Sẽ thôi chờ mong bảo trâm

      23
<00:00.00>Bài Hát: đang Thôi Chờ hy vọng <00:02.00>Ca Sĩ: Bảo Trâm<00:04.00><00:20.36>Thì thôi mọi hẹn thề <00:21.63>Từ ni tan biến <00:23.62><00:24.37>Thì thôi những và ngọt ngào <00:25.52>Từ nay xóa không còn <00:27.32><00:28.48>Thì thôi anh đi đi <00:30.31><00:30.79>Cô 1-1 riêng mình em biết <00:34.68><00:36.44>Làm sao xóa hết vết tích <00:38.01><00:38.52>Người về đêm qua <00:40.43><00:40.61>Làm sao xóa không còn thương ghi nhớ <00:42.22><00:42.66>Người trao cho ta <00:44.18><00:44.62>Làm sao khi cô đơn <00:46.48><00:47.10>Vây quanh em <00:48.31>Mỗi tối <00:50.49><00:52.37>Tìm hoài theo <00:53.21>Dấu chân anh <00:54.76>Dù biết xa xôi <00:56.59><00:56.84>Sao anh ra đi <00:58.50><00:59.12>Quá vội vàng <01:00.11><01:00.44>Dặn lòng anh <01:01.17>Đã ra đi <01:02.79>Còn từng riêng tôi <01:04.50><01:04.97>Từng đêm <01:05.87><01:06.38>Tim nghe nhức nhối <01:07.82><01:08.59>Phải làm thế nào <01:09.39>Để quên anh <01:10.82>Để xóa thương hiệu anh <01:13.15>Đớn đau mấy em <01:14.82><01:15.23>Cũng đành <01:16.46><01:16.57>Dặn lòng rồi <01:17.24>Những thương đau này <01:18.93><01:19.24>Sẽ qua nhanh <01:20.75><01:21.25>Từng đêm <01:21.97><01:22.40>Em thôi nhớ anh<01:25.33><01:59.58>Thì thôi các hẹn thề <02:00.85>Từ nay tan thay đổi <02:02.84><02:03.19>Thì thôi những ngọt ngào và lắng đọng <02:04.74>Từ nay xóa không còn <02:06.54><02:07.24>Thì thôi anh đi đi <02:09.15><02:09.58>Cô đơn <02:10.69>Riêng bản thân em biết <02:13.07><02:15.02>Làm sao xóa hết vết tích <02:16.90><02:17.28>Người về tối qua <02:18.97><02:19.05>Làm sao xóa hết thương ghi nhớ <02:20.80><02:21.14>Người trao mang đến ta <02:22.76><02:22.98>Làm sao khi đơn độc <02:24.73><02:25.34>Vây xung quanh em <02:26.55>Mỗi đêm <02:28.73><02:30.26>Tìm hoài theo <02:31.10>Dấu chân anh <02:32.65>Dù biết hun hút <02:34.48><02:34.73>Sao anh ra đi <02:36.39><02:36.67>Quá gấp <02:37.98>Dặn lòng anh <02:38.71>Đã ra đi <02:40.33>Còn từng riêng tôi <02:42.04><02:42.51>Từng tối <02:43.41><02:43.74>Tim nghe nhức nhối <02:45.36><02:45.80>Phải làm sao <02:46.62>Để quên anh <02:47.81>Để xóa thương hiệu anh <02:50.19>Đớn nhức mấy em <02:51.63><02:52.24>Cũng đành <02:53.42><02:53.61>Dặn lòng rồi <02:54.29>Những thương đau này <02:56.11><02:56.30>Sẽ qua cấp tốc <02:57.55><02:57.98>Từng đêm <02:58.78><02:59.18>Em thôi nhớ anh<03:01.56><03:03.22>Tìm hoài theo <03:04.05>Dấu chân anh <03:05.41>Dù biết xa xăm <03:07.24><03:07.49>Sao anh ra đi <03:09.15><03:09.43>Quá vội vàng <03:10.97>Dặn lòng anh <03:11.70>Đã ra đi <03:13.32>Còn từng riêng tôi <03:15.03><03:15.50>Từng đêm <03:16.40><03:16.73>Tim nghe nhức nhói <03:18.09><03:18.61>Phải làm sao <03:19.63>Để quên anh <03:20.82>Để xóa thương hiệu anh <03:23.20>Đớn nhức mấy em <03:24.64><03:25.25>Cũng đành <03:26.43><03:26.47>Dặn lòng rồi <03:27.15>Những thương nhức này <03:28.97><03:29.16>Sẽ qua cấp tốc <03:30.70><03:30.84>Từng tối <03:31.83><03:35.14>Em thôi <03:36.06><03:37.75>Nhớ anh<03:40.62>

Bạn đang xem: Sẽ thôi chờ mong bảo trâm

*

Sẽ Thôi ngóng Mong

Năm phạt hành: năm ngoái

Xem thêm: Thay Màn Hình Galaxy Note 2, Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note 2

Đóng góp: hero022086
Lời bài bác hát vẫn Thôi Chờ mong
Thì thôi nay đều hẹn thề từ ni tan vươn lên là Thì thôi nay rất nhiều ngọt ngào bây giờ xoá không còn Thì thôi anh đi đi, cô đơn riêng mình em biết.Làm sao xoá hết các dấu vết người về tối qua làm thế nào xoá không còn thương nhớ tín đồ trao mang lại ta làm sao khi cô đơn vây quanh em mỗi đêm.<ĐK:>Tìm hoài theo vết chân anhDù biết hun hút sao em ra đi thừa vộiDặn lòng em vẫn ra đi còn từng riêng tôiTừng đêm tim nghe nhức nhói.Phải làm thế nào để quênânh nhằm xoá thương hiệu anhĐớn đau mấy, em cũng đànhNhủ lòng vày những thương nhức này đang qua nhanhTừng tối em thôi lưu giữ anh.