Hệ Số Tương Quan Trong Excel

Bài viết sau đây giới thiệu tới các bạn hàm CORREL – 1 trong những những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê khôn xiết được ưa dùng trong Excel.

Bạn đang xem: Hệ số tương quan trong excel

*

Mô tả: Hàm trả về hệ số tương quan giữa 2 tập dữ liệu. Thông số tương quan dùng làm xác định mối quan hệ giữa 2 ở trong tính.

Cú pháp: CORREL(array1, array2)

vào đó:

array1: Phạm vi ô chứa các giá trị của tập tài liệu thứ 1.

array2: Phạm vi ô chứa những giá trị của tập dữ liệu thứ 2.

Xem thêm: Cách Viết Số Mũ Trong Excel 2007 2010, Cách Viết Số Mũ Trong Excel 2003 2007 2010

Chú ý:

– nếu như ô dữ liệu hoặc tham chiếu tất cả chứa giá trị logic, văn bạn dạng hoặc ô trống -> chúng bị bỏ qua.

– nếu như array1 array2 có số điểm dữ liệu khác biệt -> hàm trả về quý hiếm lỗi #N/A.

– nếu như array1 array2 trống hoặc độ lệch chuẩn của những giá trị của 2 tập dữ liệu bằng 0 -> hàm trả về quý giá lỗi #DIV/0!

– Phương trình hàm thực hiện là:

Trong đó:

(overline x ) cùng (overline y ): Là cực hiếm trung bình mẫu mã AVERAGE(array1) cùng AVERAGE(array2).

Ví dụ:

Tính hệ số đối sánh tương quan giữa 2 tập dữ liệu trong bảng dưới đây:

*

– tại ô yêu cầu tính nhập công thức: =CORREL(C6:C10,D6:D10)

*

– thừa nhận Enter -> hệ số tương quan giữa 2 tập tài liệu là:

*

– Trường hợp 1 trong 2 tập dữ liệu chứa giá trị trống -> hàm trả về quý giá lỗi #DIV/0!

*

– Trường hòa hợp size = 1 -> hàm trả về quý giá lỗi #NUM!

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm CORREL trong Excel.