Học tốt tiếng anh 12 unit 3

      9

In the upper picture, the two men are shaking hands và saying the greetings khổng lồ each other.

Bạn đang xem: Học tốt tiếng anh 12 unit 3

I. BEFORE YOU READ (Trước lúc đọc)

 

*

*

1. What are the people in the pictures doing?(Những người trong những bức tranh đang làm gì?) 

=>In the upper picture, the two men are shaking hands and saying the greetings to lớn each other.(Trong hình trên, nhị người bọn ông đang hợp tác và nói lời chào với nhau. )

In the lower picture, people are waving và saying "goodbye" khổng lồ one another. (Trong hình dưới, mọi tín đồ vẫy tay xin chào và nói lời tạm biệt với nhau.)

2. What will you do and/or say if (Bạn sẽ làm những gì và / hoặc nói nếu)

- you want lớn get your teacher"s attention in class? (bạn mong thu hút sự chăm chú của cô giáo trong lớp)

- you need to lớn ask someone a question, but they are busy talking to someone else? (bạn đề nghị hỏi ai đó một câu hỏi, tuy thế họ sẽ bận nói chuyện với ai đó?)

=> - In class to lớn get my teacher’s attention, I usually raise my hand ( Trong lớp học tập để lôi cuốn sự chú ý của giáo viên, tôi thường giơ tay lên.)

- khổng lồ ask someone a question when they’re busy talking khổng lồ someone else, I will say to him/ her “I’m sorry. I’d lượt thích to talk khổng lồ you,” or “I"m sorry. I have something lớn talk khổng lồ you”, and at the same time I say lớn their partner “I"m sorry.” (Để hỏi ai đó khi họ đang bận rỉ tai với tín đồ khác, tôi vẫn nói cùng với anh ấy / cô ấy "Tôi xin lỗi. Tôi muốn rỉ tai với chúng ta "hoặc" Tôi xin lỗi. Tôi bao gồm một chuyện cần nói với các bạn ", cùng đồng thời tôi nói với đối tác của họ" Tôi xin lỗi. ")

* Chú ý: Phần được gạch men chân học tập sinh hoàn toàn có thể thay cố gắng để cân xứng với ý kiến riêng của mình. 

II. WHILE YOU READ (Trong khi đọc)

Read the passage và do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn và làm bài xích tập kèm theo.)

Click tại đây để nghe:

 

To attract someone’s attention so that we might speak to lớn that person, we can use either verbal or non-verbal forms of communication. Let us look at non-verbal communication in English. Probably the most common way of attracting someone’s attention is by waving. For example, if we are at a noisy các buổi tiệc nhỏ and see a friend come in the door about trăng tròn metres away, we might raise our hand và wave lớn her as a signal that we see her.

But how hard can we wave in a situation lượt thích this? Suppose you are at the airport, và you see your brother get off the plane và begin walking toward you. If you are excited, you might jump up và down & wave as hard as you can to lớn attract his attention. This is the instance where big, obvious non-verbal signals are appropriate.

There are, however, some social situations where smaller non-verbal signals are more appropriate. In a restaurant, for example, if we want to attract the attention of our waiter, we have several choices. We can wait until he passes near us, catch his eye, and nod slightly khổng lồ let him know we would lượt thích him lớn come lớn our table. Or we can raise our hand slightly to show that we need assistance. We vì chưng not whistle or clap our hands lớn get the person’s attention. That is considered impolite & even rude.

In most social situations where some informality is allowed, a brief raise of the hand & a small wave is fine. For instance, if you are walking across the schoolyard và see your teacher approaching you, a small friendly wave to attract his or her attention is appropriate.

Once you’ve got your friend’s attention, you shouldn’t point at the person or thing you want her lớn look at. A slight nod will do. Pointing at someone is usually considered rude. Of course, there are times when pointing is perfectly acceptable, such as when a teacher wants to lớn get someone’s attention in class. The teacher often points to the student và says, “David, would you read the next sentence, please?” Pointing here is not impolite; it’s simply a way khổng lồ get someone’s attention.

Hướng dẫn dịch:

Để say đắm sự chăm chú của một fan nào đó để chúng ta có thể nói với những người ấy, bạn cũng có thể dùng những hiệ tượng giao tiếp bởi lời hoặc không bằng lời. Chúng ta hãy quan sát vào cách giao tiếp không bằng lời sinh sống tiếng Anh. Chắc hẳn rằng cách thường thì nhất để say mê sự chăm chú của một tín đồ là vẫy tay. Chẳng hạn, nếu họ đang dự một bữa tiệc náo sức nóng và chạm chán một người chúng ta đứng ở cửa biện pháp xa khoảng tầm 20 m, chúng ta cũng có thể giơ tay cùng vẫy cô ấy như một dấu hiệu cho biết họ thấy cô.

Nhưng trong tình huống như vậy này chúng ta có thể khó vẫy tay biết bao? trả sử bạn đang ở sảnh bay, và các bạn thấy thằng bạn xuống máy bay và ban đầu đi về hướng bạn. Nếu bạn mừng rỡ, chúng ta cũng có thể nhảy cẩng lên với vẫy tay liên tục chúng ta cũng có thể để đam mê sự chăm chú của anh ấy. Đây là tình huống mà hầu hết kí hiệu không bằng lời minh bạch là thích hợp hợp.

Nhưng có vài tình huống giao tiếp mà những vẻ ngoài gây chăm chú không bằng lời dìu dịu hơn lại tương thích hơn. Chẳng hạn, vào một nhà hàng, nếu họ muốn thu hút chú ý của một nhân viên phục vụ, bọn họ có nhiều sự lựa chọn. Chúng ta cũng có thể chờ cho đến khi tín đồ đó đi qua, quan sát vào mắt anh ấy, và gật đầu nhẹ làm cho anh biết chúng ta muốn anh mang lại với bàn cùa bọn chúng ta. Hoặc bạn có thể nhẹ nhàng giơ tay khiến cho biết họ cần sự giúp đỡ. Bọn họ không huýt sáo tuyệt vỗ tay để gây sự để ý của tín đồ khác. Điều này được xem thiếu tôn trọng và thậm chí là thô lỗ.

Trong hầu hết các tình huống tiếp xúc sự thân thiết cho phép, đưa tay lên một cách gấp rút và vẫy tay nhẹ nhàng cũng đủ. Chẳng hạn, nếu khách hàng đi ngang sảnh trường cùng thấy giáo viên của bạn đang tiến đến, loại vẫy tay thân thiện nhẹ nhàng nhằm gây sự để ý của thầy /cô ấy là ham mê hợp.

Một khi chúng ta đã khiến được để ý của chúng ta mình, bạn không nên chỉ vào tín đồ hay vật bạn có nhu cầu anh / chị ấy nhìn vào. Một cái đồng ý nhẹ là đủ. Chỉ vào ai hay được xem là vô lễ. Dĩ nhiên có nhiều lúc sự chỉ trỏ hoàn toàn rất có thể chấp nhận, như khi giáo viên mong mỏi sự chăm chú của người nào trong lớp. Giáo viên thường chỉ vào học sinh đó với nói. "David, em phấn kích đọc câu tiếp theo." Sự chỉ nghỉ ngơi đây chưa hẳn vô lễ, đơn thuần là biện pháp gây sự để ý của một người.

Task 1: Give the Vietnamese equivalent to the following words and phrases. (Cho từ tương đương tiếng Việt của không ít từ và cụm từ sau.)

verbal: bởi lời nói

rude: vô lễ

non-verbal: không bằng lời nói

informality : sự/tính thân mật

approach: đến gần

attract some"s attention: thu hút sự chăm chú của ai

attention getter : động tác gây sự chú ý

a light nod will do : cái đồng ý nhẹ là đủ.

Task 2: Decide which of the three options below is the best title for the passage. (Quyết định sự lựa chọn nào vào ba lựa chọn dưới đấy là lựa tương thích nhất mang đến đoạn văn.)

A. Attracting Attention: Non-verbal Cues

B. Attracting Attention by Waving

C. The Best Ways of Attracting Attention

Giải thích: Đoạn 1 "Let us look at non-verbal communication in English"

Sau đó ngôn từ của của bài đề cập mang đến phương thức giao tiếp không qua lời nói (non-verbal communication)

=> Đáp án A

B sai: động tác cử chỉ vẫy tay chỉ có ở vị trí số 2, chứ không phải nội dung cả bài

C sai: vì các cách nóng bỏng sự để ý chỉ gồm trong đoạn số 3

Hướng dẫn dịch:

A. đam mê sự chú ý: những mật hiệu không lời

B. Thu hút sự chú ý bằng phương pháp vẫy

C. Cách tốt nhất có thể để đắm say sự chú ý

Task 3: Answer the following questions.

Xem thêm: Những Bài Hát Hay Nhất Của Hồ Ngọc Hà, Top 9 Bài Hát Hay Nhất Của Hồ Ngọc Hà

(Trả lời các thắc mắc sau.)

1. What can we do when we want lớn attract someone’s attention? (Chúng ta có thể làm gì khi ước ao thu hút sự chăm chú của ai đó?)

=>When we want khổng lồ attract someone’s attention, we can use either verbal or non-verbal communication.(Khi chúng ta muốn hấp dẫn sự để ý của ai đó, bạn cũng có thể sử dụng giao tiếp bằng khẩu ca hoặc không bởi lời nói.)

Thông tin: (đoạn 1) “To attract someone’s attention so that we might speak to that person, we can use either verbal or non-verbal forms of communication.”

2. What are considered khổng lồ be big, obvious non-verbal signals? (Những gì được coi là tín hiệu phi ngôn rõ ràng và lớn? )

=> They are strong gestures that can he easily seen in the distance. (Đó là những cử chỉ trẻ trung và tràn trề sức khỏe mà anh ta có thể dễ dàng nhận thấy ở xa.)

Thông tin: (Đoạn 2) “If you are excited, you might jump up & down and wave as hard as you can lớn attract his attention. This is the instance where big, obvious non-verbal signals are appropriate.”

3. What can we bởi if we want to lớn attract the waiter’s attention? (Chúng ta rất có thể làm gì nếu như muốn thu hút sự để ý của fan bồi bàn? )

=> If we want lớn attract a waiter’s attention, we can wait until he passes near us, catch his eyes & nod slightly to let him know we would lượt thích him to lớn come to our table. Or we can raise our hand slightly lớn show we need assistance. (Nếu chúng ta muốn si sự để ý của một tín đồ bồi bàn, chúng ta có thể đợi cho đến khi anh ta đi gần bọn chúng tôi, đã mắt anh và gật đầu đồng ý nhẹ để cho anh ta biết shop chúng tôi muốn anh ta mang lại bàn của chúng tôi. Hoặc chúng ta có thể giơ tay lên khiến cho thấy bọn họ cần sự trợ giúp.)

Thông tin:(đoạn 3) “In a restaurant, for example, if we want lớn attract the attention of our waiter, we have several choices. We can wait until he passes near us, catch his eye, & nod slightly khổng lồ let him know we would lượt thích him to come lớn our table. Or we can raise our hand slightly to lớn show that we need assistance.”

4. If you are walking across the schoolyard và see your teacher approaching you, what can you vì chưng to attract his or her attention? (Nếu chúng ta đang đi bộ qua sảnh trường và thấy thầy giáo vẫn tiếp cận bạn, bạn cũng có thể làm gì để đắm say sự chăm chú của mình? )

=> We can use a small friendly wave lớn attract his / her attention. (Chúng ta rất có thể sử dụng một làn sóng nhỏ tuổi thân thiện để ham mê sự để ý của mình. )

Thông tin: (đoạn 4) “For instance, if you are walking across the schoolyard and see your teacher approaching you, a small friendly wave to attract his or her attention is appropriate.”

5. Why shouldn"t you point at the person or thins you want your friend to look at once you’ve got his or her attention? (Tại sao các bạn không nên có thể vào bạn hoặc thins bạn có nhu cầu bạn của người sử dụng để lưu ý một khi bạn đã sở hữu sự chăm chú của mình?)

=> Because this kích hoạt is usually considered rude. (Bởi vì hành động này thường xuyên được xem là thô lỗ.)

Thông tin: (đoạn 5) “Once you’ve got your friend’s attention, you shouldn’t point at the person or thing you want her lớn look at. A slight nod will do. Pointing at someone is usually considered rude. “

III. AFTER YOU READ (Sau lúc đọc)

Work in pairs. Discuss the meanings of whistling và hand-clapping in Vietnamese culture. (Làm bài toán từng đôi. Trao đổi ý nghĩa của huýt sáo cùng vỗ tay theo văn hóa truyền thống Việt Nam.)

Lời giải:

A: bởi vì you think whistling và hand-clapping convey different meanings?

B: Sure. These two actions have quite different meanings. I think whistling is a signal to lớn show we feel happy or satisfied with something.

A: But teenagers, at present, whistle to lớn express their disapproval or protest.

B: OK. But only for teenagers. Lớn adults or learned or educated people, they never whistle khổng lồ show their disapproval or dissatisfaction.

A: That’s right. Whistling in crowds is considered impolite or even rude.

B: What about hand-clapping?

A: In my opinion, hand-clapping is a kích hoạt used khổng lồ show one"s approval, aurcement or enjoyment.

B: But I"ve heard there is a different meaning between common hand-clapping & slow hand-clapping.

A: Sorry, I"m not much sure, but as I know slow hand-clapping shows the applause or cheer.

B: However slow hand-clapping with shouts can be used to lớn express strong disapproval or protest.

A: Thus, we should be careful when we clap our hands.

B: Well, I think so.

Hướng dẫn dịch:

A: chúng ta có suy nghĩ huýt sáo và vỗ tay diễn tả những ý nghĩa sâu sắc khác nhau?

B: chắc chắn. Hai hành động này có ý nghĩa sâu sắc khá không giống nhau. Tôi nghĩ huýt sáo là 1 trong những tín hiệu mang lại thấy họ cảm thấy niềm hạnh phúc hoặc hài lòng với một cái gì đó. 

A: nhưng hiện nay, thanh thiếu hụt niên, huýt sáo để phân bua sự phản đối hoặc không tán thành của họ.

B: Đồng ý. Dẫu vậy chỉ giành cho thanh thiếu niên. Đối với người lớn hoặc fan học hoặc người có giáo dục, bọn họ không lúc nào huýt sáo để cho biết sự không đồng ý hoặc không thích hợp của họ.

A: Đúng thế. Tiếng huýt sáo trong đám đông được xem là bất lịch sự hoặc thậm chí là thô lỗ.

B: Còn vỗ tay thì sao?

A: Theo tôi, vỗ tay là một hành động được áp dụng để thể hiện sự chấp thuận, sự đồng tình hoặc yêu thích của một người.

B: tuy thế tôi sẽ nghe gồm một ý nghĩa sâu sắc khác nhau thân vỗ tay thường thì và vỗ tay chậm.

A: Xin lỗi, tôi không có thể lắm, tuy nhiên như tôi biết, vỗ tay chậm chạp cho thấy sự tán thưởng tốt cổ vũ.

B: mặc dù việc vỗ tay chậm bằng tiếng hét có thể được áp dụng để biểu đạt sự làm phản đối hoặc chống đối to gan lớn mật mẽ.