C48

      118
Bài hát sorry i love sầu you bởi ca sĩ Park Hyo Shin ở trong thể các loại Nhac Han.

Bạn đang xem: C48

Tìm loi bai hat sorry i love you - Park Hyo Shin tức thì bên trên reciclage.org. Nghe bài bác hát Sorry I Love sầu You rất chất lượng 3đôi mươi kbps lossless miễn tổn phí.
Ca khúc Sorry I Love sầu You bởi ca sĩ Park Hyo Shin biểu hiện, ở trong thể nhiều loại Nhạc Hàn. Các chúng ta cũng có thể nghe, download (cài nhạc) bài xích hát sorry i love you mp3, playlist/album, MV/Video sorry i love you miễn tổn phí trên reciclage.org.

Xem thêm:


*
Sao chnghiền

Bài hát: Sorry I Love sầu You - Park Hyo Shin어느새 길어진 그림자를 따라서o nư se ki ro chin cư ryên cha rưn ta ra so땅거미 진 어둠속을 그대와 걷고 있네요.tang ko mày chi no tum sô cưn cư te woa kot cô is nê dô손을 마주 잡고 그 언제까지라도sô nưn ma chu chap cô cư on chê ka chi ra tô함께 있는것만으로 눈물이 나는 걸요.đam mê kê is nưn kos ma nư rô nun mu ri na nưn kon dô바람이 차가워지는만큼 겨울은 가까워 오네요cha ra ngươi cha ka quơ chi nưn man khưm kyo u rưn ka ka quơ ô nê dô조금씩 이 거리 그 위로 그대를 보내야 했던 계절이 오네요.chô cưm ham mê ki ko ri cư quơ rô cư te rưn bô ne ya hes ton kyê mang lại ri ô nê dô* 지금 올해의 첫눈꽃을 바라보며 함께 있는 이 순간에bỏ ra cư môn he ê chos nun cô chưn tía ra bô myo tê mê kê is nư ni sun ka nê내 모든걸 당신께 주고 싶어 이런 가슴에 그댈 안아요.ne tế bào tưn kon tang sin kê chu cô si pho i ron ka sư mê cư te ra na dô약하기만 한 내가 아니에요yak ha ki man han ne ka a ni ê dô이렇게 그댈 사랑하는데 그저 내맘이 이럴뿐인거죠.i roh kê cư ten sa rang ha nưn kia cư mang lại ne ma ngươi i ron bu nin ko chyô그대곁이라면 또 어떤일이라도cư te kyo thi ra myon đánh o lớn ni ri ra tô할 수 있을 것만 같아 그런 기분이 드네요.han su is sưn kos man ka tha cư ron ki bu ni bốn nê dô오늘이 지나고 또 언제까지라도ô nư ri chi mãng cầu cxe hơi on chê ka chi ra tô우리 사랑 영원하길 기도하고 있어요.u ri sa rang yong quơn ha kin ki sơn ha cô is so dô바람이 나의 창을 흔들고 어두운 밤마저 깨우면cha ra mi na ê chang ưn hưn tưn cô o tu un bam ma mang lại ke u myon그대 아픈 기억마저도 내가 다 지워줄게요. 환한 그 미소로cư te a phưn ki ot ma cho tô ne ka ta chi quơ chun kê dô. Hoan han cư mi sô rô끝없이 내리는 새하얀 눈꽃들로 우리 걷던 이 거리가cư thop mê mệt ne ri nưn se ha yan nun côck tưn rô u ri kot lớn ni ko ri ka어느새 변한것도 모르는 채 환한 빛으로 물들어가요.o nư se byon han kos tô tế bào rư nưn bít hoan han bi chỏng rô mun tư ro ka dô누군가 위해 난 살아 갔나요.nu kun ka quy he nan sa ra kas na dô무엇이든 다 해주고 싶은 이런게 사랑인줄 배웠어요.mu o say đắm tưn ta he chu cô mê mẩn plỗi ni ron kê sa rang in chun be quơs so dô혹시 그대 있는곳 어딘지 알았다면hôk đam mê cư te is nưn cô so tin bỏ ra a ras ta myon겨울밤 별이 돼 그대를 비췄을텐데.kyo un bam byo ri tuê cư te rưn bi chyos sưn thên tê웃던 날도 눈물에 젖었던 슬픈 밤에도us ton nan tô nun mu rê mang đến chos ton sưn phưn tía mê tô언제나 그 언제나 곁에 있을게요.on chê na cư on chê na kyo thê is sưn kê dô* 지금 올해의 첫눈꽃을 바라보며 함께 있는 이 순간에chi cư môn he ê chos nun cô chưn cha ra bô myo yêu thích kê is nư ni sun ka nê내 모든걸 당신께 주고 싶어 이런 가슴에 그댈 안아요.ne tế bào tưn kon tang sin kê chu cô đắm say pho i ron ka sư mê cư te ra mãng cầu dô울지말아요 나를 바라봐요. 그저 그대의 곁에서un bỏ ra ma ra dô na rưn tía ra boa dô. cư mang đến cư te ê kyo thê so함께이고 싶은 맘 뿐이라고 다신 그댈 놓지 않을테요.say mê kê i cô đê mê phưn man bu ni ra cô ta sin cư ten nôh bỏ ra an hưn thê dô끝없이 내리며 우릴 감싸온 거리 가득한 눈꽃 속에서cư thop yêu thích ne ri myo u rin kam sa ôn ko ri ka tưk han nun côông xã sô kê so그대와 내 가슴에 조금씩 작은 추억을 그리네요.cư te woa ne ka sư mê chô cưm sik cha cưn chu o cưn cư ri nê dô영원히 내 곁에 그대 있어요.yong quơn hi ne kyo thê cư te is so dô