Powerpoint đề tài du lịch

      80

Bản thuyết trình với chủ đề: "Đề tài: phát triển kinh doanh du lịch cộng đồng tại mù cang chải"— Bản ghi của bản thuyết trình:


1 Đề tài: vạc triển marketing du lịch cộng đồng tại mù cang chảiTrường đại học kinh tế tài chính quốc dân Đề tài: phạt triển sale du lịch cộng đồng tại mù cang chải khuyên bảo khoa học: PGS.TS Phạm Trương Hoàng học tập viên: Lương Vũ Bích Hằng

*

2 ngôn từ đề cương cứng Tính nhu yếu của đề tài phương châm nghiên cứu vãn Phạm vi nghiên cứu phương pháp nghiên cứu giúp Ý nghĩa công nghệ và thực tiễn Nội dung luận văn tóm lại và triển vọng của đề bài

*

3 lý do thực hiện vấn đề Mù Cang Chải có khá nhiều tiềm năng để cải tiến và phát triển du lịch cộng đồng Đời sống của xã hội địa phương khu vực đây còn những khó khăn một số trong những giá trị văn hóa đang dần dần bị mai một

*

4 mục tiêu nghiên cứu vớt Tổng quan đại lý khoa học mang đến việc cách tân và phát triển du lịch xã hội tại Mù Cang Chải Đề xuất một số phương án phát triển du lịch xã hội tại đây

*

5 Phạm vi nghiên cứu và phân tích Đề tài thực hiện nghiên cứu và khảo sát xã hội học trên địa phận huyện Mù Cang Chải, yên bái Đề tài triệu tập vào nghiên cứu, phát triển du lịch cộng đồng tại Mù Cang Chải

*

6 phương pháp nghiên cứu thu thập và so sánh số liệu, tài liệu, công trình nghiên cứu trước đó Đánh giá các yếu tố về từ nhiên, nhân văn phục vụ phát triển vận động du lịch xã hội Tiến hành khảo sát, phỏng vấn thực địa

*

7 Ý nghĩa khoa học và thực tiễnÝ nghĩa khoa học: Củng cố cơ sở lý luận, chuyển ra biện pháp nhìn đúng đắn về du lịch cộng đồng Ý nghĩa thực tiễn: Là nguồn tài liệu tin cậy, đóng góp thêm phần cho vấn đề quy hoạch trở nên tân tiến du lịch cộng đồng ở Mù Cang Chải rút ra những bài học kinh nghiệm cho việc phát triển bền bỉ

*

8 nội dung luận văn chương 1: các đại lý lý luận, trong thực tế và phương pháp nghiên cứu vãn du lịch xã hội Chương 2: hoàn cảnh kinh doanh du lịch xã hội ở Mù Cang Chải Chương 3: Một số chiến thuật phát triển sale du lịch xã hội tại Mù Cang Chải

*