Đề thi minh họa môn sử 2019

      62

Đã tất cả đề reciclage.org minh họa THPT giang sơn môn Sử (bài reciclage.org công nghệ xã hội) năm 2019 chủ yếu thức của bộ GD&ĐT và giải đáp giải được update phía dưới.

Đề reciclage.org minh họa THPT giang sơn môn Sử (KHXH) 2019

*

*

*

*

TẢI tệp tin ĐỀ reciclage.org TẠI ĐÂY

 

HƯỚNG DẪN GIẢI bỏ ra TIẾT ĐỀ reciclage.org MINH HỌA thpt QUỐC GIA NĂM 2019

MÔN: LỊCH SỬ

THỰC HIỆN:BAN CHUYÊN MÔN reciclage.org.COM


1.D

11.B

21.A

31.A

2.B

12.A

22.C

32.C

3.B

13.D

23.C

33.D

4.C

14.C

24.B

34.B

5.D

15.C

25.B

35.C

6.A

16.B

26.A

36.A

7.A

17.A

27.D

37.D

8.C

18.A

28.C

38.A

9.A

19.C

29.D

39.B

10.C

20.D

30.B

40.A


*

*

Theo TTHN