Đêm chưa ngủ nghe ngoài trời đổ mưa từng hạt rơi

      12
Đêm chưa ngủ nghe không tính trời đổ mưa từng phân tử rơi, gác nhỏ đèn le lói bóng hình in bên trên tường loang.

Bạn đang xem: Đêm chưa ngủ nghe ngoài trời đổ mưa từng hạt rơi

Anh gối tay tôi để ôn chuyện xưa cũ gói trọn trong tuổi nhớ. Tôi mong hỏi bao gồm phải vì đời chưa trọn vòng tay, gồm phải vì tâm tư dấu kín trong thư còn đây, nên khi mưa nửa đêm làm xao xuyến giấc ngủ chưa tới tìm. Kế bên hiên mưa tuôn mưa lạnh chiếu thẳng qua áo ai. Canh dài nghe bùi ngùi. Mưa lên phố nhỏ tuổi có một bạn vừa ra đi tối nay để bao nhiêu luyến yêu mến lại lòng tôi. Lúc trót gửi hầu như hình hình ảnh của tim vào lòng đêm, hồ hết kỷ niệm lẫn nhau nếu thiếu tính xin đừng quên. Tôi thiếp đi trong thú vui và tối rớt các giọt mưa cuối cùng.

Bạn vẫn xem: Đêm không ngủ nghe ngoài trời đổ mưa

Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Xem Phim Em Là Con Gái Vietsub + Thuyết Minh Full Hd, Xem Phim Em Là Con Gái Tập 10 Vietsub

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.