Cảm Âm Mưa Trên Cuộc Tình

Cảm Âm Mưa trên Cuộc Tình | Tone Đô (C5)

Tone thấp

Verse

Từng phân tử mưa, rơi tí tách bên hiên bên nàngdo re fa, fa sol la sol fa vày reLòng thì thầm mong, một ánh mắt thấp thoáng ý muốn chờdo re fa, fa sol la do2 re2 do2 laNgười yêu thương hỡi vĩnh cửu yêu nàng, em dù biết vẫn luôn hững hờla do2 re2 re2 re2 do2 la, sol fa la la sol la reMặc mang lại anh tối đêm vẫn mơ, cuộc tình song tare fa sol sol sol la sol, fa re fa sol

Giọt bi quan rơi, rơi lặng lẽ âm thầm trên tuyến phố dàido re fa, fa sol la sol fa vày reMột mình anh, lòng se fe với gió đông vềdo re fa, fa sol la do2 re2 do2 laGiờ thôi hết rất nhiều ước mơ dài, mưa còn rơi rớt bên trên nỗi sầula do2 re2 re2 re2 do2 la, sol fa la la sol la reLạnh song vai em ơi biết chăng, tim anh lẻ loire fa sol sol sol la sol, fa fa re fa

Chorus

Kỷ niệm xưa em ơi nhớ chăng, bao lời yêu đã nói hôm nàodo2 re2 fa2 fa2 fa2 sol2 fa2, re2 do2 re2 re2 re2 do2 laTừng cơn mưa đôi ta bao gồm nhau, thời gian thần tiêndo2 re2 fa2 fa2 fa2 sol2 fa2, re2 do2 la do2Giờ bản thân anh trên con phố xưa, ngồi lặng lẽ ngắm mây dần dần trôisol la do2 do2 do2 re2 do2, fa sol la la sol re faMặc cho thời gian lạnh lùng xô nhau mãi đâufa re2 do2 re2 fa2 sol2 fa2 fa2 re2 do2

Chuyện tình yêu song ta rẽ đôi, bao lời yêu vẫn vỗ cánh rồido2 re2 fa2 fa2 fa2 sol2 fa2, re2 do2 re2 re2 re2 do2 laThầm cầu muốn cho em hãy quên, mọi kỷ niệm xưado2 re2 fa2 fa2 fa2 sol2 fa2, re2 do2 la do2Cuộc tình ta rã như giấc mơ, hình nhẵn cũ mãi trôi về đâysol la do2 do2 do2 re2 do2, fa sol la la sol re faGiờ đã không còn bao nhiêu yêu thương, đơn độc lối vềla do2 re2 do2 do2 la la, sol sol sol fa

Tone trung

Verse

Từng hạt mưa, rơi tí bóc bên hiên bên nàngre mày sol, sol la mê mệt la sol re miLòng thì thầm mong, một ánh nhìn thấp thoáng ý muốn chờre ngươi sol, sol la đam mê re2 mi2 re2 siNgười yêu hỡi trường tồn yêu nàng, em cho dù biết vẫn luôn luôn hững hờsi re2 mi2 mi2 mi2 re2 si, la sol say đắm si la say mê miMặc đến anh tối đêm vẫn mơ, cuộc tình đôi tami sol la la la la mê mệt la, sol mi sol la

Giọt bi đát rơi, rơi lặng lẽ trên con phố dàire ngươi sol, sol la mê say la sol re miMột bản thân anh, lòng se fe với gió đông vềre ngươi sol, sol la đam mê re2 mi2 re2 siGiờ thôi hết đầy đủ ước mơ dài, mưa còn rơi rớt trên nỗi sầusi re2 mi2 mi2 mi2 re2 si, la sol si mê si la đắm say miLạnh song vai em ơi biết chăng, tim anh lẻ loimi sol la la la mê say la, sol sol ngươi sol

Chorus

Kỷ niệm xưa em ơi lưu giữ chăng, bao lời yêu vẫn nói hôm nàore2 mi2 sol2 sol2 sol2 la2 sol2, mi2 re2 mi2 mi2 mi2 re2 siTừng cơn mưa đôi ta bao gồm nhau, thời gian thần tiênre2 mi2 sol2 sol2 sol2 la2 sol2, mi2 re2 ham re2Giờ mình anh trên con phố xưa, ngồi lặng lẽ âm thầm ngắm mây dần dần trôila mê man re2 re2 re2 mi2 re2, sol la đắm say si la mày solMặc cho thời gian lạnh lùng xô nhau mãi đâusol mi2 re2 mi2 sol2 la2 sol2 sol2 mi2 re2

Chuyện tình yêu đôi ta rẽ đôi, bao lời yêu đã vỗ cánh rồire2 mi2 sol2 sol2 sol2 la2 sol2, mi2 re2 mi2 mi2 mi2 re2 siThầm cầu hy vọng cho em hãy quên, phần đông kỷ niệm xưare2 mi2 sol2 sol2 sol2 la2 sol2, mi2 re2 mê mệt re2Cuộc tình ta rã như giấc mơ, hình láng cũ mãi trôi về đâyla đam mê re2 re2 re2 mi2 re2, sol la si si la ngươi solGiờ đã mất bao nhiêu yêu thương, cô đơn lối vềsi re2 mi2 re2 re2 mê mệt si, la la la sol

Tone cao

Verse

Từng phân tử mưa, rơi tí tách bên hiên công ty nàngfa sol sib, sib do2 re2 do2 sib fa solLòng thì thầm mong, một ánh nhìn thấp thoáng ao ước chờfa sol sib, sib do2 re2 fa2 sol2 fa2 re2Người yêu hỡi vĩnh cửu yêu nàng, em dù biết vẫn luôn luôn hững hờre2 fa2 sol2 sol2 sol2 fa2 re2, do2 sib re2 re2 do2 re2 solMặc cho anh tối đêm vẫn mơ, cuộc tình đôi tasol sib do2 do2 do2 re2 do2, sib sol sib do2

Giọt bi ai rơi, rơi lặng lẽ âm thầm trên con phố dàifa sol sib, sib do2 re2 do2 sib fa solMột bản thân anh, lòng se fe với gió đông vềfa sol sib, sib do2 re2 fa2 sol2 fa2 re2Giờ thôi hết hồ hết ước mơ dài, mưa còn rơi rớt trên nỗi sầure2 fa2 sol2 sol2 sol2 fa2 re2, do2 sib re2 re2 do2 re2 solLạnh song vai em ơi biết chăng, tim anh lẻ loisol sib do2 do2 do2 re2 do2, sib sib sol sib

Chorus

Kỷ niệm xưa em ơi nhớ chăng, bao lời yêu đang nói hôm nàofa2 sol2 sib sib sib do3 sib, sol2 fa2 sol2 sol2 sol2 fa2 re2Từng cơn mưa đôi ta gồm nhau, phút giây thần tiênfa2 sol2 sib2 sib2 sib2 do3 sib2, sol2 fa2 re2 fa2Giờ mình anh trên con phố xưa, ngồi âm thầm lặng lẽ ngắm mây dần trôido2 re2 fa2 fa2 fa2 sol2 fa2, sib do2 re2 re2 do2 sol sibMặc đến thời gian lạnh nhạt xô nhau mãi đâusib sol2 fa2 sol2 sib2 do3 sib2 sib2 sol2 fa2

Chuyện tình yêu đôi ta rẽ đôi, bao lời yêu sẽ vỗ cánh rồifa2 sol2 sib sib sib do3 sib, sol2 fa2 sol2 sol2 sol2 fa2 re2Thầm cầu mong cho em hãy quên, hồ hết kỷ niệm xưafa2 sol2 sib2 sib2 sib2 do3 sib2, sol2 fa2 re2 fa2Cuộc tình ta rã như giấc mơ, hình trơn cũ mãi trôi về đâydo2 re2 fa2 fa2 fa2 sol2 fa2, sib do2 re2 re2 do2 sol sibGiờ đã không còn bao nhiêu yêu thương, đơn độc lối vềre2 fa2 sol2 fa2 fa2 re2 re2, do2 do2 do2 sib

vị trí cao nhất 10 cảm music hoa được search kiếm những nhất T9/2021 cùng với cảm âm mưa bên trên cuộc tình cơ mà Sáo Trúc Hoa Long vừa phân chia sẻ, chúc các bạn yêu sáo tập dượt thành công. Đừng quên “like share” hoặc “vote sao” nếu thấy cảm âm share là tốt, còn ko hãy coment cho chúng tôi biết dưới phần phản hồi nhé!