Đừng bỏ anh mà đi

      61
Nhớ rất lâu rồi cùng nhau mình hứa hẹn hò.Cùng ước hẹn sau này sẽ thành đôi.Vội ra đi đành quên lời hẹn thề.Giờ đâu còn, đâu xem thêm em ơi.Nhớ xa xưa tình yêu thật đậm đà.Giờ em là, em là gái thành đô.Ở xung quanh em là nhung lụa ngọc ngà.Chớ đâu còn, đâu còn thuở hàn vi.ĐK:Ôm giấc mộng phú quý em đành bỏ ra đi, em đành bỏ quê đơn vị lên thành thị nơi chốn sa hoa.Dưới ánh sáng của đèn nhạt nhòa, tối vũ trường màu hồng, em thiệt là kiêu sa.Em dấn thân cuộc chơi, chơi trò giải trí trốn tìm, em tấn công mất chính em.Nơi gác mộng lầu vàng, em cầu vọng thiệt nhiều, em đành lòng sao em.Nhớ xa xưa cùng nhau mình hứa hẹn hò.Cùng ước hẹn sau đây sẽ thành đôi.Vội ra đi đành quên lời hứa hẹn thề.Giờ đâu còn, đâu còn nữa em ơi.Nhớ xa xưa tình yêu thật đậm đà.Giờ em là, em là gái thành đô.Ở quanh em là nhung lụa ngoc ngà.Chớ đâu còn, đâu còn thuở hàn vi.

Bạn đang xem: Đừng bỏ anh mà đi

bài xích hát giống như
Nghe nhạc Nghe toàn bộ 15 bài.
Lai Gia Kỳ

Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Người Đi Tìm Mặt Trăng (007 James Bond Moonraker) 1979, Người Đi Tìm Mặt Trăng


Update Required to play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.