Mẫu văn bản quy định

      32

*
Mục lục bài viết

Mẫu Nghị định của bao gồm phủ

1.

Bạn đang xem: Mẫu văn bản quy định

MẪU VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BAN HÀNH MỚI, VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT vậy THẾ

Mẫu số 01

Nghị định của chính phủ (quy định trực tiếp)

Mẫusố 02

- Nghị định của chính phủ nước nhà (ban hành Quy định/Quy chế/Điều lệ/Danh mục...)

- Quy định/Quy chế/Điều lệ/Danh mục... Ban hành kèm theo Nghị định của chính phủ

Mẫu số 03

Nghị quyết liên tịch giữa chính phủ với Đoàn quản trị Ủy ban tw Mặt trận sơn hà Việt Nam

Mẫu số 04

Quyết định của Thủ tướng cơ quan chính phủ (quy định trực tiếp)

Mẫu số 05

- quyết định của Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ (ban hành Quy định/Quy chế/Điều lệ/Danh mục...)

- Quy định/Quy chế/Điều lệ/Danh mục... Phát hành kèm theo đưa ra quyết định của Thủ tướng bao gồm phủ

Mẫu số 06

Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán toàn án nhân dân tối cao nhân dân về tối cao

Mẫu số 07

Thông bốn của Chánh án tandtc nhân dân tối cao (quy định trực tiếp)

Mẫu số 08

- Thông tư của Chánh án tòa án nhân dân tối cao (ban hành Quy định...)

- Quy định... Ban hành kèm theo thông bốn của Chánh án tandtc nhân dân về tối cao

Mẫu số 09

Thông tứ của Viện trưởng Viện kiểm cạnh bên nhân dân tối cao (quy định trực tiếp)

Mẫu số 10

- Thông tư của Viện trưởng Viện kiểm gần kề nhân dân buổi tối cao (ban hành Quy định...)

- Quy định... Phát hành kèm theo thông tứ của Viện trưởng Viện kiểm gần kề nhân dân buổi tối cao

Mẫu số 11

Thông tư của bộ trưởng, Thủ trưởng phòng ban ngang cỗ (quy định trực tiếp)

Mẫu số 12

- Thông tư của cục trưởng, Thủ trưởng ban ngành ngang cỗ (ban hành Quy định/Quy chế/Điều lệ/Danh mục...)

- Quy định/Quy chế/Điều lệ/Danh mục... Phát hành kèm theo thông tư của cục trưởng, Thủ trưởng cơ sở ngang bộ

Mẫu số 13

Thông tứ liên tịch thân Chánh án tand nhân dân buổi tối cao, Viện trưởng Viện kiểm cạnh bên nhân dân về tối cao, Tổng truy thuế kiểm toán nhà nước, cỗ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ

Mẫu số 14

Quyết định của Tổng truy thuế kiểm toán nhà nước (quy định trực tiếp)

Mẫu số 15

- ra quyết định của Tổng kiểm toán nhà nước (ban hành chuẩn mực kiểm toán nhà nước/quy trình kiểm toán)

- Quy định chuẩn chỉnh mực kiểm toán nhà nước, các bước kiểm toán ban hành kèm theo ra quyết định của Tổng truy thuế kiểm toán nhà nước

Mẫu số 16

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (quy định trực tiếp)

Mẫu số 17

- nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp cho tỉnh (ban hành Quy định/Quy chế...)

- Quy định/Quy chế...

Xem thêm: Top 10 Bàn Phím Tkl Là Gì, Những Mẫu Bàn Phím Tkl Tốt Nhất, Có Nên Mua Và Sử Dụng Bàn Phím Tkl Không

Ban hành kèm theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cung cấp tỉnh

Mẫu số 18

Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (quy định trực tiếp)

Mẫu số 19

- ra quyết định của Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh (ban hành Quy định/Quy chế...)

- Quy định/Quy chế... Phát hành kèm theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Mẫu số 20

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp cho huyện (quy định trực tiếp)

Mẫu số 21

- nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện (ban hành Quy định/Quy chế...)

- Quy định/Quy chế... Phát hành kèm theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cung cấp huyện

Mẫu số 22

Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện (quy định trực tiếp)

Mẫu số 23

- đưa ra quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện (ban hành Quy định/Quy chế...)

- Quy định/Quy chế... Ban hành kèm theo quyết định của Ủy ban nhân dân cung cấp huyện

Mẫu số 24

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cung cấp xã (quy định trực tiếp)

Mẫu số 25

- nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã (ban hành Quy định/Quy chế...)

- Quy định/Quy chế... Phát hành kèm theo quyết nghị của Hội đồng nhân dân cấp xã

Mẫu số 26

Quyết định của Ủy ban nhân dân cung cấp xã (quy định trực tiếp)

Mẫu số 27

- quyết định của Ủy ban nhân dân cấp cho xã (ban hành Quy định/Quy chế...)

- Quy định/Quy chế... Phát hành kèm theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã

II. MẪU VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU

Mẫu số 28

Nghị định của cơ quan chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều (quy định trực tiếp)

Mẫu số 29

Nghị định của chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Quy định/Quy chế/Điều lệ/Danh mục...

Mẫu số 30

Nghị quyết liên tịch giữa chính phủ nước nhà với Đoàn chủ tịch Ủy ban tw Mặt trận Tổ quốc nước ta sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều

Mẫu số 31

Quyết định của Thủ tướng cơ quan chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều (quy định trực tiếp/ban hành Quy định/Quy chế/Điều lệ/Danh mục...)

Mẫu số 32

Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán tandtc nhân dân về tối cao sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều

Mẫu số 33

Thông bốn sửa đổi, bổ sung một số điều (quy định trực tiếp/ban hành Quy định/Quy chế/Điều lệ/Danh mục...)

Mẫu số 34

Thông bốn liên tịch giữa Chánh án tand nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm liền kề nhân dân về tối cao, Tổng truy thuế kiểm toán nhà nước, cỗ trưởng, Thủ trưởng ban ngành ngang cỗ sửa đổi, bổ sung một số điều

Mẫu số 35

Quyết định của Tổng truy thuế kiểm toán nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều (quy định trực tiếp/ban hành quy định chuẩn mực kiểm toán nhà nước/quy trình kiểm toán)

Mẫu số 36

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp sửa đổi, bổ sung một số điều (quy định trực tiếp/ban hành Quy định/Quy chế...)

Mẫu số 37

Quyết định của Ủy ban nhân dân các cấp sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều (quy định trực tiếp/ban hành Quy định/Quy chế...)

III. MẪU VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Mẫu số 38

Nghị định của cơ quan chính phủ bãi bỏ Nghị định/các nghị định của bao gồm phủ

Mẫu số 39

Quyết định của Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ bãi quăng quật Quyết định/các ra quyết định của Thủ tướng chủ yếu phủ

Mẫu số 40

Thông tư huỷ bỏ Thông tư/các thông tư của Chánh án tand nhân dân buổi tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân buổi tối cao, cỗ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ

Mẫu số 41

Quyết định của Tổng truy thuế kiểm toán nhà nước huỷ bỏ Quyết định/các quyết định của Tổng kiểm toán nhà nước

Mẫu số 42

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân bãi bỏ Nghị quyết/các quyết nghị của Hội đồng nhân dân cùng cấp

Mẫu số 43

Quyết định của Ủy ban nhân dân huỷ bỏ Quyết định/các đưa ra quyết định của Ủy ban nhân dân cùng cấp