Danh ngôn về sự tự tin

      13

Danh ngôn mới

Tin tưởng vào bản thân là một trong những viên gạch đặc trưng nhất trong bài toán xây dựng bất kể dự án kinh doanh thành công nào.

Bạn đang xem: Danh ngôn về sự tự tin

Lydia M. Child


Hãy tin cậy vào bản thân và tất cả con fan mình. Hãy biết rằng phía bên trong bạn gồm điều gì đó kếch xù hơn bất kể trở ngại nào.

Christian D. Larson


Nếu các bạn tin chúng ta có thể, gồm lẽ các bạn sẽ làm được. Nếu khách hàng biết mình có thể, bạn sẽ làm được.

Steve Maraboli


*

Lạc quan tiền là ý thức dẫn cho tới thành tựu. Các bạn chẳng thể có tác dụng được điều gì mà lại thiếu đi hi vọng và sự từ tin.

Optimism is the faith that leads to lớn achievement. Nothing can be done without hope and confidence.

Helen Keller1277 người thích Thích


*

Để thành công xuất sắc trong cuộc sống, bạn cần hai thứ: sự ngốc dốt cùng lòng từ bỏ tin.

To succeed in life, you need two things: ignorance and confidence.

Mark Twain1226 tín đồ thích Thích


Không một ai có thể làm cho chính mình cảm thấy bản thân thấp hèn nếu không có sự đồng ý của bạn.

No one can make you feel inferior without your consent.

Eleanor Roosevelt846 người thích Thích

Không gì tạo ra lòng tự trọng cùng sự từ tin giỏi hơn thành tựu.

Nothing builds self-esteem & self-confidence lượt thích accomplishment.

Thomas Carlyle720 tín đồ thích Thích

Nấc thang thành công xuất sắc không quan tiền tâm ai đang trèo nó.

The ladder of success doesn"t care who climbs it.

Frank Tyger457 người thích Thích

Vượt lên phía trước là một quá trình đòi hỏi tín nhiệm tưởng ước mong vào bản thân. Đó nguyên nhân là sao vài bạn với kỹ năng tầm thường nhưng bao gồm chí tiến thủ kếch xù lại đi xa hơn nhiều những người với khả năng vượt trội rộng hẳn.

Getting ahead in a difficult profession requires avid faith in yourself. That is why some people with mediocre talent, but with great inner drive, go so much further than people with vastly superior talent.

Sophia Loren433 người thích Thích

Ai cũng có thể có lòng từ bỏ trọng, từ bỏ tin. Không tồn tại lòng từ bỏ trọng, tự tin là tín đồ vô dụng.

Hồ Chí Minh432 tín đồ thích Thích

Ngay bây giờ bạn đã có trong mình đầy đủ thứ bạn cần để đối phó với bất kỳ điều gì mà trái đất ném vào bạn.

You have within you right now, everything you need to giảm giá with whatever the world can throw at you.

Brian Tracy408 người thích Thích

Tin tưởng vào bản thân sẽ khiến sự tuyệt vọng biến mất.

Faith in yourself will make despair disappear.

Frank Tyger327 bạn thích Thích

Sớm xuất xắc muộn, bạn thắng là tín đồ nghĩ mình có thể.

Sooner or later, those who win are those who think they can.

Paul Tournier282 bạn thích Thích

Người ghìm chân bạn không phải con người của bạn, nhưng mà là nhỏ người bạn nghĩ không phải là mình.

It"s not who you are that holds you back, it"s who you think you"re not.

Khuyết danh273 tín đồ thích Thích

Khi tôi mười hai tuổi, tôi từng nghĩ bản thân hẳn đề nghị là thiên tài, nhưng không có ai để ý. Nếu có thứ nào đấy gọi là thiên tài, tôi đó là nó, và nếu không có, tôi không quan tâm.

When I was about twelve I used lớn think I must be a genius, but nobody"s noticed. If there is such a thing as a genius, I am one, & if there isn"t I don"t care.

John Lennon254 bạn thích Thích

Hãy hành vi như thể bạn tạo nên sự khác biệt. Đúng đấy.

Act as if what you bởi makes a difference. It does.

William James252 người thích Thích

Tự tin là điều kiện thứ nhất để có tác dụng được những câu hỏi lớn lao.

Self-confidence is the first requisite to great undertakings.

Samuel Johnson226 người thích Thích

Phải, vớ cả chúng ta đều lan sáng, như khía cạnh trăng, giống như các vì sao, cùng như khía cạnh trời.

Yeah we all shine on, lượt thích the moon, & the stars, and the sun.

John Lennon195 người thích Thích

Lòng sáng sủa vào phiên bản thân chắc chắn rằng sẽ biểu hiện trong bất kể những gì các bạn làm.

Your level of belief in yourself will inevitably manifest itself in whatever you do.

Les Brown152 tín đồ thích Thích

Tôi được ban cho sự nhận thức về số trời của chủ yếu mình. Tôi chưa lúc nào tự hạ thấp phiên bản thân. Tôi chưa bao giờ đánh giá mình theo tiêu chuẩn chỉnh của người khác. Tôi luôn trông đợi những ở chủ yếu mình, với nếu tôi thất bại, tôi thất bại bao gồm mình.

I was blessed with a sense of my own destiny. I have never sold myself short. I have never judged myself by other people"s standards. I have always expected a great deal of myself, và if I fail, I fail myself.

Sophia Loren136 tín đồ thích Thích

Hãy đứng vững trước béo hoảng. Đừng để chúng quật bạn ngã! Hãy chiến tranh để giữ lại bình tĩnh... Thậm chí hoàn toàn vượt lên rủi ro và trở nên nó thành cơ hội. Quyết ko từ quăng quật hình ảnh cái tôi. Mặc dầu chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng cần giữ được cái nhìn tích cực và lành mạnh về bản thân. Mặc dầu chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng đề nghị giữ những thành công xuất sắc quá khứ trong trí tưởng tượng, chuẩn bị sẵn sàng trình chiếu trên screen của trọng điểm trí. Mặc dù chuyện gì xảy ra, mặc dù bạn tiến công mất phần đông gì, cho dù bạn buộc phải chịu đựng phần đông thất bại gì, chúng ta cũng phải tin yêu vào bạn dạng thân. Như vậy, các bạn sẽ có thể trụ vững trước lớn hoảng, với lòng gan dạ và sự bình tĩnh, quyết không oằn mình; như vậy các bạn sẽ không sụp ngã. Các bạn sẽ có thể nâng đỡ thiết yếu mình.

Stand up lớn crises. Don"t let them throw you! Fight lớn stay calm... Even surmount the crisis completely và turn it into an opportunity. Refuse to renounce your self-image. No matter what happens, you must keep your good opinion of yourself. No matter what happens, you must hold your past successes in your imagination, ready for showing in the motion picture screen of your mind. No matter what happens, no matter what you lose, no matter what failures you must endure, you must keep faith in yourself. Then you can stand up lớn crises, with calm and courage, refusing lớn buckle; then you will not fall through the floor. You will be able to support yourself.

Maxwell Maltz123 tín đồ thích Thích

Đừng để bạn ta làm chúng ta phát điên khi bạn biết câu hỏi ở trong khoảng cách mà bản thân đi được.

Don"t let people drive you crazy when you know it"s in walking distance.

Khuyết danh118 tín đồ thích Thích

Cơ hội thành công của người tiêu dùng trong mọi chuyện luôn có thể được đo bởi niềm tin của công ty vào chính bạn dạng thân mình.

Your chances of success in any undertaking can always be measured by your belief in yourself.

Robert Collier91 fan thích Thích

Đừng lúc nào tin fan bảo chúng ta rằng các bạn không xứng danh có được điều mình muốn.

Never believe anyone who tells you that you don"t deserve what you want.

Taylor Swift85 tín đồ thích Thích

Những cảm giác thất bại - sợ hãi hãi, lo lắng, thiếu lạc quan - không đến từ lời sấm khôn xiết trần làm sao đó. Bọn chúng không được viết một trong những vì sao. Chúng chưa phải lời hồi âm thiêng liêng. Bọn chúng cũng không báo trước một vài phận chắc hẳn rằng rằng đại bại được định sẵn cùng hiển nhiên. Chúng tới từ tâm trí của thiết yếu bạn.

Xem thêm: Top 6 Phim Cổ Trang Hay Nhất Của Xa Thi Mạn Làm Lên Tên Tuổi Chị Đại Tvb

Failure feelings - fear, anxiety, lack of self-confidence - bởi vì not spring from some heavenly oracle. They are not written in the stars. They are not holy gospel. Nor are they intimations of a set and decided fate which means that failure is decreed and decided. They originate from your own mind.

Maxwell Maltz83 tín đồ thích Thích

Khi các bạn tin mình tất cả thể... Chúng ta có thể!

When you believe you can... You can!

Maxwell Maltz79 bạn thích Thích

Giúp đỡ người khác vượt qua sự lúng túng, rụt rè chính là cách các bạn mang lòng lạc quan đến cho mình nhanh nhất.

Khuyết danh66 người thích Thích

Phép thuật là tin vào phiên bản thân mình, nếu khách hàng làm được điều đó, bạn có thể khiến hồ hết điều xảy ra.

Magic is believing in yourself, if you can vì that, you can make anything happen.

Johann Wolfgang von Goethe62 tín đồ thích Thích

Ngay khi chúng ta tin tưởng bạn dạng thân, các bạn sẽ biết phải sống chũm nào.

As soon as you trust yourself, you will know how lớn live.

Johann Wolfgang von Goethe57 tín đồ thích Thích

Hãy nhớ rằng, hạnh phúc không phụ thuộc vào bài toán bạn là ai hay chúng ta có gì; nó phụ thuộc vào hoàn toàn vào việc bạn nghĩ về gì. Vì chưng vậy hãy bắt đầu mỗi ngày suy nghĩ về toàn bộ những gì bạn cần phải thấy biết ơn. Tương lai của người sử dụng phụ thuộc rất to lớn vào để ý đến của chúng ta ngày hôm nay. Vày vậy hãy nghĩ về hy vọng, lòng từ bỏ tin, tình thân thương cùng thành công.

Remember, happiness doesn"t depend upon who you are or what you have; it depends solely upon what you think. So start each day by thinking of all the things you have to lớn be thankful for. Your future will depend very largely on the thoughts you think today. So think thoughts of hope và confidence và love và success.

Dale Carnegie56 tín đồ thích Thích

Còn có nhiều điều quan trọng để băn khoăn lo lắng hơn là cách những người dân lạ quan sát bạn.

There are so many more important things to worry about than how you"re perceived by strangers.

Dennis Lehane44 tín đồ thích Thích

Hãy sống sự thật của chính mình, và bao nhiêu khẩu ca dối bạn ta nói tới bạn chẳng quan liêu trọng. Thực sự sẽ tự triệu chứng minh.

Live your own truth và it won"t matter how many lies they tell about you. The truth will prove itself.

Tony Gaskins40 người thích Thích

Bạn đã đạt được sức mạnh, lòng dũng mãnh và sự sáng sủa từ ngẫu nhiên trải nghiệm nào khiến cho bạn phải đứng lại đối lập nỗi sợ hãi hãi. Chúng ta có thể tự nhủ: "Tôi đang vượt qua nỗi gớm hoàng này. Tôi có thể đương đầu hầu như điều kế tiếp." các bạn phải có tác dụng điều chúng ta nghĩ mình không thể.

You gain strength, courage & confidence by every experience in which you really stop to look fear in the face. You are able lớn say to yourself, "I have lived through this horror. I can take the next thing that comes along." You must vày the thing you think you cannot do.

Eleanor Roosevel37 fan thích Thích

Tính tự phụ là khoe mẽ về bạn dạng thân mình. Sự tự tin nghĩa là chúng ta tin rằng mình rất có thể làm xong việc.

Conceit is bragging about yourself. Confidence means you believe you can get the job done.

Johnny Unitas36 người thích Thích

Hầu hết phần đông người không biết mình dũng mãnh đến nuốm nào. Thực ra, không hề ít người tất cả tiềm năng phát triển thành anh hùng, cả phái mạnh và nàng giới, lại sinh sống cả đời tự ngờ vực phiên bản thân. Giá họ biết mình bao gồm tiềm năng hết sức lớn, điều đó sẽ mang đến họ tài năng tự tin tưởng bạn dạng thân để đương đầu với đa số các rắc rối, thậm chí còn cả một trong những thời điểm khủng hoảng.

Most people don"t know how brave they really are. In fact, many potential heroes, both men và women, live out their life in self-doubt. If they only knew they had these deep resources, it would help give them the self-reliance to lớn meet most problems, even a big crisis.

General R. E. Chambers36 fan thích Thích

Hãy kị người xấu đi bằng các cách. Họ là hầu như kẻ tiêu diệt sự tự tin với lòng kiêu hãnh trẻ trung và tràn đầy năng lượng nhất.

Avoid negative people at all costs. They are the greatest destroyers of self confidence & self-esteem.

Brian Tracy31 bạn thích Thích

Hãy tin vào phiên bản thân! Hãy tin vào kỹ năng của bạn! không tồn tại niềm tin từ tốn nhưng hợp lý và phải chăng vào sức mạnh của chủ yếu mình, các bạn sẽ không thể thành công xuất sắc hay hạnh phúc.

Believe in yourself! Have faith in your abilities! Without a humble but reasonable confidence in your own powers you cannot be successful or happy.

Norman Vincent Peale31 fan thích Thích

Không gì là tương đối cao tới nấc nằm ngoài tầm với của nhỏ người, tuy thế anh ta nên leo lên một cách cảnh giác và từ tin.

Nothing is too high for a man to lớn reach, but he must climb with care và confidence.

Hans Christian Andersen29 fan thích Thích

Hãy luôn luôn hành xử như thể mình sẽ đội một vương vãi miện vô hình.

Always act lượt thích you"re wearing an invisible crown.

Khuyết danh29 fan thích Thích

Sự tự tin là thì lúc này của hy vọng.

Confidence is the present tense of hope.

Soren Kierkegaard27 bạn thích Thích

Khi bạn cho phép phiên bản thân bắt đầu mơ đông đảo giấc mơ lớn, đào thải một cách sáng tạo những chuyển động tiêu tốn quá nhiều thời gian của bạn, và triệu tập năng lượng bên phía trong vào bài toán làm giảm bớt những điều chính tiêu giảm bạn, bạn ban đầu có xúc cảm tự tin và khỏe mạnh lạ thường.

When you allow yourself to begin to dream big dreams, creatively abandon the activities that are taking up too much of your time, & focus your inward energies on alleviating your main constraints, you start to lớn feel an incredible sense of power and confidence.

Brian Tracy25 tín đồ thích Thích

Tôi rất tự tin. Tôi trông trường đoản cú tin. Tôi hành vi tự tin. Tôi nói theo một cách tự tin...

I am very confident. I look confident. I act confident. I speak in a confident way...

Milton H. Erickson25 bạn thích Thích

Những người thiếu phụ thích mặc màu trắng, họ tất cả lòng tự tin, lân cận như thể ko người. Sự đầy niềm tin đó rất có thể do đã sở hữu những trang bị mà nhiều người bình thường khác không tài nào chạm với nổi. Cũng có thể đến từ địa điểm chẳng gồm gì tuy vậy cũng không áp theo đuổi gì.

Đảo Tường Vy - An Ni Bảo Bối24 bạn thích Thích

Nếu các bạn không tự tín vào bản thân, các bạn bị vượt mặt hai lần trong cuộc đua sở hữu tên Đời. Tất cả lòng từ tin, chúng ta thắng tức thì từ khi chưa xuất phát.

If you have no confidence in self, you are twice defeated in the race of life. With confidence, you have won even before you have started.

Marcus Tullius Cicero20 tín đồ thích Thích

Sự trì trệ sinh ra nghi ngờ và hại hãi. Hành vi sinh ra lòng từ tin cùng can đảm. Nếu bạn muốn chinh phục nỗi sợ, đừng ngồi ở nhà và nghĩ về điều đó. Hay ra ngoài và bận rộn.

Inaction breeds doubt and fear. Action breeds confidence and courage. If you want to conquer fear, vì chưng not sit home and think about it. Go out & get busy.

Dale Carnegie19 fan thích Thích

Cuộc sống không tiện lợi với bất kể ai trong bọn chúng ta. Nhưng cố thì sao? Ta phải bền vững và hơn hết, tin cậy vào chủ yếu mình. Ta yêu cầu tin rằng mình tài giỏi năng cho điều gì đó, với ta phải đã đạt được điều này.

Life is not easy for any of us. But what of that? We must have perseverance và above all confidence in ourselves. We must believe that we are gifted for something và that this thing must be attained.

Marie Curie19 bạn thích Thích

Vượt qua gian cực nhọc dẫn tới lòng can đảm, sự từ bỏ tin, cùng sự tự phát âm biết phiên bản thân.

Overcoming difficulties leads khổng lồ courage, self-respect, và knowing yourself.

Alfred Adler19 tín đồ thích Thích

Lòng sáng sủa của bạn contact trực tiếp tới việc bạn cảm giác mình tạo ra được bao nhiêu khác hoàn toàn cho đời.

Your self-confidence is directly connected khổng lồ how much you feel you are making a difference in the world.

Brian Tracy18 bạn thích Thích

Lòng trường đoản cú tôn cùng tự yêu phiên bản thân đối lập với hại hãi; chúng ta càng yêu phiên bản thân, các bạn càng ít sợ bất kể điều gì.

Self-esteem và self-love are the opposites of fear; the more you lượt thích yourself, the less you fear anything.

Brian Tracy17 tín đồ thích Thích

Hãy thấu hiểu trong tâm địa rằng vận mệnh của công ty là có tác dụng được rất nhiều điều xứng đáng kinh ngạc.

Know in your heart that you are destined to vì amazing things.

Katrina Mayer17 người thích Thích

Nếu bạn muốn truyền sự từ tin, hãy mang lại thật những số liệu. đa số số liệu ấy có đúng mực không, hay thậm chí là có thể hiểu được tốt không, đầy đủ không quan liêu trọng, miễn là bao gồm đủ số liệu.

If you want to inspire confidence, give plenty of statistics. It does not matter that they should be accurate, or even intelligible, as long as there is enough of them.

Lewis Carroll16 người thích Thích

Tin tưởng vào bạn dạng thân là trong số những viên gạch đặc biệt quan trọng nhất trong việc xây dựng bất cứ dự án kinh doanh thành công nào.

Belief in oneself is one of the most important bricks in building any successful venture.

Lydia M. Child12 bạn thích Thích

Hãy suy nghĩ một cách tích cực và lành mạnh và lão luyện, với tín nhiệm và sự trường đoản cú tin, và cuộc đời sẽ trở nên vững chắc hơn, cất đầy hành vi hơn, đa dạng mẫu mã hơn về trải nghiệm và thành tựu.

Think positively & masterfully, with confidence & faith, & life become more secure, more fraught with action, richer in experience and achievement.