

- Sơ đồ gia dụng mức 0 là sơ trang bị phân rã từ sơ trang bị ngữ cảnh. Với mục đích mô tả hệ thống chi tiết hơn, sơ đồ mức 0 được phân rã từ sơ thứ ngữ cảnh với những tiến trình được trình bày chính là các mục tác dụng chính của hệ thống.

- Sơ trang bị mức i (i >= 1) là sơ vật được phân tan từ sơ đồ gia dụng mức i-1. Mỗi sơ đồ dùng phân tan mức sua chính là sự cụ thể hóa một các bước mức trước. Quá trình phân rã đang dừng khi dành được sơ vật dụng luồng dữ liệu sơ cấp cho (khi một tiến trình là một đo lường hay thao tác dữ liệu solo giản, khi mỗi luồng dữ liệu không đề xuất chia bé dại hơn nữa.