Ngày tốt tháng 12/2019

      28

Để giúp quý khách thuận tiện trong bài toán xem ngày tốttháng 12 năm 2019 tương tự như thuận luôn tiện trong bài toán so sánh những ngày vào tháng 12/2019 với nhau. Chúng tôi đã Tổng hợp tất cả ngày đẹp trong thời điểm tháng 122019 cũng như đưa ra những ngày chưa giỏi trong tháng.

Trong trường hợp quý bạn không đề xuất xem ngày tốt tháng 12 năm 2019 giỏi xem ngày đẹp nhất tháng 12 năm 2019 cũng chính vì đã có ý định tiến hành công việc vào một ngày cụ thể trong mon 12, quý bạn sung sướng tìm mang đến ngày khớp ứng và lựa chọn xem cụ thể hoặc chọn phương pháp Xem ngày tốt xấu giúp thấy một ngày nạm thể.


Bạn đang xem: Ngày tốt tháng 12/2019

Xem ngày giỏi tháng 1 năm 2020


Xem ngày tốt tháng hai năm 2020


Xem tử vi phong thủy 2022 theo từng tháng


TRA CỨU TỬ VI 2022

Nhập đúng đắn thông tin của mình!


NamNữ

TỔNG HỢP NGÀY TỐT XẤU vào THÁNG 12 NĂM 2019


Lịch dương

1

Tháng 12


Lịch âm

6

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Thân, mon Bính Tý, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


xem NGÀY TỐT THEO TUỔI

Chọn mon (Dương lịch):


Chọn tuổi:


Xem kết quả

Lịch dương

2

Tháng 12


Lịch âm

7

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Quý Dậu, tháng Bính Tý, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

3

Tháng 12


Lịch âm

8

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày ngay cạnh Tuất, tháng Bính Tý, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

4

Tháng 12


Lịch âm

9

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Ất Hợi, tháng Bính Tý, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

5

Tháng 12


Lịch âm

10

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Bính Tý, mon Bính Tý, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

6

Tháng 12


Lịch âm

11

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Đinh Sửu, mon Bính Tý, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (kim con đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

7

Tháng 12


Lịch âm

12

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Mậu Dần, tháng Bính Tý, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

8

Tháng 12


Lịch âm

13

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Mão, mon Bính Tý, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

9

Tháng 12


Lịch âm

14

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Canh Thìn, tháng Bính Tý, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

10

Tháng 12


Lịch âm

15

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Tân Tỵ, mon Bính Tý, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

11

Tháng 12


Lịch âm

16

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Ngọ, mon Bính Tý, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

12

Tháng 12


Lịch âm

17

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Quý Mùi, tháng Bính Tý, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

13

Tháng 12


Lịch âm

18

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày gần kề Thân, mon Bính Tý, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

14

Tháng 12


Lịch âm

19

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Ất Dậu, tháng Bính Tý, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (minh con đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

15

Tháng 12


Lịch âm

20

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Bính Tuất, tháng Bính Tý, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

16

Tháng 12


Lịch âm

21

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Đinh Hợi, tháng Bính Tý, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

17

Tháng 12


Lịch âm

22

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Mậu Tý, mon Bính Tý, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

18

Tháng 12


Lịch âm

23

Tháng 11


Xem thêm: Phim Dục Vọng Thuyết Minh - Dục Cảm (Love) 2015 Vietsub Full Hd, Thuyết Minh

Ngày Xấu


Ngày Kỷ Sửu, mon Bính Tý, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (kim con đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

19

Tháng 12


Lịch âm

24

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Canh Dần, tháng Bính Tý, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

20

Tháng 12


Lịch âm

25

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Tân Mão, tháng Bính Tý, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (ngọc mặt đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

21

Tháng 12


Lịch âm

26

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Thìn, mon Bính Tý, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

22

Tháng 12


Lịch âm

27

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Quý Tỵ, tháng Bính Tý, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

23

Tháng 12


Lịch âm

28

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày gần kề Ngọ, tháng Bính Tý, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

24

Tháng 12


Lịch âm

29

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Ất Mùi, mon Bính Tý, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

25

Tháng 12


Lịch âm

30

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Bính Thân, mon Bính Tý, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

26

Tháng 12


Lịch âm

1

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Đinh Dậu, tháng Đinh Sửu, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (câu è cổ hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

27

Tháng 12


Lịch âm

2

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Mậu Tuất, tháng Đinh Sửu, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

28

Tháng 12


Lịch âm

3

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Hợi, tháng Đinh Sửu, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (minh con đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

29

Tháng 12


Lịch âm

4

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Canh Tý, tháng Đinh Sửu, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

30

Tháng 12


Lịch âm

5

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Tân Sửu, mon Đinh Sửu, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

31

Tháng 12


Lịch âm

6

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Dần, mon Đinh Sửu, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Trên đó là Tổng đúng theo ngày xuất sắc tháng 12 năm 2019 mà shop chúng tôi muốn gửi đến những bạn. Mặc dù nhiên, một ngày tốt cũng chỉ hợp với một vài ba tuổi cũng như các công việckhác nhau. Chũm nên, khi nắm bắt được ngày tốt xấu vào tháng 12/2019 thì bạn phải tra cứu: xem ngày giỏi hợp tuổi để có kết quả cụ thể và chính xác nhất cho mình.

XEM NGÀY TỐT VẠN SỰ trong NĂM 2022

♦Ngày xuất sắc tháng 1năm 2022 ♦Ngày tốt tháng 7năm 2022

♦Ngày tốt tháng 2 năm 2022 ♦Ngày xuất sắc tháng 8 năm 2022

♦Ngày tốt tháng 3 năm 2022 ♦Ngày giỏi tháng 9 năm 2022

♦Ngày giỏi tháng 4 năm 2022 ♦Ngày tốt tháng 10 năm 2022

♦Ngày giỏi tháng 5 năm 2022 ♦Ngày xuất sắc tháng 11 năm 2022

♦Ngày xuất sắc tháng 6năm 2022 ♦Ngày tốt tháng 12 năm 2022


Xem tử vi 2022


NamNữ
Xem ngay

Xem phong thủy hàng ngày


Ngày sinh
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
Ngày xem
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
202220232024202520262027202820292030
Xem ngay
*
Sim điện thoại cảm ứng có phải là thành tựu phong thủy?
Mỗi con số trong dãy sim điện thoại thông minh đều có những năng lượng riêng, tùy thuộc vào trật tựcủa hàng số cơ mà Sim điện thoại có thể tác động tới bạn theo hướng giỏi (Cát) xuất xắc xấu(hung)
*
Dùng tởm dịch chọn sim phong thủy xuất sắc cho 4 đại nghiệp đờingười!
Bằng những gợi ý quẻ dịch sim tốt cho 4 đại nghiệp, chúng ta có thể chọn hàng sim phong thủyhợp tuổi thỏa ý muốn muốn cung ứng công danh, tài vận, tình duyên gia đạo hay giải hòa vậnhạn
*
Coi tuổi mở hàng, xông công ty tuổi Kỷ Dậu năm 2022 chuẩn chỉnh xác nhất!
*
Luận giải mở hàng, xông đơn vị tuổi Mậu Thân năm 2022 đúng đắn nhất
*
Chi tiết mở hàng, xông đơn vị tuổi Đinh mùi hương năm 2022 đúng mực 99%
*
Luận tuổi mở hàng, xông bên tuổi Bính Ngọ năm 2022 chính xác nhất
*
Xem tuổi mở hàng, xông bên tuổi Ất Tỵ năm 2022 chi tiết, chính xác
*
Luận tuổi mở hàng, xông nhà tuổi Quý Mão năm 2022 chính xác 98,88%
*
Luận mở hàng, xông đơn vị tuổi Nhâm dần năm 2022 bỏ ra tiết, thiết yếu xác
*
Xem tuổi mở hàng, tuổi xông nhà năm 2022 mang đến tuổi Quý Hợi #1983
*
Coi tuổi mở hàng, xông bên tuổi Nhâm Thân năm 2022 #1992 #Chi tiết
*
Luận tuổi mở hàng, xông bên tuổi Tân mùi năm 2022 #chính xác 99%

Xem ngày xuất sắc xấu