Lời bài hát hoa cài mái tóc, mẹ việt nam mắt ngời sáng quắc

      44
Mẹ nước ta mắt ngời sáng sủa quắt tuồng như đây giờ vọng chủ quyền Lệ nhạt nhòa song mắt lộng lẫy nghe tin con vẫn còn đấy ngày xanh Một hoa lá em sở hữu mái tóc Anh gửi em qua quãng mặt đường dài Về thủ đô hà nội anh may áo cưới Ta yêu đương nhau thi công ngày maị ĐK: Ta yêu người, ta yêu đời, ta yêu mình, tình mình chớ phai Xin em đừng qua vùng cỏ hoang Xin em đừng, đến các nơi chim xanh hoan ca Cuộc tình nào ko vào si Anh xin em giữ trọn lời thề Tình bản thân nghèo fan đời khen chê Ta yêu thương nhau giữ lại trọn tình quê

Bạn đang xem: Lời bài hát hoa cài mái tóc, mẹ việt nam mắt ngời sáng quắc


Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: " Máy Hút Bụi Bàn Phím –Loại Lớn, Máy Hút Bụi Bàn Phím Laptop Loại Nào Tốt

Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.