Please wait

      5

30 BÀI TOÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎILỚP 5(CÓ LỜI GIẢI)

Bài 1: đến hai hình vuông vắn ABCD với MNPQ như trong hình vẽ. Biết BD = 12 cm. Hãy tính diện tích phần gạch chéo.

Bạn đang xem: Please wait

Bài giải:

*

Diện tích tam giác ABD là:

(12 x (12 : 2))/2 = 36 (cm2)

Diện tích hình vuông ABCD là:

36 x 2 = 72 (cm2)

Diện tích hình vuông vắn AEOK là:

72 : 4 = 18 (cm2)

Do đó: OE x OK = 18 (cm2)

r x r = 18 (cm2)

Diện tích hình tròn tâm O là:

18 x 3,14 = 56,92 (cm2)

Diện tích tam giác mon = r x r : 2 = 18 : 2 = 9 (cm2)

Diện tích hình vuông vắn MNPQ là:

9 x 4 = 36 (cm2)

Vậy diện tích phần gạch chéo là:

56,52 - 36 = 20,52 (cm2)

Bài 2: Bạn Toàn nhân một số với 2002 nhưng “đãng trí” quên viết 2 chữ số 0 của số 2002 đề nghị kết quả “bị” giảm đi 3965940 đơn vị. Toàn đã định nhân số như thế nào với 2002?

Bài giải: Vì "đãng trí" nên bạn Toàn đã nhân nhầm số đó với 22.

Thừa số thứ nhì bị giảm đi số đơn vị là: 2002 - 22 = 1980 (đơn vị).

Do đó kết quả bị giảm đi 1980 lần thừa số thứ nhất, cùng bằng 3965940 đơn vị.

Vậy thừa số thứ nhất là: 3965940 : 1980 = 2003.

Bài 3: Người ta cộng 5 số và chia cho 5 thì được 138. Nếu xếp các số theo thứ tự lớn dần thì cộng 3 số đầu tiên và phân tách cho 3 sẽ được 127, cộng 3 số cuối và phân tách cho 3 sẽ được 148. Bạn gồm biết số đứng giữa theo thứ tự trên là số nào không?

Bài giải: 138 là trung bình cộng của 5 số, đề xuất tổng 5 số là: 138 x 5 = 690.

Tổng của cha số đầu tiên là: 127 x 3 = 381.

Tổng của tía số cuối thuộc là: 148 x 3 = 444.

Tổng của nhì số đầu tiên là: 690 - 444 = 246.

Số ở giữa là số đứng thứ ba, yêu cầu số ở giữa là: 381 - 246 = 135.

Bài 4: Cho bảng ô vuông gồm 10 mẫu và 10 cột. Hai bạn Tín với Nhi đánh màu các ô, mỗi ô một màu sắc trong 3 màu: xanh, đỏ, tím. Bạn Tín bảo: "Lần làm sao tô chấm dứt hết các ô cũng có 2 dòng mà trên 2 loại đó có một màu sắc tô số ô cái này bằng đánh số ô dòng kia". Bạn Nhi bảo: "Tớ phân phát hiện ra bao giờ cũng gồm 2 cột được sơn như thế". Nào, bạn hãy đến biết ai đúng, ai sai?

Bài giải: Giả sử số xe hơi màu đỏ ở tất cả các dòng đều khác nhau mà mỗi dòng gồm 10 ô bắt buộc số ô được tô màu đỏ ít nhất là:

0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45 (ô).

Lí luận tương tự với màu sắc xanh, màu sắc tím ta cũng có kết quả như vậy.

Xem thêm: Teen Titans Go! To The Movies (2018) Full Hd, Phim Biệt Đội Siêu Anh Hùng Teen Titans

Do đó bảng sẽ tất cả ít nhất 45 + 45 + 45 = 135 (ô). Điều này mâu thuẫn với bảng chỉ có 100 ô.

Chứng tỏ không nhiều nhất phải gồm 2 dòng mà số ô tô bởi thuộc một màu là như nhau.

Đối với những cột, ta cũng lập luận tương tự như trên. Vày đó cả nhì bạn đều nói đúng.

Bài 5:Tìm 4 số tự nhiên bao gồm tổng bằng 2003. Biết rằng nếu xóa bỏ chữ số mặt hàng đơn vị của số thứ nhất ta được số thứ hai. Nếu xóa bỏ chữ số mặt hàng đơn vị của số thứ nhì ta được số thứ ba. Nếu xóa bỏ chữ số hàng đơn vị của số thứ bố ta được số thứ tư.

Bài giải: Số thứ nhất ko thể nhiều hơn 4 chữ số vị tổng 4 số bằng 2003. Nếu số thứ nhất bao gồm ít hơn 4 chữ số thì sẽ không tồn tại số thứ tư. Vậy số thứ nhất phải gồm 4 chữ số.

Gọi số thứ nhất là abcd (a > 0, a, b, c, d 7 bởi vì nếu b nhỏ hơn hoặc bằng 7 thì bbb + cc + d nhỏ hơn 892 ; b 892. Suy ra b chỉ bao gồm thể bằng 8.

Thay b = 8 vào (**) ta được:

888 + cc + d = 892

cc + d = 892 - 888

cc + d = 4

Từ đây suy ra c chỉ tất cả thể bằng 0 và d = 4.

Vậy số thứ nhất là 1804, số thứ hai là 180, số thứ cha là 18 với số thứ tư là 1.

Thử lại: 1804 + 180 + 18 + 1 = 2003 (đúng)

Bài 6:Một người mang ra chợ 5 giỏ táo khuyết gồm nhị loại. Số táo apple trong mỗi giỏ lần lượt là: trăng tròn ; 25 ; 30 ; 35 với 40. Mỗi giỏ chỉ đựng một loại táo. Sau khoản thời gian bán hết một giỏ táo bị cắn dở nào đó, người ấy thấy rằng : Số hãng apple loại 2 còn lại đúng bằng nửa số táo khuyết loại 1. Hỏi số táo bị cắn loại 2 còn lại là bao nhiêu?

Bài giải: Số táo bị cắn người đó với ra chợ là:

20 + 25 + 30 + 35 + 40 = 150 (quả)

Vì số apple loại 2 còn lại đúng bằng nửa số táo loại 1 nên sau khoản thời gian bán, số hãng apple còn lại phải phân chia hết đến 3.

Vì tổng số táo mang ra chợ là 150 quả phân tách hết cho 3 cần số hãng apple đã bán phải phân tách hết mang đến 3. Trong những số 20, 25, 30, 35, 40 chỉ gồm 30 phân tách hết đến 3. Vì chưng vậy người ấy đã buôn bán giỏ táo đựng 30 quả.

Tổng số táo khuyết còn lại là:

150 - 30 = 120 (quả)

Ta bao gồm sơ đồ biểu diễn số hãng apple của loại 1 với loại 2 còn lại:

*

Số táo loại 2 còn lại là:

120 : (2 + 1) = 40 (quả)

Vậy người ấy còn lại giỏ đựng 40 quả đó là số apple loại 2 còn lại.