Bài tập ôn ở nhà môn toán lớp 1

      18
Theo sản phẩm tự từ bé bỏng đến lớn: ............................................Theo sản phẩm công nghệ tự từ phệ đến bé: ............................................

Bạn đang xem: Bài tập ôn ở nhà môn toán lớp 1

Bài 5. Viết các số 13, 7, 11, 10, 18, 5

Theo trang bị tự từ bé xíu đến lớn: ............................................Theo máy tự từ to đến bé: ............................................

Bài 6. Viết những số: 12, 19, 11, 17, 10, 14.

- Theo trang bị tự từ bé đến lớn: ..................................................

- Theo sản phẩm tự từ bự đến bé:...................................................

Bài 7. Viết những số 7, 15, 19, 20, 13, 10 theo thứ tự:

Từ nhỏ xíu đến lớn: .......................................................................

Từ bự đến bé: .......................................................................

Chuyên đề 3: tìm kiếm số lớn nhất, bé nhỏ nhất

Bài 1.

Khoanh tròn vào số to nhất: 10 ; 7 ; 12 ; 19 ; 15Khoanh tròn vào số bé nhỏ nhất: 13 ; 8 ; 14 ; 16 ; 20

Bài 2

Khoanh tròn vào số khủng nhất: 15 ; đôi mươi ; 11 ; 8 ; 19Khoanh tròn vào số bé xíu nhất: 10 ; 16 ; 18 ; 19 ; 12Khoanh tròn vào số lớn nhất: 19 ; 7 ; 14 ; 10 ; 12Khoanh tròn vào số nhỏ xíu nhất: 13 ; 8 ; 14 ; 16 ; 20

Chuyên đề 4: những phép tính

Bài 1. Tính.

3 - 1 = ......

0 + 5 = .....

1 + 1 + 3 = .....

2 + 3 = ......

3 - 2 = ......

2 + 2 + 1 = .....

1 + 4 = ......

4 + 0 = ......

3 + 1 + 0 = ......

Bài 2. Tính:

3 + 3 - 2 =.......

6 - 1 + 0 =.......

5 - 2 + 3 =.......

2 + 4 - 1 =.......

5 - 0 + 1 =.......

5 + 0 - 4 =......

4 + 3 - 5 = .....

2 + 6 - 3 = .....

7 - 2 + 3 = .....

6 - 4 + 2 = .....

8 - 6 + 3 = ......

4 + 2 + 3 = .....

3 + 2 + 4 = ....

9 - 4 + 5 = ....

10 - 8 + 6 = ....

5 + 5 - 3 = ....

9 + 1 - 7 = ....

10 - 6 + 4 = ....

Bài 3. Số?

5 - 3 = 1 + .....

6 - 3 = .......+ 0

3 - 1 = 0 + ......

6 - 2 = ...... + 2

.... - 2 = 4 - 1

4 + 2 = ..... + 0

Bài 4. Số?

..... + 5 = 8

7 - 3 = ......

7 - .... = 6

.... + 1 = 8

6 + .... = 7

2 + ..... = 7

Bài 5: Số?

18 = ... + 3

19 = 17 + ....

17 = 14 + ....

15 = .... + 13

19 = ... + 15

16 = 11 + ....

Bài 6. Điền số?

.... = 17 + 3

18 = 13 + ....

19 = .... + 2

10 = .... + 4

10 - ... = 2

... + 2 = 2 + 8

Bài 7. Đặt tính rồi tính.

9 - 6

.........

.........

.........

10 + 0

.........

.........

.........

8 - 5

.........

.........

.........

6 + 4 10 - 2

......... .........

......... .........

.......... .........

5 + 5

.........

.........

.........

5 + 4

.........

.........

.........

10 - 9

.........

.........

.........

7 + 3 9 - 3

.......... .........

Xem thêm: Phim Gái Già Lắm Chiêu Phần Ninh Dương Lan Ngọc 1, Mar6 Pictures

........... .........

........... .........

Bài 8. Đặt tính rồi tính.

17 + 2

.........

.........

.........

10 + 6

.........

.........

.........

18 + 1

.........

.........

.........

16 + 3 12 + 4

......... .........

......... .........

.......... .........

12 + 5

.........

.........

.........

14 + 4

.........

.........

.........

13 + 5

.........

.........

.........

13 + 3 16 + 3

.......... .........

........... .........

........... .........

Chuyên đề 5: Giải toán tất cả lời văn

Bài 1. Viết phép tính ham mê hợp.

Có: 6 quyển vở.

Có vớ cả: ..... Quyển vở?

Bài 2 . Viết phép tính mê say hợp.

a) Có:12 cái kẹo

Có tất cả: .... Mẫu kẹo?

b) Có: 9 bé lợn

Bán: 6 bé lợn

Còn lại: ..... Nhỏ lợn?

Bài 3. Viết phép tính mê thích hợp.

a, Có: 6 quả cam

Cho đi: 3 quả cam

Tất cả có: .... Quả cam?

Có: 10 chiếc kẹo

Đã ăn: 4 loại kẹo

Còn lại: ..... Cái kẹo?

Bài 4:

Bóng xanh: 10 quả……………

Bóng đỏ: 8 quả……………

Tất cả: ……quả……………

Bài 5. Giải việc theo nắm tắt sau:

Có: 15 cây hoa

Có vớ cả: ……cây hoa

Bài 6:

Có: 10 cái kẹo

Rơi mất: 8 chiếc kẹo

Còn lại ….. Chiếc kẹo?

Bài 7.

Thùng vật dụng nhất: đôi mươi gói bánh

Thùng thứ hai: 10 gói bánh

Cả hai thúng có tất cả ….. Gói bánh?

Bài 8.

Nam có: 50 viên bi

Cho bạn: 20 viên bi

Nam sót lại …….. Viên bi?

B. Tổng phù hợp phiếu bài xích tập lớp 1

1. Phiếu bài xích tập lớp 1 môn Toán - Số 1

Bài 1: Viết tất cả các số:

a, từ 1 đến 10:

…………………………………………………………………………………..

b, từ 10 cho 20:

…………………………………………………………………………………..

c, Từ trăng tròn đến 30:

…………………………………………………………………………………..

Bài 2: Chọn đáp án đúng:

1, Số phệ nhất trong số số: 10, 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

2, Số nhỏ bé nhất trong những số: 10 , 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

3, Số ngay tức thì trước của số 16 là số nào?

A. 14

B. 15

C. 17

D. 18

4, Số ngay tức khắc sau của số 10 là số nào?

A. 8

B. 9

C. 11

D. 12

5, bạn Lan tất cả 2 cái bút chì, bà bầu mua thêm cho Lan 3 cái cây bút chì nữa. Hỏi Lan có tất cả mấy cái bút chì? ( lựa chọn phép tính đúng nhất)

A. 2 + 3 = 5 ( cái bút chì)

B. 3 – 2 = 1 ( cái cây bút chì)

C. 2 + 2 = 4 ( cái cây bút chì).

2. Phiếu bài bác tập lớp 1 môn Toán - Số 2

Bài 1: Viết các số:

Mười ba: ……

Mười tám: ………

Mười một: …….

Chín: …….

Mười bảy: ………

Mười bốn: …….

Mười lăm: …..

Hai mươi: ………

Tám: …………..

Sáu: ……..

Mười chín: ……..

Mười hai: ……..

Bài 2: Điền vào chỗ trống:

a, Số 15 gồm …. Chục và …. đối kháng vị.

Số 20 gồm …. Chục với …. Solo vị.

Số 17 tất cả …. Chục cùng …. đơn vị.

Số 9 tất cả …. Chục và …. đối chọi vị.

b, Số ….gồm 1 chục và 0 solo vị.

Số ….gồm 1 chục cùng 8 1-1 vị.

Số ….gồm 1 chục cùng 2 solo vị.

Số ….gồm 2 chục cùng 0 1-1 vị.

Bài 3: Tính:

4 + 2 = ....

10 – 6 = ....

3 + 4 = ....

14 + 4 = ....

8 – 5 = ....

19 + 0 = ....

2 + 8 =....

18 – 5 =....

3 + 6 = ....

17 – 6 =....

10 – 7 =....

12 + 7 =....

Bài 4: cho các số: 6, 9, 19, 20, 1 sắp xếp các số sẽ cho

a, Theo vật dụng tự từ nhỏ xíu đến lớn: …………………………………………….

b, Theo lắp thêm tự từ phệ đến bé: …………………………………………….

Bài 5: Tìm một số trong những biết rằng rước số đó cùng với 2 rồi trừ đi 1 thì được kết quả bằng 3?

Số cần tìm là: …...

Vì : ………………………….

3. Phiếu bài xích tập lớp 1 môn Toán - Số 3

Bài 1: Khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng:

1, Một nhỏ gà tất cả mấy cái chân?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

2, Số lập tức trước của số 18 là số nào?

A. 17

B. 16

C. 19

D. 20

3, mẫu vẽ bên gồm mấy điểm?

*

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

4, Nam bao gồm 17 quyển vở, Nam đến em 2 quyển. Hỏi

Nam còn lại mấy quyển vở?

A. 12 quyển

B. 15 quyển

C. 13 quyển

D. 16 quyển

5, Số bao gồm 2 chục cùng 0 đơn vị chức năng là số nào?

A. 20

B. 12

C. 14

D. 18

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

12 – 1 17 – 3 15 + 2 11 + 4 19 – 3

Bài 3: Viết phép tính ham mê hợp:

*

Bài 4:Tìm một số trong những biết rằng mang 17 trừ đi 2 rồi cộng thêm 1 thì vẫn ra số đó?

….…………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………….

4. Phiếu bài xích tập lớp 1 môn Toán - Số 4

Câu 1: Dấu phù hợp để điền vào nơi chấm 80 … 75 là:

A. >

B. =

C.

Câu 2: hiệu quả của phép tính 45 + 5 - 25 là

A. 10

B. 28

C. 25

D. 26

Câu 3: Đọc số 90

A. Chín mươi

B. Chín không

C. Không chín

D. Chín chín

Bài 4: Tính

a, 43 +6

b, 60 - 20

c, 50 + 30

d, 29 - 9

Bài 5: Đoạn thẳng AB lâu năm 7 cm, đoạn thẳng CD nhiều năm 12cm. Hỏi cả nhì đoạn thẳng dài bao nhiêu xăng - ti - mét?