Lời bài hát bộ phim dài nhất

      83
Nhập bất kể lên tiếng gì về bài hát bạn muốn tìm. VD: Tên bài hát, Tên Nghệ sĩ, Lời bài bác hát... Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm tìm với Tiếng Việt ko vệt và gồm vệt

Bạn đang xem: Lời bài hát bộ phim dài nhất

wo men de kai shishi hen chang de dian ying shi hen chang de dian yingfang ying le san nian fang ying le san Nianwo piao dou nhị liu zhe Piao wo dou nhị liu Triếtbing shang de tía lei bing shang de bố leinao nhị zhong nhị zai xuan zhuan nao hai zhong nhì zai xuan Zhuanwang zhe ni man man wang ji ni Triết wang man man vì wang ji nimeng long de shi jian meng long de shi jianwo men liu le duo yuan wo men liu le duo yuanbing dao hua de que bing dao hua de quequan lại qi le shei gai bian quan tiền qi le shei gai bianru guo zai zhong lai ru guo zai zhong laihui bu hui shao xian lang bei hui bu hui xian lang bei Shaoách shi bu shi bu kai kou cai zhen gui ai shi bu shi bu kai kou cai Zhen guizai gei wo liang fen zhong zai Gei wo liang fen zhongrang wo tía ji yi jie cheng bing rang wo bố ji yi jie cheng bingbie rong hua le yan lei bie rong hua le yan leini zhuang dou hua le yao wo zen me ji de vị Choang dou hua le yao wo zen me ji deji de ni jiao wo wang le cha ji de ni Jiao wo wang le baji de ni jiao wo wang le ba ji de ni Jiao wo wang le bani shuo ni hui ku bởi Shuo ni hui kubu shi yin wei zai hu bu shi yin wei zai humeng long de shi jian meng long de shi jianwo men liu le duo yuan wo men liu le duo yuanbing dao hua de que bing dao hua de quequan qi le shei gai bian quan tiền qi le shei sợi bianru guo zai zhong lai ru guo zai zhong laihui bu hui shao xian lang bei hui bu hui xian lang bei Shaoai phong shi bu shi bu kai kou cai zhen gui ai shi bu shi bu kai kou cai Zhen guizai gei wo liang fen zhong zai Gei wo liang fen zhongrang wo cha ji yi jie cheng bing rang wo cha ji yi jie cheng bingbie rong hua le yan lei bie rong hua le yan leini zhuang dou hua le yao wo zen me ji de vày Choang dou hua le yao wo zen me ji deji de ni jiao wo wang le ba ji de ni Jiao wo wang le baji de ni jiao wo wang le ba ji de ni Jiao wo wang le bani shuo ni hui ku vì Shuo ni hui kubu shi yin wei zai hu bu shi yin wei zai huzai gei wo liang fen zhong zai Gei wo liang fen zhongrang wo cha ji yi jie cheng bing rang wo tía ji yi jie cheng bingbie rong hua le yan lei bie rong hua le yan leini zhuang dou hua le yao wo zen me ji de do Choang dou hua le yao wo zen me ji deji de ni jiao wo wang le bố ji de ni Jiao wo wang le baji de ni jiao wo wang le tía ji de ni Jiao wo wang le bani shuo ni hui ku do Shuo ni hui kubu shi yin wei zai hu bu shi yin wei zai hu

Xem thêm: Xem Phim Vườn Sao Băng Tập 10 Vietsub, Xem Phim Vườn Sao Băng I Tập 10 Vietsub

*

wo men de kai shishi hen chang de dian ying shi hen chang de dian yingfang ying le san nian fang ying le san nianwo piao dou hai liu zhe piao wo dou nhì liu trietbing shang de tía lei bing shang de bố leinao nhị zhong hai zai xuan zhuan nao nhị zhong nhì zai xuan zhuanwang zhe ni man man wang ji ni triet wang man man boi wang ji nimeng long de shi jian meng long de shi jianwo men liu le duo yuan wo men liu le duo yuanbing dao hua de que bing dao hua de quequan lại qi le shei sợi bian quan qi le shei sợi bianru guo zai zhong lai ru guo zai zhong laihui bu hui shao xian lang bei hui bu hui xian lang bei shaoai vệ shi bu shi bu kai kou cai zhen gui ai shi bu shi bu kai kou cai zhen guizai gei wo liang fen zhong zai gei wo liang fen zhongrang wo bố ji yi jie cheng bing rang wo bố ji yi jie cheng bingbie rong hua le yan lei bie rong hua le yan leini zhuang dou hua le yao wo zen me ji de boi choang dou hua le yao wo zen me ji deji de ni jiao wo wang le cha ji de ni jiao wo wang le baji de ni jiao wo wang le tía ji de ni jiao wo wang le bani shuo ni hui ku boi shuo ni hui kubu shi yin wei zai hu bu shi yin wei zai humeng long de shi jian meng long de shi jianwo men liu le duo yuan wo men liu le duo yuanbing dao hua de que bing dao hua de quequan liêu qi le shei tua bian quan liêu qi le shei sợi bianru guo zai zhong lai ru guo zai zhong laihui bu hui shao xian lang bei hui bu hui xian lang bei shaoai nghiêm shi bu shi bu kai kou cai zhen gui ai shi bu shi bu kai kou cai zhen guizai gei wo liang fen zhong zai gei wo liang fen zhongrang wo ba ji yi jie cheng bing rang wo ba ji yi jie cheng bingbie rong hua le yan lei bie rong hua le yan leini zhuang dou hua le yao wo zen me ji de boi choang dou hua le yao wo zen me ji deji de ni jiao wo wang le bố ji de ni jiao wo wang le baji de ni jiao wo wang le bố ji de ni jiao wo wang le bani shuo ni hui ku boi shuo ni hui kubu shi yin wei zai hu bu shi yin wei zai huzai gei wo liang fen zhong zai gei wo liang fen zhongrang wo bố ji yi jie cheng bing rang wo cha ji yi jie cheng bingbie rong hua le yan lei bie rong hua le yan leini zhuang dou hua le yao wo zen me ji de boi choang dou hua le yao wo zen me ji deji de ni jiao wo wang le bố ji de ni jiao wo wang le baji de ni jiao wo wang le cha ji de ni jiao wo wang le bani shuo ni hui ku boi shuo ni hui kubu shi yin wei zai hu bu shi yin wei zai hu