Địa chỉ offset là gì

      16
Thanh ghi (Registers)Hoạt hễ xử lý đa số liên quan liêu đến giải pháp xử lý dữ liệu.

Bạn sẽ xem: Địa chỉ offset là gì

Những dữ liệu này rất có thể được tàng trữ trong bộ nhớ và được truy cập từ đó. Tuy nhiên, việc đọc và tàng trữ dữ liệu vào bộ nhớ lưu trữ lại làm cho chậm tiến trình vì nó nên gửi yêu cầu dữ liệu thông qua bus điều khiển.Để tăng speed độ vận động xử lý, các bộ vi xử lý có chứa 1 vài bộ nhớ trong để tàng trữ gọi là thanh ghi. Con số giới hạn thanh ghi được xây đắp trong bé chip vi xử lý.

Có 10 thanh ghi 32-bit và 6 thanh ghi 16-bit trong phong cách xây dựng IA-32. Hầu như thanh ghi này được team thành 3 loại:

Những thanh ghi đa zi năng (General registers)Những thanh ghi tinh chỉnh (Control registers)Những thanh ghi phân đoạn (Segment registers)

Những thanh ghi đa-zi-năng lại được chia thành các nhóm:

Thanh ghi dữ liêuThanh ghi bé trỏThanh ghi chỉ số (Index)Thanh ghi dữ liệuCó 4 thanh ghi dữ liệu 32-bit được sử dụng cho số học,logic,và hoạt động khác. đầy đủ thanh ghi này được dùng theo 3 cách.Ghi dữ liệu: EAX,EBX,ECX,EDX.Nửa thấp của các thanh ghi 32-bit hoàn toàn có thể dùng như thanh ghi 16-bit: AX,BX,CX,DX cùng nó hoàn toàn có thể dùng như thanh ghi 8-bit: AH,AL,BH,BL,CH,CL,DH,DL.


Bạn đang xem: Địa chỉ offset là gì

*

AX là bộ tích luỹ đầu tiên, nó được sử dụng trong nhập xuất và phần nhiều các instruction số học. Ví dụ như trong phép nhân, 1 toán hạng được lưu lại vào EAX hoặc AX hoặc AL tuỳ theo form size của toán hạng đó.BX là thanh ghi các đại lý (base register) được dùng làm đánh số địa chỉCX là thanh ghi đếm (count register) được sử dụng như để đếm số vòng lặpDX là thanh ghi dữ liệu, nó cũng rất được sử dụng trong hoạt động nhập xuất tựa như như AX.Thanh ghi bé trỏNhững thanh ghi con trỏ 32-bit như EIP,ESP,EBP tương ứng 16-bit vị trí yêu cầu IP,SP,BP. Instruction Pointer (IP) - là hầu hết thanh ghi 16-bit giữ trữ địa chỉ cửa hàng offset của instruction tiếp theo sau để thực thi. IP với thanh ghi CS đưa ra add chính xác của instruction bây giờ trong code segment.Stack pointer (SP) - phần nhiều thanh ghi 16-bit cung cấp giá trị offset bên trong ngăn xếp chương trình ( program stack). SP với thanh ghi SS tham chiếu tới vị trí lúc này của dữ liệu hoặc showroom nằm trong program stack.Base Pointer (BP) - rất nhiều thanh ghi 16-bit BP chủ yếu cung cấp trong bài toán tham chiếu phát triển thành tham số truyền tới chương trình con. Địa chỉ vào thanh ghi SS kết hợp với với thanh ghi DI cùng SI cho địa chỉ cụ thể
*

Xem thêm: Chức Vụ Cung Ứng Lời Tập 25 Số 2: Đấng Christ Bao, Xem Phim Về Cô Ấy Tập 6 Vietsub

Thanh ghi chỉ sốNhững thanh ghi 32-bit ESI và EDI khớp ứng thanh ghi 16-bit SI cùng DI được dùng để đánh số add và đôi khi dùng trong phép cộng và trừ.Source Index (SI) - được sử dụng đánh số của nguồn mang đến chuỗi operations. Destination Index (DI) - ngược lại với source


*

Thanh ghi bé trỏThanh ghi 32-bit bé trỏ với 32-bit cờ (flags) phối hợp được coi là thanh ghi điểu khiển.Nhiểu instructions so sánh, giám sát số học, chuyển đổi trạng thái của cờ, kiểm tra đk giá trị tâm lý của cờ để sở hữu được cái điểu khiển (control flow) mang đến vị trí khác.Những bit flag thông thường là:Overflow Flag (OF) - nó cho biết thêm sự tràn bit cao ko kể cùng phía bên trái của tài liệu sau 1 biểu thị của thuật toán.Direction Flag (DF) - nó xác định hướng trái hay yêu cầu cho việc dịch rời hoặc đối chiếu chuỗi dữ liệu. Khi cực hiếm DF là 0, chuỗi chuyển động lấy từ bỏ trái qua bắt buộc và ngược lại khi DF là 1.Interrupt Flag (IF) - nó có thể chấp nhận được thiết lập hoạt động vui chơi của bộ xử lý trong chính sách đơn bước (single-step mode). Lịch trình Debug dùng tùy chỉnh thiết lập cờ mật thám (trap flag). Chính vì như thế có thể từng bước thực hiện tại một thời điểm.Sign Flag (SF) - nó show tín hiệu tác dụng của 1 phép toán số học. Cớ này được thiết lập tuỳ theo tín hiệu của data thành tích theo sau phép toán số học. Dấu hiệu được chỉ thị bới bit cao xung quanh cùng bên trái. Hiệu quả khẳng định thiết lập cấu hình giá trị SF là 0 và trái lại là 1.Zero Flag (ZF) - cho biết kết trái phép toán số học tốt so sánh. Tác dụng không = 0 thì cờ tùy chỉnh là 0 và tác dụng = 0 thì cờ là 1.Auxiliary Carry Flag (AF) - nó chứa bit 3 tới bit 4 theo sau phép toán số học, dùng để chỉ rõ cụ thể phép toán.