Kỹ sư cầu đường tiếng anh là gì

      42

Để bổ sung cập nhật cho cuốn từ bỏ diển tiếng anh chuyên ngành xây dựng ước đường. Trong bài xích học từ bây giờ reciclage.org thường xuyên gửi mang lại quý vị phát âm giả list 53 từ bỏ vựng và các từ giờ đồng hồ anh siêng ngành ước đường.


*

24 tự vựng giờ anh xây dựng cầu đường

1- Lateral earth pressure: Áp lực mặt của đất

2- Passive pressure: Áp lực bị động

3- Maximum working pressure: Áp lực cực đại

4- Earth pressure: Áp lực đẩy của đất

5- Stream flow pressure : Áp lực của dòng nước chảy

6- Active pressure: Áp lực công ty động

7- Hydrostatic pressure: Áp lực thủy tĩnh

8- Temperature effect: Ảnh tận hưởng của nhiệt độ độ

9- Curing: bảo trì bê tông trong khi hóa cứng

10- Protection against corrosion: bảo vệ cốt thép kháng rỉ

11- Protection against abrasion: bảo đảm an toàn chống mài mòn

12- Joint tape: Băng dính

13- Protection against scour: bảo vệ chống xói lở

14- the most unfavorable: có hại nhất

15- of cast iron : bởi gang đúc

16- Unfavorable: Bất lợi

17- Concrete: Bê tông

18- of laminated/rolled steel: bằng vật liệu thép cán

19- Concrete cover: Bê tông bảo hộ (bên ngoài cốt thép)

20- Pumping concrete: Bê tông bơm

21- fouilk, bouchon: Bê tông bịt lòng (móng Cáp cọc, giếng, hố)

22- Sand concrete: Bê tông cát

23- Prestressed concrete: khối bê tông dự ứng lực

24- Over-reinforced concrete: Bê tông có không ít cốt thép

Cụm từ tiếng anh chăm ngành xây dựng ước đường

25- External prestressed concrete: khối bê tông dự ứng lực ngoài

26- Reinforced concrete: khối bê tông thường

27- Internal prestressed concrete: bê tông cốt thép dự ứng lực trong

28- High strength concrete: Bê tông độ mạnh cao

29- Cast in situ place concrete: Bê tông đúc trên chỗ

30- Spalled concrete: Bê tông đã bị tách lớp (bị bóc tách lớp)

31- Precast concrete: Bê tông đúc sẵn

32- Plain concrete, Unreinforced concrete: Bê tông không cốt thép

33- Early strength concrete: Bê tông hóa cứng nhanh

34- Low-grade concrete resistance: Bê tông mác thấp

35- Light weight concrete: Bê tông nhẹ

36- Heavy weight concrete: Bê tông nặng

37- Sandlight weight concrete: Bê tông nhẹ tất cả cát

38- Sprayed concrete, Shotcrete,: Bê tông phun

39- Lean concrete (low grade concrete): Bê tông nghèo

40- Hydraulic concrete: Bê tông thủy công

41- Gravel concrete: Bê tông sỏi

42- Fresh/green concrete: Bê tông tươi (mới trộn xong)

43- Normal weight concrete, Ordinary structural concrete: Bê tông trọng lượng thông thường

44- Portland-cement, Portland concrete: Bê tông ximăng

45- Exterior face: bề mặt ngoài

46- Interface: mặt phẳng chuyển tiếp

47- form exterior face …: bề mặt ván khuôn

48- contact surface: mặt phẳng tiếp xúc

49- Prestressing bed: Bệ móng Footing

50- Bed plate: Bệ đỡ trưng bày lực

51- Unit shortening: biến dị co ngắn tương đối

52- Amplitude of stress: Biên độ biến hóa ứng suất

53- Long-term deformation: biến dạng dài hạn

reciclage.org hết sức hi vọng bài viết về từ điển tiếng anh siêng ngành xây dựng trên có thể góp ích cho các đọc giả là những kỹ sư và công nhân thời cơ cầu đường rất có thể tra cứu một cách dễ dàng. Trong nội dung bài viết tiếp theo reciclage.org xin liên tục gửi tới đọc giả các từ vựng trong lĩnh vực xây dựng cầu đường.

QUÀ TẶNG VIP MÙA COVID – DÀNH RIÊNG mang lại NHÀ LÃNH ĐẠO

reciclage.org là tổ chức triển khai chuyên sâu đào tạo và giảng dạy tiếng Anh cho tất cả những người đi có tác dụng duy...