Phần mềm đọc pdf miễn phí foxit reader

      16
Facebook Twitter LinkedIn Tumblr Pinterest Reddit VKontakte Odnoklassniki Pocket
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Ngoài ra, còn một số trong những tính năng khác ở vị trí Comment của Foxit PDF Reader như: Area dùng làm tô màu sắc vùng chúng ta chọn; Còn Note dùng để ghi chú trên tài liệu,… sau khi điều chỉnh dứt hết hồ hết thứ, chúng ta cũng có thể lưu lại hoặc in ra