Diện tích hình tam giác lớp 5

      23

Tính diện tích hình tam giác có:a) Độ lâu năm đáy là 8cm và độ cao là 6cm.b) Độ dài đáy là 2,3dm và chiều cao là 1,2dm.Tính diện tích s tam giác.

Bạn đang xem: Diện tích hình tam giác lớp 5


Tính diện tích hình tam giác có:

a) Độ lâu năm đáy là 8cm và chiều cao là 6cm.

b) Độ nhiều năm đáy là 2,3dm và chiều cao là 1,2dm.

Phương pháp giải:

Muốn tính diện tích hình tam giác ta rước độ lâu năm đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị chức năng đo) rồi phân tách cho 2.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) diện tích s hình tam giác là:

(dfrac8 imes 62=24 ;(cm^2))

b) diện tích s hình tam giác là:

(dfrac2,3 imes 1,22= 1,38 ;(dm^2)) 


Tính diện tích s hình tam giác có:

a) Độ nhiều năm đáy là 5m và độ cao là 24dm;

b) Độ lâu năm đáy là 42,5m và chiều cao là 5,2m.

Phương pháp giải:

Muốn tính diện tích s hình tam giác ta mang độ nhiều năm đáy nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo) rồi chia cho 2.

Lời giải đưa ra tiết:

a) Đổi (5m = 50dm)

Diện tích tam giác kia là:

(displaystyle 50 imes 24 over 2 = 600,left( dm^2 ight))

b) diện tích tam giác kia là: 

(displaystyle 42,5 imes 5,2 over 2 = 110,5,left( m^2 ight))

reciclage.org


Lý thuyết

Diện tích hình tam giác

Quy tắc: mong muốn tính diện tích s hình tam giác ta mang độ nhiều năm đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi phân chia cho $2$.

Xem thêm: Những Bộ Phim Nhẹ Nhàng Sâu Lắng Nhân Văn, 21 Bộ Phim Hay Về Cuộc Sống Cực Ý Nghĩa


*

Chú ý: Muốn tính diện tích tam giác vuông ta lấy độ nhiều năm hai cạnh góc vuông nhân với nhau (cùng một đơn vị đo) rồi phân chia cho (2).

Ví dụ 1: Tính diện tích s hình tam giác tất cả độ lâu năm đáy là (13cm) và độ cao là (8cm).

Cách giải:

Diện tích hình tam giác đó là:

(13 imes 8:2 = 52(cm^2))

Đáp số: (52cm^2).

Ví dụ 2: Tính diện tích hình tam giác gồm độ nhiều năm đáy là (2m) và chiều cao là (15dm).

Cách giải:

Đổi (2m = 20dm)

Diện tích hình tam giác đó là:

(20 imes 15:2 = 150(dm^2))

Đáp số: (150cm^2).

3) một số dạng bài tập

Dạng 1: Tính diện tích tam giác lúc biết độ lâu năm đáy cùng chiều cao

Phương pháp: Áp dụng công thức: (S = dfraca,, imes ,,h2) hoặc (S = a,, imes ,,h:2)

((S) là diện tích, (a) là độ lâu năm đáy, (h) là chiều cao)

Dạng 2: Tính độ lâu năm đáy khi biết diện tích và chiều cao

Phương pháp: Từ phương pháp tính diện tích (S = dfraca,, imes ,,h2) hoặc (S = a,, imes ,,h:2), ta tất cả công thức tính độ lâu năm đáy như sau: (a = dfracS imes 2h) hoặc (a = S imes 2:h).

Dạng 3: Tính độ cao khi biết diện tích s và độ dài đáy

Phương pháp: Từ bí quyết tính diện tích (S = dfraca,, imes ,,h2) hoặc (S = a,, imes ,,h:2), ta tất cả công thức tính độ cao như sau: (h = dfracS imes 2a) hoặc (h = S imes 2:a).