GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA HÓA 9

• bài 1: tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân một số loại oxit • bài 2: một số trong những Oxit quan trọng - A. Canxi Oxit • bài xích 2: một vài oxit đặc biệt quan trọng - B. Lưu hoàng đioxit • bài bác 3: đặc điểm hóa học của axit • bài xích 4: một trong những axit quan trọng đặc biệt • bài xích 5: Luyện tập: tính chất hóa học tập của oxit và axit • bài bác 6: Thực hành: tính chất hóa học tập của oxit cùng axit • bài bác 7: đặc điểm hóa học của bazơ • bài bác 8: một vài bazơ quan trọng đặc biệt - A.Natri Hidroxit • bài 8: một vài bazơ đặc biệt quan trọng - B. Canxi Hidroxit - Thang PH • bài xích 9: tính chất hóa học của muối hạt • bài xích 10: một trong những muối quan trọng • bài bác 11: Phân bón hóa học • bài xích 12: quan hệ giữa các loại hợp hóa học vô cơ • bài bác 13: luyện tập chương 1: những loại hợp hóa học vô cơ • bài 14: Thực hành: đặc thù hóa học tập của bazơ và muối

Chương 2: Kim loại


Bạn đang xem: Giải bài tập sách giáo khoa hóa 9

• bài bác 15 : đặc điểm vật lý của kim loại • bài bác 16 : đặc điểm hóa học tập của sắt kẽm kim loại • bài 17 : Dãy chuyển động hóa học tập của sắt kẽm kim loại • bài bác 18: Nhôm • bài bác 19: fe • bài xích 20: kim loại tổng hợp sắt: Gang,thép • bài xích 21: Sự nạp năng lượng mòn kim loại và đảm bảo kim loại không xẩy ra ăn mòn • bài 22: rèn luyện chương 2: kim loại • bài bác 23: thực hành thực tế : tính chất hóa học tập của nhôm và sắt • bài bác 24: Ôn tập học kỳ 1

Chương 3: Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học


• bài bác 25: đặc thù của phi kim • bài 26: Clo • bài 27: Cacbon • bài bác 28: những oxit của cacbon • bài bác 29: Axit cacbonic và muối cacbonat • bài bác 30: Silic. Công nghiệp silicat • bài xích 31: sơ sài về bảng tuần hoàn các nguyên tố chất hóa học • bài xích 32: luyện tập chương 3: Phi kim - sơ sài về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học • bài xích 33: Thực hành: đặc thù hóa học của phi kim và hợp chất của chúng

Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu


Xem thêm: Keegan-Michael Key Phim Và Chương Trình Truyền Hình, Jordan Peele

• bài bác 34: có mang về hợp hóa học hữu cơ cùng hóa học tập hữu cơ • bài 35: kết cấu phân tử hợp chất hữu cơ • bài 36: Metan • bài bác 37: Etilen • bài bác 38: Axetilen • bài xích 39: Benzen • bài 40: Dầu mỏ và khí vạn vật thiên nhiên • bài xích 41: nguyên nhiên liệu • bài 42: rèn luyện chương 4: Hiđrocacbon. Nguyên nhiên liệu • bài xích 43: Thực hành: tính chất của Hiđrocacbon

Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime


• bài bác 44: Rượu etylic • bài 45: Axit axetic • bài bác 46: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic với axit axetic • bài 47: Chất lớn • bài 48: Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic cùng chất lớn • bài bác 49: Thực hành: tính chất của rượu cùng axit • bài bác 50: Glucozơ • bài 51: Saccarozơ • bài 52: Tinh bột và xenlulozơ • bài xích 53: Protein • bài bác 54: Polime • bài xích 55: Thực hành: đặc thù của gluxit • bài xích 56: Ôn tập thời điểm cuối năm - Phần 1: Hóa vô sinh • bài xích 56: Ôn tập thời điểm cuối năm - Phần 2: Hóa hữu cơ
Mục lục Giải bài xích tập SGK chất hóa học 9 theo chương •Chương 1: những loại hợp hóa học vô cơ •Chương 2: sắt kẽm kim loại •Chương 3: Phi kim. Qua loa về bảng tuần hoàn các nguyên tố chất hóa học •Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu •Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime