Ngày xưa nàng vẫn yêu màu tím

      24
Rừng hoang đẹp tuyệt vời nhất hoa màu tím Chuyện tình thương duy nhất chuyện hoa sim Có thiếu nữ xuân vời vợi Tóc còn ngăn ngắn chưa đầy búi thời xưa nàng vẫn yêu màu tím Chiều chiều lên các đồi hoa sim Đứng chú ý sương tím hoang biền biệt Nhớ ck chinh chiến miền xa xôi <ĐK:>Ôi lấy ông xã chiến binh Lấy ông xã thời chiến chinh, mấy fan đi trở lại Sợ khi mình đi mãi, sợ hãi khi mình ko về Thì thương bạn vợ nhỏ bé bỏng chiều quê nhưng không chết bạn trai khói lửa mà chết bạn em nhỏ hậu phương mà lại chết người em gái tôi yêu quý Đời tôi là chiến binh rừng núi Thường trong ngày hôm qua những đồi hoa sim Thấy cành sim chín thương vô bờ Tiếc người em gái không thể nữa vì sao nàng vẫn yêu màu tím Màu bi quan tan tác đề nghị không em Để chiều sim tím hoang biền biệt Để mình tôi khóc chuyện hoa sim.

Bạn đang xem: Ngày xưa nàng vẫn yêu màu tím


Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Adammedia - Phim Bụi Đời Chợ Lớn

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.