Giải bài tập toán 8 quy đồng mẫu thức

      8
- Chọn bài bác -Bài 1: Phân thức đại sốBài 2: đặc thù cơ bản của phân thứcBài 3: Rút gọn gàng phân thứcLuyện tập (trang 40 - Tập 1)Bài 4: Quy đồng mẫu thức những phân thứcLuyện tập (trang 43-44)Bài 5: Phép cộng những phân thức đại sốLuyện tập (trang 47-48)Bài 6: Phép trừ những phân thức đại sốLuyện tập (trang 50-51)Bài 7: Phép nhân các phân thức đại sốBài 8: Phép chia các phân thức đại sốBài 9: thay đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thứcLuyện tập (trang 58-59)Ôn tập chương 2

Bạn đang xem: Giải bài tập toán 8 quy đồng mẫu thức

Mục lục

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: trên đây

Xem toàn thể tài liệu Lớp 8: tại đây

Sách giải toán 8 bài 4: Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học giỏi toán 8 sẽ giúp bạn rèn luyện kỹ năng suy luận phải chăng và phù hợp logic, hình thành kỹ năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 1 bài xích 4 trang 41: mang lại hai phân thức
*
. Rất có thể chọn chủng loại thức phổ biến là 12x2 y3z hoặc 24x3 y4z hay là không ? nếu như được thì chủng loại thức tầm thường nào đơn giản dễ dàng hơn?

Lời giải

Có thể lựa chọn mẫu thức chung là 12x2y3 z hoặc 24x3y4z

Chọn mẫu thức tầm thường là 12x2y3z đơn giản hơn

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 bài xích 4 trang 42: Quy đồng mẫu mã thức hai phân thức:
*

Lời giải

x2 – 5x = x(x – 5)

2x – 10 = 2(x – 5)

=> mẫu mã thức chung là: 2x(x-5)

Vì 2x(x – 5) = 2. X(x – 5) = 2 . (x2 – 5x) đề xuất phải nhân cả tử và chủng loại của phân thức thứ nhất với 2:

*

Vì 2x(x-5) = x. 2(x-5) = x. (2x – 10) bắt buộc phải nhân cả tử và mẫu của phân thức sản phẩm công nghệ hai với x:


*

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 1 bài xích 4 trang 43: Quy đồng mẫu mã thức hai phân thức:
*

Lời giải

Ta có:

*

x2 – 5x = x(x – 5)

2x – 10 = 2(x – 5)

⇒ chủng loại thức phổ biến là: 2x(x – 5)

Vì 2x(x – 5) = 2. X(x – 5) = 2 . (x2 – 5x) cần phải nhân cả tử và mẫu mã của phân thức thứ nhất với 2:


*

Vì 2x(x-5) = x. 2(x-5) = x. (2x – 10) bắt buộc phải nhân cả tử và mẫu mã của phân thức đồ vật hai với x:

*

Bài 14 (trang 43 SGK Toán 8 Tập 1): Qui đồng mẫu mã thức các phân thức sau:

*

Lời giải:

a) lựa chọn mẫu thức chung đơn giản và dễ dàng nhất là 12x5y4

Nhân tử phụ:


Xem thêm: Tổng Hợp Pô Tăng Tốc Giá Rẻ, Bán Chạy Tháng 4/2022, Pô E Tăng Tốc Cho Exciter 150 Là Gì

12x5y4 : x5y3 = 12y

12x5y4 : 12x3y4 = x2

Qui đồng:


*

b) chọn mẫu thức chung dễ dàng nhất là 60x4y5

Nhân tử phụ:

60x4y5 : 15x3y5 = 4x

60x4y5 : 12x4y2 = 5y3

Qui đồng:

*

Các bài xích giải Toán 8 bài xích 4 khác

Bài 15 (trang 43 SGK Toán 8 Tập 1): Qui đồng chủng loại thức các phân thức sau:

*

Lời giải:

a) + Phân tích các mẫu thức thành nhân tử nhằm tìm chủng loại thức chung

2x + 6 = 2.(x + 3)

x2 – 9 = (x – 3)(x + 3)

⇒ chủng loại thức chung là 2(x + 3)(x – 3)

+ Nhân tử phụ : (Có thể bỏ qua bước này nếu đã quen)

2(x – 3)(x + 3) : 2(x + 3) = x – 3 ;

2(x – 3)(x + 3) : (x – 3)(x + 3) = 2

+ Quy đồng :


*

b) Ta có:

*

+ Phân tích những mẫu thành nhân tử nhằm tìm MTC:

x2 – 8x + 16 = x2 – 2.x.4 + 42 = (x – 4)2

3(x – 4) = 3.(x – 4)

⇒ MTC = 3.(x – 4)2

+ Nhân tử phụ: (Có thể bỏ lỡ bước này nếu vẫn quen)

3(x – 4)2 : (x – 4)2 = 3

3(x – 4)2 : 3(x – 4) = x – 4

+ Quy đồng:

*

Các bài bác giải Toán 8 bài bác 4 khác


*

Bài 16 (trang 43 SGK Toán 8 Tập 1): Qui đồng mẫu mã thức những phân thức sau(có thể vận dụng qui tắc đổi vệt với các phân thức để tìm mẫu mã thức chung dễ dãi hơn):

*

Lời giải:

a) + Phân tích mẫu mã thức thành nhân tử nhằm tìm nhân tử chung:

x3 – 1 = (x – 1)(x2 + x + 1)

x2 + x + 1 = x2 + x + 1

⇒ MTC = (x – 1)(x2 + x + 1) = x3 – 1

+ Nhân tử phụ : (Có thể bỏ qua mất bước này nếu vẫn quen)

(x3 – 1) : (x3 – 1) = 1

(x3 – 1) : (x – 1) = x2 + x + 1

(x3 – 1) : 1 = x3 – 1

+ Quy đồng :

*

b) Ta có:

*

+ Phân tích mẫu mã thức thành nhân tử để tìm MTC

x + 2 = x + 2

2x – 4 = 2.(x – 2)

3x – 6 = 3.(x – 2)


⇒ MTC = 6.(x + 2)(x – 2)

+ Nhân tử phụ: (Có thể làm lơ bước này nếu vẫn quen)

6(x + 2)(x – 2) : (x + 2) = 6(x – 2)

6(x + 2)(x – 2) : 2(x – 2) = 3(x + 2)

6(x + 2)(x – 2) : 3(x – 2) = 2(x + 2)

+ Quy đồng:

*

Các bài bác giải Toán 8 bài 4 khác

Bài 17 (trang 43 SGK Toán 8 Tập 1): Đố. mang đến hai phân thức:

*

Khi quy đồng chủng loại thức, các bạn Tuấn đã chọn MTC = x2(x – 6)(x + 6), còn chúng ta Lan bảo rằng: “Quá solo giản! MTC = x – 6”. Đố em biết bạn nào đúng?

Lời giải:

Cả đôi bạn đều làm đúng.

– chúng ta Tuấn trực tiếp đi tìm kiếm mẫu thức tầm thường theo quy tắc:

x3 – 6x2 = x2(x – 6)

x2 – 36 = x2 – 62 = (x – 6)(x + 6)

MTC = x2(x – 6)(x + 6).

– bạn Lan rút gọn gàng phân thức trước khi đi tìm mẫu thức chung:

*

MTC = x – 6

* dấn xét: Ta bắt buộc rút gọn trọn vẹn các phân thức trước lúc quy đồng để câu hỏi quy đồng gọn nhẹ hơn.

Các bài giải Toán 8 bài 4 khác

Bài 18 (trang 43 SGK Toán 8 Tập 1): Qui đồng chủng loại thức của nhì phân thức:

*

Lời giải:

a) + Phân tích mẫu mã thức thành nhân tử nhằm tìm mẫu mã thức chung

2x + 4 = 2.(x + 2)

x2 – 4 = (x – 2)(x + 2)

⇒ MTC = 2.(x – 2)(x + 2)

+ Nhân tử phụ :

2.(x – 2)(x + 2) : 2(x + 2) = x – 2

2(x – 2)(x + 2) : (x – 2)(x + 2) = 2.

+ Quy đồng :

*

b) + Phân tích chủng loại thức thành nhân tử nhằm tìm MTC:

x2 + 4x + 4 = x2 + 2.x.2 + 22 = (x + 2)2

3x + 6 = 3.(x + 2)

⇒ MTC = 3.(x + 2)2

+ Nhân tử phụ :

3.(x + 2)2 : (x + 2)2 = 3

3(x + 2)2 : 3(x + 2) = x + 2

+ Quy đồng :

*

Các bài bác giải Toán 8 bài xích 4 khác

Bài 19 (trang 43 SGK Toán 8 Tập 1): Qui đồng mẫu mã thức các phân thức sau:

*

Lời giải:

a) + Phân tích mẫu mã thức thành nhân tử để tìm MTC

2x – x2 = x.(2 – x)

⇒ MTC = x.(x + 2)(2 – x)

+ Nhân tử phụ :

x.(x + 2)(2 – x) : (x + 2) = x.(2 – x)

x(x + 2)(2 – x) : x(2 – x) = x + 2


+ Quy đồng:

*

Mẫu thức chung = x2 – 1

Quy đồng mẫu thức:

*

+ Phân tích mẫu thức thành nhân tử:

x3 – 3x2y + 3xy2 – y3 = (x – y)3

xy – y2 = y.(x – y)

⇒ MTC = y.(x – y)3

+ Nhân tử phụ :

y(x – y)3 : (x – y)3 = y

y(x – y)3 : y(x – y) = (x – y)2

+ Quy đồng :

*

Các bài xích giải Toán 8 bài bác 4 khác

Bài đôi mươi (trang 44 SGK Toán 8 Tập 1): mang lại hai phân thức:

*

Để chứng minh rằng rất có thể chọn nhiều thức: x3 + 5x2 – 4x – 20 rất có thể làm chủng loại thức thông thường ta chỉ cần chứng tỏ rằng nó phân tách hết mang lại mẫu thức của mỗi phân thức sẽ cho.