Nhiệm vụ chính tuyến võ lâm 1

      9
*

- trọng trách chính tuyến được nhận từ Long Ngũ ở những thôn, mở túi đựng thư trình làng của Long Ngũ, sẽ nhận thấy thư reviews của Long Ngũ đến các NPC của 3 phe với thư gửi đến bạn, hãy tham khảo thư Long Ngũ gửi cho bạn. Trọng trách chính tuyến bao hàm 3 phe : chủ yếu phái, Trung lập với Tà phái ban đầu từ cấp trăng tròn là có thể làm . Rất có thể thực hiện tại cả 3 loại trách nhiệm này thuộc lúc..

- có thể thực hiện tại bằng khối hệ thống làm trọng trách nhanh.

CHUỖI NHIỆM VỤ - CHÍNH PHÁI BÍ MẬT TẦM LONG HỘI :

Điều Kiện:

- Đạt cấp 20.

Cấp 20:

- Đến Đại Lý chạm chán Lý Mạc Sầu (182,198) đối thoại.

- sau khoản thời gian đối thoại, cho toạ độ (204,186) ra bến tàu vượt qua Lý Mạc Sầu.

- sau khi đánh bại Mạc Sầu, cù về gặp mặt Mạc Sầu sinh hoạt trong thành Đại Lý.

Cấp 30:

- Đến Thành Đô gặp gỡ Công Tử Tiếu (403,319) đối thoại.

- Đi Dược vương Động tầng 1 (Phượng Tường -> Long Môn Trấn -> Dược vương Động tầng 1 ) vượt qua Mãnh Phàm (192,207).

- Sau khi hủy diệt Giới giữ Phong quay về Đại Lý gặp gỡ Mạc Sầu.

Cấp 40:

- Đến Dương Châu chạm mặt Hạ Vô Thư (212,195) đối thoại.

- tiếp đến đến Điểm Thương động tầng 3 (Đại lý -> Điểm thương tô -> Điểm thương rượu cồn -> tầng trệt dưới -> tầng 2 ->tầng 3) vượt qua Tả Đao Hiệp ( 194,190).

- sau khoản thời gian đánh bại Tả Đao Hiệp quay về giao cho Lý Mạc Sầu trên Đại Lý.

Cấp 50:

- Đến Lâm An tìm chạm mặt Mạnh Phàm (203,187) đối thoại.

- sau đó đến hưởng trọn Thủy Động (Thành Đô -> Thanh Thành đánh -> hưởng Thuỷ Động) đánh oán Độc (264,207).

- sau khi tiêu diệt oán Độc xoay về gặp mặt Mạnh Phàm.

Cấp 60:

- Đến Tương Dương -> nha môn Tương Dương vượt qua Thần túng thiếu Nam nhân (211,195).

- Sau khi hủy diệt Thần túng bấn thương nhân trở lại Đại Lý chạm chán Mạc Sầu.

- Về chạm mặt Long Ngũ (ở các thôn ) -> nhấp vào Long Ngũ -> Ta mong mỏi làm nhiệm vụ cấp đôi mươi -> xong nhiệm vụ.

Bạn đang xem: Nhiệm vụ chính tuyến võ lâm 1

CHUỖI NHIỆM VỤ - TRUNG LẬP CÂU CHUYỆN LÂM UYÊN NHAI :

Điều Kiện:

- Đạt cấp 20.

Cấp 20:

- Đến Biện Kinh gặp gỡ Phó phái mạnh Bang (212,197) đối thoại.

- kế tiếp đi cho La Tiêu sơn (Lâm An -> Long Tuyền làng mạc -> La Tiêu Sơn) vượt mặt Ninh tướng tá Quân ( 254,172).

- Sau khi hủy hoại Ninh tướng tá Quân trở lại Biện Kinh chạm chán Phó phái nam Băng.

Cấp 30:

- Đến Biện Kinh gặp Phó nam giới Bang (212,197) đối thoại.

- tiếp đến đến Khoái Hoạt Lâm (Phượng Tường -> Long Môn Trấn -> Côn Lôn Phái -> Khoái Hoạt Lâm) tiến công Lưu Thiện Tượng ( 201,199).

- Đánh bại giữ Thiện Trượng quay về gặp Phó nam giới Băng.

Cấp 40:

- Đến Biện Kinh gặp mặt Phó nam giới Bang (212,197) đối thoại.

- tiếp đến đến Thuý yên ổn Môn (Đại Lý -> Thúy lặng Môn ) gặp mặt Lệ Thu Thuỷ (43,84).

- Tiếp đó cho Kinh Hoàng Động (Thành Đô -> Kiếm những Tây phái nam -> tởm Hoàng Động) giết Từ từ bỏ Lực (181,214).

- Sau khi hủy hoại Từ trường đoản cú Lực quay về Thuý im Môn chạm chán Lệ Thu Thuỷ.

Cấp 50:

- Đến Biện Kinh chạm mặt Phó nam Bang (212,197) đối thoại.

- kế tiếp đến Thiên vương vãi Bang (Tương Dương -> bố Lăng thị trấn -> Bến tàu -> gặp Thuyền phu -> đi đến Thiên vương vãi Đảo) gặp mặt Độc Điếu Tẩu (205,199).

- Đến Mê cung Động Đình hồ (trên Thiên vương Đảo luôn) tấn công Độc Tiếu Tẩu (199,206).

- sau khoản thời gian đánh bại Độc Tiếu Tẩu cù về gặp mặt Phó phái nam Băng kết thúc nhiệm vụ.

Cấp 60:

- Đến Biện Kinh chạm mặt Phó nam Bang (212,197) đối thoại.

- sau đó đến thiếu Lâm từ (Biện khiếp -> thiếu Lâm Tự) chạm chán Đại sư ko Tịch (221/177).

- sau đó đi ra cổng sau thiếu Lâm Tự, nhập tọa độ 218/166 vượt qua Không Tịch Đại Sư.

- Đánh bại ko Tịch Đại Sư tảo về gặp mặt Phó phái nam Băng.

- Về gặp gỡ Long Ngũ (ở các thôn ) -> nhấp vào Long Ngũ -> Ta mong mỏi làm trọng trách cấp trăng tròn -> xong nhiệm vụ.

CHUỖI NHIỆM VỤ - TÀ PHÁI LONG KHÍ chi HOA :

Điều Kiện:

- Đạt cung cấp 20.

Cấp 20:

- Long Ngũ bảo bạn đến Chu Tiên Trấn (Biện kinh -> Chu Tiên Trấn ) gặp gỡ Vân Nhi (215,198) đối thoại.

- kế tiếp đi mang đến Lâm An chạm mặt Thái Công Công (203,200) lấy Thiên mùi hương Ngọc chỉ cao.

- Thái công công nhờ chúng ta đi đánh Tiểu Kỳ Nhi (226,205) sống Phục Ngưu tô Đông (Tương Dương -> Phục Ngưu Sơn).

- sau khoản thời gian lấy được Kim Phật tảo về chạm chán Thái Công Công.

- kế tiếp về chạm chán Vân Nhi, xong nhiệm vụ.

Cấp 30:

- Đến Dương Châu gặp gỡ Tiêu sư (199,194) đối thoại.

- tiếp đến đi mang đến Thanh Thành sơn (Thành Đô -> Thanh Thành Sơn) đánh hạ Hầu Phục tại (338,246).

- Đánh bại Hạ Hầu Phục con quay về gặp Vân Nhi trên Chu Tiên Trấn.

- tiếp nối mang theo 1 vạn lượng bạc tình đên gặp Phó Lôi Thư (199,203) ngơi nghỉ Long Tuyền Thôn.

- khởi hành đến Ngũ Độc Giáo (Lâm An -> Long Tuyền làng mạc -> Ngũ Độc Giáo) gặp mặt Mặc Thù Hương nhà (186/195) trong khoác Thù Trại.

- quay về Long Tuyền Thôn gặp mặt lại Phó Lôi Thư.

Cấp 40:

- Đến Võ Đang (Tương Dương -> Võ Đang Phái) -> mang lại Phụ mẫu Điện bạn chạm chán Đào Thạch Môn (203/194).

- tiếp đến đến Thục cương Sơn (Dương Châu -> Thục cương cứng Sơn) tàn phá Võ Lâm bại hoại Tiếu Vô thường (243,200).

- sau khoản thời gian đánh bại Tiếu Vô Thường rước được địa đồ quay lại Võ Đang giao cho Đào Thạc Môn.

- tiếp đến về chạm mặt Phó Lôi Thư.

- tiếp đến đi cho Biện Kinh chạm chán Như Ngọc (210,196).

Cấp 50:

- Đến Biện Kinh chạm chán Như Ngọc (210,196).

- kế tiếp đến gặp Trần Tam Bảo (219,187) tại Biện Kinh.

- Tiếp đó đi Nhạn Đăng sơn (Lân An -> Long Tuyền buôn bản -> Nhạn Đãng Sơn) phá hủy đạo tặc Lục Phi (74,191).

- sau khoản thời gian diệt đạo tặc Lục Phi cù về chạm mặt Trần Tam Bảo ở Biện khiếp (219,187).

- Đi vào Thiết Tháp Biện tởm tầng 3 tiến công tướng Kim Đồ Đan (211,189).

- sau đó đến Thiên Nhẫn Giáo (Biện tởm -> Thiên Nhẫn Giáo ->Tầng thứ hai trái hay đề xuất đều được ->Tầng trang bị 3 ) -> lên Thiên Nhẫn Giáo tầng 3 chạm chán Đoan Mộc Duệ (225,199).

- Tiếp dến đi Long Môn Trấn (Phượng Tường -> Long Môn Trấn) gặp mặt Đoan Mộc Thanh (251 280).

Cấp 60:

- Về Long Môn Trấn gặp mặt Đoan Mộc Thanh (251,280) đối thoại.

- Đi lên Linh ly Động ( Dương Châu -> Thục cương cứng Sơn -> Linh ly Động ) đánh nhân vật kháng Kim Liêu Định (193,196).

- sau khoản thời gian đánh bại hero kháng Kim Liêu Định trở về Long Môn trấn chạm mặt Đoan Mộc Thanh..

- Về chạm mặt Long Ngũ (ở các thôn ) -> nhấp vào Long Ngũ -> Ta ước ao làm nhiệm vụ cấp đôi mươi -> dứt nhiệm vụ.

Xem thêm: “Lên Đỉnh” Chỉ Bằng Cách Mân Mê Vòng 1 Để Nàng Tăng Khoái Cảm

Các thắc mắc liên quan cho reciclage.org reciclage.orgVn, quý nhân sĩ vui mừng gửi tin tức về trang fan Page hay liên hệ trực tiếp đến hỗ trợ tư vấn 1900988961 để nhận thấy sự cung ứng tốt nhất.

*

PHẦN THƯỞNG:

Nhận 1 một trong những phần thưởng sau

- Đồ Kim Phong (khóa vĩnh viễn).

- Đồ Thiên Hoàng (khóa vĩnh viễn).

- Tiên Thảo Lộ (khóa vĩnh viễn).

- Thiên sơn Bảo Lộ (khóa vĩnh viễn).

- tởm nghiệm.

NHIỆM VỤ HOÀNG KIM PHỤ TUYẾN - CHÍNH PHÁI

Cấp 20-29:

- trách nhiệm thứ 1: chạm mặt Ngạo Vân Tông sinh sống Phượng Tường (198,206) -> Đến Thiên Long trường đoản cú ( Đại Lý => Điểm Thương tô => Thiên Long tự ) gặp Si Tăng (167,176) -> ra bên ngoài tìm 5 cuốn Thiên Tàn Địa Khuyết thứ phổ vị Tàng Bảo khách hàng (156,188); (163,187); (170,191); (183,193) đã giữ. Ra bên ngoài Thiên Long Tự mang được đồ phổ trở lại ( chúng ta cũng có thể chỉ phải đánh sống 1 vị trí cũng có thể lấy được đủ 5 cuốn) phân phát hiện si Tăng là giả liền con quay về gặp Ngạo Vân Tông.

- trách nhiệm thứ 2: Ngạo Vân Tông -> đi Hoa đánh phái (Hoa đánh Cảnh kỹ tường -> Hoa đánh phái) tìm kiếm Tiễn Đầu (155,204) -> quay về Phượng Tường gặp gỡ Sầm Hùng (192,201).

- trách nhiệm thứ 3: Đi search Phan Như Long tại Phượng Tường (220,190) -> về Phượng Tường gặp gỡ Ngạo Vân Tông lĩnh thưởng!

Cấp 30-39:

- trách nhiệm thứ 1 : gặp mặt Ngạo Vân Tông sinh sống Phượng Tường (198,206) -> tìm Hạ Lan bỏ ra (385,324) sinh hoạt Thành Đô -> tìm kiếm Ngô Lão Thái nghỉ ngơi Giang Tân xã (432,387).

- trách nhiệm thứ 2 : xoay về gặp Ngạo Vân Tông nghỉ ngơi Phượng Tường (198,206) -> Phục Ngưu tô Đông (Tương Dương -> Phục Ngưu Sơn) tiến công đánh Lam Lang vương (225,187). Sau khi đánh bại Lam Lang vương vãi -> về gặp gỡ Ngạo Vân Tông -> search Cung A Ngưu nghỉ ngơi Tương Dương (193,199).

- trách nhiệm thứ 3 : Cung A Ngưu -> đi tiến công Ác lang (224,196) sống Phục Ngưu đánh (Tương Dương -> Phục Ngưu sơn Đông) -> xoay về chạm chán Cung A Ngưu-> tìm kiếm Ngô Lão Thái -> Ngạo Vân Tông, xong xuôi nhiệm vụ.

Cấp 40-49:

- trọng trách thứ 1 : Ngạo Vân Tông yêu cầu bạn đi tham gia Lôi Đài làm việc Thành Đô/Tương Dương/Dương Châu thử sức, chúng ta đến gặp Công Binh Tử ở những thành này báo danh thử mức độ ( lập team với đối phương nữa nhằm vào đấu .

- trọng trách thứ 2 : sau khoản thời gian thắng lôi đài quay về gặp Ngạo Vân Tông -> đến Dương Châu chạm mặt Hỗn hỗn (231,190) -> hãy mang lại đấu trường tỷ võ (Thành Đô/Tương Dương/Dương Châu ) một lần tiếp nữa chứng minh phiên bản lĩnh. Hắn đánh cược rằng các bạn sẽ không thể nào kiếm được Du Sương Tân mà nếu có tìm kiếm được thì cũng không thể vượt mặt được hắn.

- trọng trách thứ 3 : quay về gặp gỡ Ngạo Vân Tông, ông cho thấy thêm Du Sương Tân sống Thành Đô (421,304), vượt qua Du Sương Tân cù về chạm chán Ngạo Vân Tông phục mệnh.

Cấp 50-59:

- trách nhiệm thứ 1 : gặp gỡ Hỗn láo lếu -> đi chiến trường Tống Kim (Sử dụng Tống kim chiêu thư thiết lập ở Tiệp Tạp Hóa các thành thị hoặc đến Tương Dương -> mặt trận Tống Kim hoặc Chu Tiên Trấn -> chiến trường Tống kim), vào chiến trường (theo mặt Tống) đạt 200 điểm tích luỹ rồi xoay về gặp mặt Hỗn Hỗn.

- trọng trách thứ 2 : láo Hỗn hỏi bạn một số thắc mắc về mặt trận Tống Kim. Các bạn trả lời chính xác -> nhấp vào hỗn hỗn 1 lần tiếp nữa để nhấn thưởng.

- trách nhiệm thứ 3 : Đến Lâm An tàn phá thần bí sát thủ Tề Tức Phong (208,160) -> xoay về gặp Ngạo Vân Tông .Hoàn thành nhiệm vụ.

NHIỆM VỤ HOÀNG KIM PHỤ TUYẾN - TRUNG LẬP

Cấp 20-29:

- trách nhiệm thứ 1 : Đến Lâm An gặp mặt Liễu phái nam Vân (171,190)-> mang lại Dương Châu gặp gỡ Giang tuyệt nhất Tiêu (204,192) -> mang đến Tần Lăng (Phương Tường -> Tần Lăng) đánh Nhím Chúa (291,159).

- trọng trách thứ 2 : Giang tốt nhất Tiêu lại bảo bạn đến gặp mặt Lạc Thanh Thu sinh hoạt Dương Châu (211,195) -> đi tìm kiếm Bảo kê sống sòng bội nghĩa Dương Châu (218,197). Hắn nói ví như hạ được bang công ty Lộ trường Thiên (250,179) ở ngoại thành Dương Châu đã xoá nợ cho Lạc Thanh Thu. Đánh vỡ lở Trường Thiên xoay về gặp gỡ bảo kê xoá nợ cho Lạc Thanh Thu.

- nhiệm vụ thứ 3 : tảo về gặp mặt Lạc Thanh Thu, Lạc Thanh Thu cho thấy thêm bảo kiếm sẽ bị các nhân đồ vật võ lâm tranh chiếm ở nước ngoài thành, hãy đi lấy bảo kiếm về. Chúng ta ra ngoại thành Dương Châu đến toạ độ (173/212) tấn công nhân thiết bị võ lâm. Quay về đưa bảo kiếm mang đến Lạc Thanh Thu, bảo kiếm này là mang nhưng bạn đã xong nhiệm vụ.

Cấp 30-39:

- trọng trách thứ 1 : gặp gỡ Liễu phái mạnh Vân -> cho Phượng Tường chạm mặt chủ tiêu cục song Ưng (193,199) -> đến chạm mặt A Ngưu ( 196,203) làm việc Phượng Tường xong xuôi nhiệm vụ.

- trách nhiệm thứ 2 : trên Thành Đô chạm chán Hạ Lão bạn dạng (376,316) -> Thục cương cứng sơn (Dương Châu -> Thục cưng cửng Sơn) đánh bại Hôi Hầu vương (211,197). Cù về chạm mặt Hạ Lão chấm dứt nhiệm vụ.

- trách nhiệm thứ 3 : Lên Côn Lôn Phái (Phượng Tường -> Long Môn Trấn -> Côn Lôn Phái) đánh 3 bà mẹ Hà Đạo : Bích Ngọc (234,212), Như im (234,214), Tằng Mộng (236, 212). Sau khoản thời gian thắng lũ chúng trở lại chỗ Hà Lão bản -> tới gặp gỡ Liễu phái nam Vân xong nhiệm vụ.

Cấp 40-49:

- nhiệm vụ thứ 1 : Liễu nam Vân yêu cầu các bạn đi demo sức nghỉ ngơi lôi đài (Thành Đô/Tương Dương/Dương Châu) để hội chứng tỏ bạn dạng lĩnh. (Bạn đến các thành này cùng với cùng một người chơi khác PT, chủ PT gặp mặt Công Binh Tử để xin thâm nhập lôi đài).

- trọng trách thứ 2 : Sau khi chiến thắng quay về chạm chán Liễu nam Vân -> đi tấn công Lôi đài một lần nữa.

- trọng trách thứ 3 : gặp mặt Liễu nam Vân -> mang lại Thành Đô chinh phục Du Sương Tân (421,304) -> quay về Lâm An search Liễu phái nam Vân phục mệnh.

Cấp 50-59:

- nhiệm vụ thứ 1 : Liễu nam giới Vân yêu thương cầu chúng ta tham gia Tống Kim (Sử dụng Tống kim chiêu thư tải ở Tiệp Tạp Hóa những thành thị hoặc mang đến Tương Dương -> mặt trận Tống Kim hoặc Chu Tiên Trấn -> mặt trận Tống kim) tấn công lấy 200 điểm tích luỹ (Đây là trọng trách trung lập nên bạn có thể theo hoặc Tống hoặc Kim).

- trọng trách thứ 2 : sau khoản thời gian thành công ở mặt trận quay về gặp Liễu nam Vân, ông ấy đã hỏi bạn 12 câu hỏi về mặt trận Tống Kim.

- trọng trách thứ 3 : gặp Liễu phái nam Vân cho thấy Long tầm nã Vũ-> mang đến Đại Lý tìm Long truy tìm Vũ (216,185) trả thù, sau khi thành công quay về tra cứu Liễu nam giới Vân phục mệnh.

NHIỆM VỤ HOÀNG KIM PHỤ TUYẾN - TÀ PHÁI:

Cấp 20-29:

- trọng trách thứ 1 : Vân Nhi bảo bạn đến Hà Lạc tiêu viên – Biện Kinh gặp Thác Bạt Hoài Xuyên (209,190) để học hỏi. Hoài Xuyên nhờ bạn đến Đường Môn (Thành Đô -> Đường môn) vượt mặt Hắc Diệp Hầu vương (450,359), sau khi đánh bại Hắc Diệp Hầu Vương xoay về gặp gỡ Hoài Xuyên kết thúc nhiệm vụ .

- trách nhiệm thứ 2 : Hoài Xuyên yêu ước bạn đi tìm kiếm Trâu ngôi trường Cửu nghỉ ngơi Thành Đô (392,318).

- trách nhiệm thứ 3 : Đến Thẩm Phong ngơi nghỉ Dương Châu (210,192), tại chỗ này bạn phát hiện Thẩm Phong là một binh sĩ Tống triều mang dạng, ngay lập tức một trận kịch chiến ra mắt (nếu bị Thẩm Phong làm thịt thì hoàn toàn có thể tìm trên Dương Châu (224/212) để tiếp tục), đánh bại hắn rồi xoay về chạm mặt Thác BạcHoài Xuyên nghỉ ngơi Biện ghê báo tin, ngừng nhiệm vụ.

Cấp 30-39:

- trách nhiệm thứ 1 : Đến tra cứu Thác Bạt Hoài Xuyên, ông ta nhờ bạn đến Vũ Di tô (Lâm An -> Long tuyền làng -> Ngũ độc giáo -> Vũ Di Sơn) giết mổ Hoàng Lang vương vãi (225,169), sau khoản thời gian giết được Hoàng Lang vương vãi về gặp Hoài Xuyên.

- Nhiêm vụ thứ hai : Hoài Xuyên bảo bạn đên vị trí Lưu Uẩn Cổ (201,199) sinh hoạt Tương Dương -> quay về Thác tệ bạc Hoài Xuyên.

- trọng trách thứ 3 : Hoài Xuyên bảo bạn đên vị trí Tuý Hán sống Lâm An (211,189) -> ra bên ngoài thành tiến công Thi Nghi Sinh hiện nay ở Lâm An (211,211). Bắt được Thi Nghi Sinh quay về gặp gỡ Hoài Xuyên phục mệnh với nhận quà tặng hoàng kim <áo phục hồi> điểm khiếp nghiệm kế tiếp nói chuyện tiếp với Thác Bạt Hoài Xuyên để nhấn nhẫn hoàng kim.

Cấp 40-49:

- trách nhiệm thứ 1 : Thác bội nghĩa Hoài Xuyên bảo chúng ta đến khu vực Lưu Uẩn Cổ ( 201/199) nghỉ ngơi Tương Dương điều tra thực lỗi -> gia nhập Lôi đài sinh sống Thành Đô/Tương Dương/Dương Châu.

- nhiệm vụ thứ 2 : con quay về gặp gỡ Uẩn Cổ -> gặp Hoài Xuyên -> đánh chiến hạ lôi đài 1 lần nữa.

- trách nhiệm thứ 3 : Về gặp mặt Thác Bạt Hoài Xuyên -> mang đến Tương Dương hạ cạnh bên Nguyễn Minh Viễn (222,200). Kết liễu Nguyễn Minh Viễn cù về gặp Hoài Xuyên dứt nhiệm vụ.

Cấp 50-59:

- trách nhiệm thứ 1 : bạn thấy mình không lập được nhiều chiến công nên ý muốn tham gia chiến trường Tống Kim mang 200 điểm tích luỹ. ( chúng ta theo Kim).

- trách nhiệm thứ 2 : sau khoản thời gian từ mặt trận quay về Thac Bac -> đến Thác bạc đãi Hoài Xuyên trả lời câu hỏi !.

- trọng trách thứ 3 : Đến Tương Dương ám sát Sử Thịnh Doãn (169,219) -> cù về gặp gỡ Hoài Xuyên lĩnh thưởng, hoàn thành nhiệm vụ ..

Các thắc mắc liên quan cho reciclage.org reciclage.orgVn, quý nhân sĩ sung sướng gửi thông tin về trang fan Page hay tương tác trực tiếp đến hotline 1900988961 để nhận ra sự cung cấp tốt nhất.