Hiện tượng liên kết gen có ý nghĩa

      55

Liên kết gen làm các gen cùng phân ly về 1 giao tử dẫn đến hạn chế xuất hiện thêm biến dị tổng hợp và bảo đảm an toàn sự di truyền chắc chắn của từng team gen quý.


Bạn đang xem: Hiện tượng liên kết gen có ý nghĩa

*
*
*
*
*
*
*
*

Khi cho giao phối con ruồi giấm thuần chủng có thân xám, cánh lâu năm với loài ruồi giấm thuần chủng thân đen, cánh ngắn thì sống F1 nhận được ruồi tất cả kiểu hình:


Hiện tượng mỗi gen vẻ ngoài một tính trạng mà tác dụng tạo nên một số trong những tính trạng luôn luôn di truyền với nhau. Đó là hiện tượng lạ di truyền


Xem thêm: Nơi Bán Tai Nghe Beats Solo Pro Chống Ồn, Tai Nghe Beats Solo Hd Chính Hãng Nobox

Ở ruồi giấm, thân xám trội so với thân đen, cánh dài trội so cới cánh cụt. Lúc lai con ruồi thân xám, cánh lâu năm thuần chủng với con ruồi thân đen, cánh cụt được F1toàn thân xám, cánh dài. Cho nhỏ đực F1lai với con cháu thân đen, cánh cụt nhận được tỉ lệ


Khi cho những ruồi giấm F1có thân xám, cánh dài giao phối hợp với nhau, Mocgan chiếm được tỉ lệ loại hình sống F2là:


Một tương đương cà chua có alen A dụng cụ thân cao, a luật thân thấp, B phương tiện quả tròn, b qui định quả bầu dục, các gen links hoàn toàn. Phép lai nào sau đây cho tỉ lệ dạng hình gen cùng kiểu hình như thể nhau?


Trong trường hợp những gen links hoàn toàn, từng gen cơ chế một tính trạng, quan hệ giữa những tính trạng là trội lặn hoàn toàn, tỉ lệ phân li hình dáng gen với kiểu hình trong phép lai:$fracABDabd imes fracABDabd$ sẽ có kết quả giống như kết quả của: