Chứng khoán niêm yết là gì

      7

Việc niêm yết kinh doanh thị trường chứng khoán nhằmthiết lập tình dục hợp đồng giữa Sở thanh toán chứng khoán với tổ chức phát hànhcó thị trường chứng khoán niêm yết, từ kia qui định trách nhiệm và nhiệm vụ của tổ chức triển khai pháthành trong việc công bố thông tin, đảm bảo an toàn tính trung thực, công khai và côngbằng. Nếu bạn có vướng mắc và chưa nắm rõ về mức sử dụng niêm yếtchứng khoán bên trên sàn triệu chứng khoán, hãy cùng công ty Luật tnhh Một thành viên VânHoàng Minh (V&HM Law Firm) shop chúng tôi tìm đọc về vấn đề này thông qua nộidung dưới đây.

Bạn đang xem: Chứng khoán niêm yết là gì

1. Quan niệm niêm yết triệu chứng khoán

Niêm yết thị trường chứng khoán là công bố chứng khoánđủ tiêu chuẩn được tiền dịch tại thị phần giao dịch tập trung.

Niêm yết chứng khoán là quy trình định danhcác bệnh khoán đáp ứng đủ tiêu chuẩn được giao dịch thanh toán trên Sở thanh toán giao dịch chứngkhoán.

Xem thêm: Ngân Hàng Techcombank Chi Nhánh Hà Nội, 83 Chi Nhánh Ngân Hàng Techcombank Hà Nội

Cụ thể rộng thì đấy là quá trình cơ mà Sở giaodịch kinh doanh thị trường chứng khoán chấp thuận cho doanh nghiệp phát hành có đầu tư và chứng khoán được phép niêmyết và thanh toán trên Sở thanh toán giao dịch chứng khoán với điều kiện công ty kia đáp ứngđầy đủ các tiêu chuẩn về định lượng tương tự như định tính nhưng Sở giao dịch chứngkhoán (SGDCK) đề ra.

Niêm yết kinh doanh thị trường chứng khoán bao gồm:

– Niêm yết tên tổ chức phát hành;

– Niêm yết giá hội chứng khoán.