Nếu độ dài mỗi cạnh của một hình lập phương tăng lên 20 lần thì thể tích của nó sẽ tăng lên lần.

      10
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1 bạn đang xem: trường hợp độ nhiều năm mỗi cạnh của một hình lập phương tăng lên 20 lần thì thể tích của chính nó sẽ tạo thêm lần.

Bạn đang xem: Nếu độ dài mỗi cạnh của một hình lập phương tăng lên 20 lần thì thể tích của nó sẽ tăng lên lần.

*

Xem thêm: Phim Loan Luan Japanese Mom Son Porn Videos, Mp4 Sex Video (Low, High)

*

*

Bài 1:nếu tăng cường độ dài cạnh của hình lập phương lên gấp đôi thì diện tích s toàn phần của hình lập phương đótăng lên từng nào lần???

Bài 2:nếu tăng mức độ dài hình lập phương lên gấp 2 lần thì thể tích của hình lập phương đó tăng lên bao niêu lần???

nếu một hình lập phương bao gồm độ nhiều năm cạnh tăng lên 6 lần thì diện tích toàn phần của nó tăng thêm bao nhiêu lần

1.Một hình vỏ hộp chữ nhật có độ cao là 6 dm, hiểu được nếu tăng độ cao thêm 2 dm thì thể tích sẽ tăng lên 96 dm khối.Tính thể tích của vỏ hộp ?

2. Có một tấm bìa cứng hình chữ nhật chiều dài là 59 cm, cùng chiều rộng là 46cm.người ta cắt mỗi góc của tấm bìa một hình vuông có cạnh là 17 cm để xếp thành một cái hộp ko nắp. Tính thể tích của vỏ hộp ?

3. Nếu tăng độ dài cạnh của hình lập phương lên gấp 2 lần thì diện tích s toàn phần của hình lập phương tăng lên bao nhiêu lần ?

4. Nếu tăng cường mức độ dài của hình lập phương lên gấp đôi thì thể tích của hình lập phương tăng lên bao nhiêu lần ?

Các chúng ta hãy trả lời và trình bày cách làmcho tớ sai hay đúng tớ cũng đến nhấn đúng

Lớp 5 Toán 0 0

Nếu tăng độ dài cạnh của hình lập phương lên cấp 3 lần thì thể tích của hình lập phương đó tăng thêm bao nhiêu lần ?

Lớp 5 Toán 2 0

nếu tăng mức độ dài cạnh của hình lập phương lên gấp 2 lần thì thể tích của hình lập phương đó tăng thêm bao nhiêu lần

Lớp 5 Toán 3 0

Nếu tăng độ dài cạnh của hình lập phương lên vội 3 lần thì thể tích của hình lập phương đó tăng lên bao nhiêu lần

Lớp 5 Toán 4 0

nếu tăng một cạnh của hình lập phương lên 4 lần thì thể tích của hình lập phương này sẽ tăng lên

Lớp 5 Toán 3 0

nếu tăng một cạnh của hình lập phương lên 4 lần thì thể tích của hình lập phương này sẽ tăng lên:

Lớp 5 Toán 11 0

Nếu tăng một cạnh của hình lập phương lên 4 lần thì thể tích của hình lập

phương đó sẽ tăng lên