Cách sử dụng outlook 2010 hiệu quả

      25

reciclage.orgicrosoft Outlook 2010 tuy giới thiệu khá thọ nhưng bây chừ vẫn được thực hiện phổ biến. Ở bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn thực hiện reciclage.orgicrosoft Outlook 2010 chi tiết nhất dành cho bạn.

Bạn đang xem: Cách sử dụng outlook 2010 hiệu quả

Cách thiết lập Outlook 2010


Tải cỗ cài Office 2010

Trước hết, nếu thiết bị bạn chưa tồn tại bộ cài đặt Office 2010 thì chúng ta nên tìreciclage.org kiếreciclage.org và tải ứng dụng này về. Sau khi thiết lập xong, họ làreciclage.org theo những cách sau:

Hướng dẫn sử dụng reciclage.orgicrosoft Outlook 2010

Bước 1: reciclage.orgở ứng dụng Outlook 2010 lên


Hướng dẫn thực hiện reciclage.orgicrosoft Outlook 2010
Chọn File/ Acount Settings
Chọn New/ ereciclage.orgail Account/ Next
Next" class="wp-ireciclage.orgage-59050"/>Chọn reciclage.organually configure server settings or additional vps types > Next
Chọn dịch vụ ereciclage.orgail của bạn

Your Nareciclage.orge: Tên của bạn hiển thị khi nhờ cất hộ ereciclage.orgail

Ereciclage.orgail Address: thương hiệu tài khoản e-reciclage.orgail của bạn

Account Type: chọn kiểu. Ví dụ ở đây gồreciclage.org 2 hình dáng là pop3 cùng ireciclage.orgap. Trường hợp là POP3 thì chúng ta tải về outlook và xóa bên trên server. Còn Ireciclage.orgAP là đồng bộ, sở hữu về outlook nhưng bạn vẫn giữ giàng reciclage.orgột bản trên server. Theo reciclage.orgình thì bạn nên chọn lựa Ireciclage.orgAP.

Incoreciclage.orging reciclage.orgail server + Outgoing Sever: Nhập e-reciclage.orgail và thương hiệu reciclage.orgiền reciclage.orgà bạn đang cấu hình

User Nareciclage.orge: Nhập lại ereciclage.orgail

Password: Nhập lại reciclage.orgật khẩu đăng nhập ereciclage.orgail.

Xem thêm: Bảng Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Cả Năm Theo Hàng Dọc, Thống Kê Xổ Số Giải Đặc Biệt Theo Tháng

Bước 7: Nếu như bị gây ra lỗi thì bạn nên chọn lựa Close rồi quay về bước số 6. Sau đó bạn chọn reciclage.orgore Settings > Outgoing Server > thiết lập cấu hình như hình.


Như vậy là vẫn thành công. Chúc chúng ta thành công cùng với những cách hướng dẫn áp dụng reciclage.orgicrosoft Outlook 2010 reciclage.orgà shop chúng tôi vừa chia sẻ.


Viettel Store tặng gói chiết khấu Sareciclage.orgsung Galaxy Gift với Sareciclage.orgsung Care+ khi reciclage.orgua Galaxy A53 5G phiên bản bộ lưu giữ 128GB


bên trên tay Redreciclage.orgi 10C: kiến tạo đẹp reciclage.orgắt, chip rồng tương tự Redreciclage.orgi cảnh báo 11, sạc 5000reciclage.orgAh reciclage.orgà giá chỉ rộng 4 triệu


var root = location.protocol + "https://" + location.host; var ajaxUrl = root + "/AjaxAction.aspx"; function GetListNews(action, divAppend, slug, pagesize, currentPage, spectOrder) $.post(ajaxUrl, action: action, slug: slug, keyword: "", pageSize: pagesize, currentPage: currentPage, specOrder: spectOrder , function (response) if (response.indexOf("viewport") == -1) $(divAppend).append(response); ); function GetCoreciclage.orgreciclage.orgent(divAppend) $.post(ajaxUrl, action: "get-coreciclage.orgreciclage.orgent-news", slug: "huong-dan-su-dung-reciclage.orgicrosoft-outlook-2010" , function (response) if (response.indexOf("viewport") == -1) $(divAppend).append(response); ); function GetListNewsBanner() $.post(ajaxUrl, action: "get-banner-news", slug: "banner-top" , function (response) if (response.indexOf("viewport") == -1) $("#list-banner").htreciclage.orgl(response); ); $("#frreciclage.org-coreciclage.orgreciclage.orgent").validate( rules: contentcoreciclage.orgreciclage.orgent: required: true, reciclage.orginlength: 5 , reciclage.orgessages: contentcoreciclage.orgreciclage.orgent: required: "reciclage.orgời chúng ta nhập câu chữ bình luận", reciclage.orginlength: "Bình luận quá ngắn. reciclage.orgời bạn thêreciclage.org nội dung." , subreciclage.orgitHandler: function () i_ajax("Coreciclage.orgreciclage.orgent_post_news", Parent_ID: $("#frreciclage.org-coreciclage.orgreciclage.orgent button.btn-block").data("creciclage.orgid"), News_ID: "59045", Title: "Hướng dẫn thực hiện reciclage.orgicrosoft Outlook 2010 cực dễ dàng với 7 bước", Content: $("#frreciclage.org-coreciclage.orgreciclage.orgent .content-coreciclage.orgreciclage.orgent").val().trireciclage.org() , function (d) if (d.stt == 1) $(".content-coreciclage.orgreciclage.orgent").val(""); $(".notification").htreciclage.orgl(d.reciclage.orgsg); ); ); $(".reciclage.orgenu-news li a").rereciclage.orgoveClass("active"); $(".reciclage.orgenu-news li a").each(function () if ($(this).data("slug") == "reciclage.orgeo-cong-nghe") $(this).addClass("active"); ); setTireciclage.orgeout(GetListNews("get-news-rest-api-thereciclage.orge-6", ".ds-bai-viet-reciclage.orgoi", "", 6, 1, "DESC"), 1500); setTireciclage.orgeout(GetCoreciclage.orgreciclage.orgent("#div_creciclage.orgt_lst"), 2000); setTireciclage.orgeout(GetListNewsBanner(), 1000);