Công Thức Hình Hộp Chữ Nhật

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Cánh diều

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Cánh diều

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Công thức, Định nghĩa Toán, Lí, HóaĐường thẳngHình tam giácCác trường đúng theo tam giác bằng nhauHình thangHình bình hànhHình thoiHình chữ nhật

Công thức, cách tính thể tích Hình vỏ hộp chữ nhật hay, bỏ ra tiết

Tải xuống

A. Diện tích s xung quanh và ăn diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật

1. Diện tích xung quanh và ăn diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật

*

a) Định nghĩa

- Diện tích bao phủ của hình hộp chữ nhật là tổng diện tích s bốn mặt bên của hình hộp chữ nhật.

Bạn đang xem: Công thức hình hộp chữ nhật

- Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là tổng của diện tích xung quanh và diện tích nhì đáy.

b) Quy tắc

Giả sử hình hộp chữ nhật có chiều nhiều năm là a, chiều rộng là b và độ cao là h.

- Muốn tính diện tích s xung quanh của hình hộp chữ nhật ta rước chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị chức năng đo).

Sxq = (a + b) × 2 × h

- muốn tính diện tích s toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật ta lấy diện tích xung quanh cùng với diện tích hai đáy.

Stp = Sxq + Sđáy × 2 = (a + b) x 2 x h + 2 x a x b

Lưu ý:

- Chu vi dưới đáy bằng tổng của chiều dài với chiều rộng lớn nhân cùng với 2.

- Diện tích mặt dưới bằng tích của chiều dài và chiều rộng.

2. Một trong những dạng bài bác tập

Dạng 1: Tính diện tích xung quanh hoặc diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật

Phương pháp: Áp dụng phép tắc tính diện tích xung xung quanh hoặc diện tích s toàn phần.

Ví dụ: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 8cm, chiều rộng lớn 6cm và chiều cao 4cm.

Bài giải

Chu vi đáy của hình vỏ hộp chữ nhật là:

(8 + 6) × 2 = 28 (cm)

Diện tích xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật kia là:

28 × 4 = 112 (cm2)

Diện tích một đáy là:

8 × 6 = 48 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật kia là:

112 + 48 × 2 = 208(cm2)

Đáp số: diện tích s xung quanh: 112cm2

Diện tích toàn phần: 208cm2

Dạng 2: Biết diện tích xung quanh hoặc diện tích s toàn phần, kiếm tìm chu vi đáy hoặc chiều cao của hình vỏ hộp chữ nhật

Phương pháp:

*) tự công thức Sxq = (a + b) x 2 x h:

- Tìm chiều cao theo công thức: h = Sxq : <(a + b) x 2> = Sxq: (a + b) : 2;

- search tổng chu vi đáy theo công thức: (a + b) x 2 = Sxq : h.

*) Nếu biết diện tích toàn phần ta cũng gắng vào bí quyết để tìm những đại lượng chưa biết.

Ví dụ. đến hình hộp chữ nhật có diện tích xung xung quanh là 217,5m2 cùng nửa chu vi mặt đáy bằng 14,5m. Tính độ cao của hình vỏ hộp chữ nhật đó.

Bài giải

Chu vi mặt đáy của hình vỏ hộp chữ nhật đó là:

14,5 × 2 = 29 (m)

Chiều cao của hình hộp chữ nhật kia là:

217,5 : 29 = 7,5 (m)

Đáp số: 7,5m

Dạng 3: Toán có lời văn (thường là tìm diện tích s hộp, căn phòng, đánh tường …)

Phương pháp: Cần khẳng định xem diện tích cần tra cứu là diện tích s xung xung quanh hay diện tích toàn phần rồi áp dụng quy tắc tính diện tích xung xung quanh hoặc diện tích toàn phần.

Ví dụ.

Xem thêm: Những Phim Khoa Học Viễn Tưởng Hay, Phim Khoa Học Viễn Tưởng Đáng Xem Trong Mùa Dịch

1 căn phòng những thiết kế hộp chữ nhật tất cả chiều dài 6m, chiều rộng lớn 48dm, độ cao 4m. Fan ta hy vọng quét vôi các bức tường bao quanh và è của căn hộ đó. Hỏi diện tích cần quét vôi là từng nào mét vuông, biết tổng diện tích những cửa bởi 12m2 (biết rằng chỉ quét vôi bên phía trong phòng)?

Bài giải

Đổi 48dm = 4,8m

Diện tích bao bọc của căn phòng đó là:

(6 + 4,8) × 2 × 4 = 86,4 (m2)

Diện tích trần của hộ gia đình đó là:

6 × 4,8 = 28,8 (m2)

Diện tích đề xuất quét vôi là:

86,4 + 28,8 – 12 = 103,2 (m2)

Đáp số: 103,2m2

B. Thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật

1. Thể tích hình hộp chữ nhật 

Quy tắc: ý muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật ta mang chiều nhiều năm nhân cùng với chiều rộng rồi nhân với độ cao (cùng đơn vị chức năng đo).

V = a × b × c

Trong đó: a, b, c lần lượt là chiều dài, chiều rộng, độ cao của hình hộp chữ nhật.

2. Một vài dạng bài tập

Dạng 1: Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật lúc biết ba kích thước

Phương pháp: mong tính thể tích hình hộp chữ nhật ta lấy chiều nhiều năm nhân cùng với chiều rộng rồi nhân với chiều cao (cùng đơn vị chức năng đo).

Ví dụ. Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật gồm chiều nhiều năm 12cm, chiều rộng 5cm và độ cao 8cm.

Bài giải

Thể tích hình hộp chữ nhật kia là:

12 x 5 x 8 = 480 cm3

Đáp số: 480 cm3.

Dạng 2: Tính độ cao của hình vỏ hộp chữ nhật

Phương pháp: độ cao của hình vỏ hộp chữ nhật chia cho diện tích s đáy.

c = V : (a x b)

Ví dụ. Tính độ cao của hình vỏ hộp chữ nhật hoàn toàn có thể tích là 1350 lít, biết chiều dài với chiều rộng của hình hộp chữ nhật thứu tự là 1,5m và 1,2m.

Bài giải

Đổi: 1350 lít = 1350dm3 = 1,35m3

Diện tích lòng của hình hộp chữ nhật là:

1,5 × 1,2 = 1,8 (m2)

Chiều cao của hình hộp chữ nhật là:

1,35 : 1,8 = 0,75 (m)

Đáp số: 0,75m

Dạng 3: Tính diện tích đáy khi biết thể tích

Phương pháp: diện tích s đáy của hình hộp chữ nhật bằng thể tích mang lại cho chiều cao.

a x b = V : c

Ví dụ. Một bể nước ngoài mặt hộp chữ nhật có thể tích là 30dm3, chiều cao là 0,4m. Biết đáy bể bao gồm chiều rộng là 1,5dm. Tính chiều dài của đáy bể.

Bài giải

Đổi: 0,4m = 4dm

Diện tích lòng của bể nước hình hộp chữ nhật là:

30 : 4 = 7,5 (dm2)

Chiều dài của đáy bể là:

7,5 : 1,5 = 5 (dm)

Đáp số: 5dm.

Dạng 4: Toán tất cả lời văn (thường tính thể tích nước, độ cao mực nước…)

Phương pháp: Đọc kĩ đề bài, xác định dạng toán với yêu cầu của đề bài rồi giải việc đó.

Ví dụ. Một bể cá những thiết kế hộp chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 90cm, chiều rộng lớn 50cm và chiều cao 75cm. Mực nước thuở đầu trong bể cao 45cm. Fan ta cho vô bể một hòn đá hoàn toàn có thể tích 18dm3. Hỏi mực nước trong bể lúc này cao từng nào xăng-ti-mét?

Bài giải

Đổi: 18dm3 = 18000cm3

Diện tích lòng của bể cá là:

90 × 50 = 4500 (cm2)

Chiều cao mực nước tăng thêm là:

18000 : 4500 = 4 (cm)

Chiều cao mực nước lúc sau khoản thời gian thả hòn đá là:

45 + 4 = 49 (cm)

Đáp số: 49cm

Tải xuống