Diện tích hình thang lớp 5

      12

Tính diện tích hình thang biết :a) Độ nhiều năm hai lòng lần lượt là 12cm với 8cm; chiều cao là 5cm.b) Độ dài hai đáy lần lượt là 9,4m cùng 6,6m; độ cao là 10,5m.

Bạn đang xem: Diện tích hình thang lớp 5


Tính diện tích hình thang biết :

a) Độ nhiều năm hai đáy lần lượt là 12cm và 8cm; chiều cao là 5cm.

b) Độ lâu năm hai lòng lần lượt là 9,4m và 6,6m; chiều cao là 10,5m.

Phương pháp giải:

Áp dụng phương pháp tính diện tích hình thang: 

(S = displaystyle left( a + b ight) imes h over 2)

trong kia (S) là diện tích; (a,,b) là độ dài những cạnh đáy; (h) là chiều cao.

Lời giải chi tiết:

a) diện tích hình thang kia là:

( dfrac(12+8) imes 5 2 = 50;(cm^2)) 

b) diện tích của hình thang đó là:

( dfrac(9,4 + 6,6) imes 10,52 = 84;(m^2)) 


bài 2


Video giải đáp giải


Tính diện tích s mỗi hình thang sau: 

 

*

Phương pháp giải:

Áp dụng cách làm tính diện tích s hình thang: 

(S = dfracleft( a + b ight) imes h2) 

trong đó (S) là diện tích; (a,,b) là độ dài những cạnh đáy; (h) là chiều cao.

Lời giải chi tiết:

a) diện tích của hình thang kia là:

( dfrac(4+9) imes 5 2 = 32,5;(cm^2))

Đáp số: (32,5cm^2.)

b) diện tích s của hình thang đó là:

( dfrac(3 + 7) imes 42 = 20;(cm^2))

Đáp số: (20cm^2.)


bài xích 3


Video khuyên bảo giải


Một thửa ruộng hình thang gồm độ lâu năm hai đáy lần lượt là (110m) và (90,2m). Chiều cao bằng trung bình cùng của nhị đáy. Tính diện tích s thửa ruộng đó.

Phương pháp giải:

- Tính độ cao = (đáy khủng + đáy bé) : 2

- diện tích thửa ruộng = (đáy to + đáy bé) × độ cao : 2.

Xem thêm: Top 20 Phim Hành Động Chiếu Rạp 2021, Những Bộ Phim Lẻ Hay Nhất

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

Hai đáy: 110m và 90,2m.

Chiều cao: bởi trung bình cùng 2 đáy.

Diện tích: ... (m^2) ?

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là

((110 + 90,2) : 2 = 100,1; (m) )

Diện tích của thửa ruộng hình thang là:

(dfrac(110+90,2) imes 100,12)(= 10020,01 ; (m^2))

Đáp số: (10020,01m^2. )

reciclage.org


Lý thuyết

Quy tắc: diện tích s hình thang bằng tổng độ dài hai lòng nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi phân tách cho (2).


*

Ví dụ 1: Tính diện tích hình thang biết độ nhiều năm hai lòng lần lượt là (18cm) cùng (14cm); chiều cao là (9cm).

Cách giải:

Diện tích hình thang đó là:

(dfrac(18 + 14) imes 92 = 144left( cm^2 ight))  

Đáp số: (144cm^2).

Ví dụ 2: Tính diện tích hình thang biết độ lâu năm hai lòng lần lượt là (4m) cùng (25dm); độ cao là (32dm).

Cách giải:

Đổi (4m = 40dm)

Diện tích hình thang đó là:

(dfrac(40 + 25) imes 322 = 1040left( dm^2 ight))  

Đáp số: (1040dm^2)


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.8 bên trên 126 phiếu
Bài tiếp theo sau
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*


TẢI tiện ích ĐỂ xem OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
vụ việc em chạm chán phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó khăn hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp reciclage.org


giữ hộ góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã thực hiện reciclage.org. Đội ngũ gia sư cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Họ với tên:


nhờ cất hộ Hủy bỏ
Liên hệ chế độ
*

*
*

*
*

*

Đăng ký để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép reciclage.org nhờ cất hộ các thông báo đến chúng ta để nhận được các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.