Cách làm hàm if trong excel

      6

Hàm IF là trong những hàm phổ cập và đặc biệt quan trọng nhất vào excel. Bạn dùng hàm để yêu ước Excel kiểm soát một đk và trả về một quý hiếm nếu điều kiện được đáp ứng, hoặc trả về một quý hiếm khác nếu điều kiện đó không được đáp ứng.

Bạn đang xem: Cách làm hàm if trong excel

Trong nội dung bài viết này, reciclage.org học tập Excel Online sẽ khám phá về cú pháp cùng cách sử dụng hàm IF phổ cập trong Excel, tiếp đến sẽ bao gồm cái nhìn sâu hơn bằng những ví dụ về cách làm mà mong muốn là sẽ hữu ích cho cả những người dân mới sử dụng Excel và những người dân có khiếp nghiệm.


Những điều cần nhớ về hàm IF vào Excel:Cách sử dụng hàm IF trong Excel và những ví dụ:Hàm IF vào văn bản:Ví dụ về cách làm hàm IF mang đến ngày, tháng:

Cú pháp hàm IF và bí quyết dùng:

Hàm IF là một trong những hàm logic cho phép đánh giá bán một điều kiện nhất định với trả về quý giá mà chúng ta chỉ định nếu đk là TRUE với trả về một quý giá khác nếu đk là FALSE

Cú pháp cho hàm IF như sau:

IF (logical_test, , )Như các bạn thấy, hàm IF có 3 tham số, nhưng chỉ tất cả tham số đầu tiên là cần phải có, còn 2 tham số còn lại là không bắt buộc

logical_test: là 1 trong những giá trị giỏi biểu thức ngắn gọn xúc tích có quý hiếm TRUE (đúng) hoặc FALSE (sai). Bắt buộc phải có. Đối với tham số này, bạn cũng có thể chỉ rõ kia là cam kết tự, ngày tháng, số lượng hay bất kể biểu thức so sánh nào.

Ví dụ: Biểu thức súc tích của chúng ta có thể là hoặc B1=”sold”, B110.

Value_if_true: Là giá bán trị nhưng hàm đã trả về nếu biểu thức xúc tích và ngắn gọn cho quý hiếm TRUE hay nói cách khác là điều kiện thỏa mãn. Không bắt buộc phải có.

Ví dụ: cách làm sau vẫn trả về từ “Good” nếu giá trị ở ô B1 lớn hơn 10: =IF(B1>10, “Good”)


*

*

Value_if_false: là giá trị mà lại hàm đang trả về nếu biểu thức súc tích cho quý hiếm FALSE hay nói theo cách khác là điều kiện không thỏa mãn. Không bắt buộc phải có.

Ví dụ: nếu như khách hàng thêm trở nên thứ 3 là “Bad” vào cách làm ở ví dụ trên, nó vẫn trả về từ bỏ “Good” nếu cực hiếm ở vào ô B1 lớn hơn 10, còn nếu trái lại thì quý hiếm trả về đã là “Bad”:

=IF(B1>10, "Good", "Bad")

*

Những điều cần nhớ về hàm IF trong Excel:

Mặc dù hai biến sau cùng trong hàm IF là không đề nghị nhưng công thức hoàn toàn có thể trả về đều giá trị không hy vọng đợi nếu như khách hàng không nắm vững những phép tắc cơ phiên bản nhất

1. Nếu như value_if_true bị vứt qua

Nếu value_if_true bị bỏ qua mất trong công thức IF (ví dụ chỉ gồm dấu bắt buộc sau logical_test), thì hàm IF đang trả về kết quả là 0 nếu đk chính được đáp ứng. Đây là ví dụ:

=If(B1>10,,”Bad”)Nếu bạn không thích hàm If của bản thân không hiển thị bất cứ điều gì khi đk thỏa, hãy nhập 2 lần dấu nhấy trong tham số trang bị 2 như thế này:

=If(B1>10,””,”Bad”). Về cơ bản, trường hòa hợp này hàm if đã trả về chuỗi trống.

*

2. Ví như như value_if_false bị bỏ qua

Nếu các bạn không lưu ý đến điều gì sẽ xảy ra nếu đk quy định không được đáp ứng, bạn cũng có thể bỏ qua vươn lên là thứ 3 trong công thức hàm IF, điều đó sẽ dẫn đến kết quả như sau

Nếu biểu thức súc tích được chỉ ra rằng FALSE và thông số value_if_false bị làm lơ (chỉ gồm một quý hiếm duy tốt nhất ứng với tham số value_if_false) thì hàm IF sẽ trả về cực hiếm FALSE. Đây quả là 1 trong những điều không hề mong muốn phải không nào?

Đây là một ví dụ mang lại công thức

=IF(B1>10, "Good")Nếu chúng ta đặt vết phẩy sau tham số value_if_true thì hàm IF đã trả về giá bán trị bởi 0, điều này còn có nghĩa rằng cực hiếm trả về không tương thích với cách làm =IF(B1>10, “Good”,).

Lần nữa, lý do thuyết phục nhất để đặt “” trong tham số thứ cha là các bạn sẽ nhận cực hiếm rỗng nếu điều khiện không thỏa mãn nhu cầu =IF(B1>10, “Good”, “”).

*

3. Tạo nên hàm IF hiện tại lên giá trị TRUE hoặc FALSE

Nếu như bạn muốn các bí quyết Excel rất có thể hiện lên những giá trị súc tích như TRUE hoặc FALSE lúc một điều kiện nhất định được thỏa mãn thì chúng ta phải gõ TRUE vào ô thông số value_if_true. Ô value_if_false có thể điền vào là FALSE hoặc để trống. Đây là 1 trong những ví dụ cho cách làm trên:

=IF(B1>10, TRUE, FALSE)hoặc

=IF(B1>10, TRUE)

*
Lưu ý. Nếu như bạn có nhu cầu hàm IF trả về cực hiếm TRUEFALSE như giá bán trị ngắn gọn xúc tích (Boolean) mà bí quyết excel khác rất có thể nhận dạng thì chúng ta cần bảo đảm rằng không đặt nó trong lốt ngoặc kép. Tín hiệu của một Boolean trong một ô như bạn cũng có thể thấy vào hình minh họa trên.

Nếu bạn muốn giá trị “TRUE” và “FALSE” là ký kết tự thì nên đặt bọn chúng trong dấu ngoặc kép. Vào trường thích hợp này, quý hiếm được trả về sẽ nằm bên trái với được định hình là dạng General. Không tồn tại công thức Excel nào nhấn dạng “TRUE” và “FALSE” là giá chỉ trị xúc tích và ngắn gọn cả.

4. Tạo cho hàm IF hiển thị một phép toán với trả về một kết quả

Thay vì chưng trả về một gái trị nhất định thì bạn có thể làm cho phương pháp hàm IF kiểm tra đk đưa ra, tính toán một công thức toán cùng trả về quý hiếm dựa trên tác dụng của phép toán đó. Bạn tiến hành điều này bằng phương pháp dử dụng các công thức sô học hoặc những hàm khác của Excel trong ô tham số value_if_true và /hoặc value_if_false. Dưới đó là một vài lấy ví dụ điển hình:

Ví dụ 1:

=IF(A1>B1, C3*10, C3*5)Công thức so sánh giá trị trong cột A1 cùng B1, với nếu giá trị trong cột A1 lớn hơn trong cột B1 thì công dụng sẽ là câu hỏi nhân cực hiếm trong ô C3 cùng với C10, còn trái lại sẽ nhân cùng với 5

Ví dụ 2:

=IF(A1B1, SUM(A1:D1), "")Công thức sẽ so sánh giá trị trong những ô A1 với B1, nếu quý hiếm trong ô A1 không bởi B1 thì bí quyết sẽ trả về cực hiếm là tổng của tất cả các quý giá từ ô A1 cho tới D1, ngược lại thì sẽ là một trong những chuỗi cam kết tự rỗng.

Cách thực hiện hàm IF vào Excel và những ví dụ:

Bây giờ bạn đã không còn xa lạ với cú pháp của hàm IF, hãy coi xét một số trong những ví dụ về bí quyết và tìm hiểu cách thực hiện hàm IF như là 1 trong hàm đo lường trong Excel

Công thức ví dụ như về hàm IF được cho phép so sánh số học như: phệ hơn, nhỏ hơn, bằng

Việc sử dụng hàm IF với các giá trị số dựa vào việc sử dụng những toán tử so sánh khác biệt để mô tả các đk của bạn. Bạn sẽ tìm thấy danh sách vừa đủ các toán tử súc tích được minh họa bằng các ví dụ về công thức trong bảng bên dưới đây.

Điều kiệnToán tửVí dụ về công thứcMô tả
Lớn hơn>=IF(A2>5, “OK”,)Nếu số vào ô A2 lớn hơn 5 thì công thức sẽ trả về quý giá là “OK”, ngược lại thì trả về 0
Nhỏ hơn=IF(A25, “Wrong number”, “OK”)Nếu số trong ô A2 khác 5 thì cách làm sẽ trả về cực hiếm là “Wrong Number”, ngược lại thì vẫn hiển thị “OK”
Lớn hơn hoặc bằng>==IF(A2>=5, “OK”, “Poor”)Nếu số trong ô A2 to hơn hoặc bằng 5 thì cách làm sẽ trả về quý hiếm là “OK”, trái lại thì sẽ hiển thị “Poor”
Nhỏ rộng hoặc bằng

Hình minh họa dưới đây thể hiện tác dụng của việc đối chiếu “lớn hoăn hoặc bằng”

*

Hàm IF vào văn bản:

Nhìn chung, khi chúng ta viết cách làm hàm IF cho các giá trị văn phiên bản thay vì các toán tử “bằng” hoặc “không bằng” thì hãy theo dõi một vài ba ví dụ dưới đây.

Ví dụ 1. Phương pháp hàm IF không minh bạch chữ hoa tốt chữ thường cho những ký tự

Giống như đa số các tác dụng của Excel, hàm IF được mang định không minh bạch chữ hoa hay chữ thường. Điều này có nghĩa rằng những biểu thức súc tích có chứa ký kết tự ko thể biệt lập được hình trạng chữ hoa hay thường trong bí quyết hàm IF

Ví dụ, cách làm hàm IF tiếp sau đây trả về giá trị “Yes” hoặc “No” dựa vào trạng thái ship hàng (cột C)

=IF(C2="delivered", "No", "Yes")Công thức này tạo nên rằng Excel đã trả về “No” nếu như một ô trong cột C bao gồm từ “Delivered”, còn trái lại thì đã trả về “Yes”. Không đặc biệt quan trọng là bạn gõ từ bỏ “Delivered” ra sao trong thông số biểu thức ngắn gọn xúc tích – “delivered”, “Delivered”, tốt “DELIVERED”. Cũng không đặc biệt liệu từ bỏ “Delivered” được viết hoa tuyệt thường ở trong bảng, như minh họa vào hình dưới đây.

Xem thêm: Top 5 Phần Mềm Gửi Email Hàng Loạt Miễn Phí, Hiệu Quả Nhất Năm 2021

*

Một giải pháp khác để sở hữu được một kết quả đúng mực hơn đó là áp dụng phép đối chiếu “không bằng” và tráo thay đổi hai thông số value_if_true với value_if_false

=IF(C2"delivered", "Yes", "No")Ví dụ 2. Cách làm hàm IF phân minh chữ hoa giỏi chữ thường cho những ký tựNếu như bạn có nhu cầu tạo một biểu thức súc tích có khác nhau kiểu chữ hoa giỏi thường thì dùng kết hợp hàm IF cùng với hàm EXACT bằng phương pháp so sánh hai chuỗi cực hiếm và trả về TRUE nếu xâu đúng, trái lại thì trả về FALSE. Tuy nhiên hàm EXACT gồm sự sáng tỏ hoa tuyệt thường nhưng vẫn bỏ qua mất sự khác biệt về định dạng.

Bạn áp dụng hàm EXACT bằng phương pháp như sau:

=IF(EXACT(C2,"DELIVERED"), "No", "Yes")Biểu thức logic bạn vận dụng và “DELIVERED” là quý hiếm văn bạn dạng in hoa mà các bạn phải hiện thị một cách chính xác tương ứng với cột C.

*

Một cách dễ ợt hơn, chúng ta cũng có thể dùng giải pháp tham chiếu ô thay vày tham số chứa cam kết tự lắp thêm hai trong hàm EXACT nếu như khách hàng muốn.

Lưu ý. Khi sử dụng văn bản như một biến đổi trong hàm IF thì nên nhớ luôn phải đi kèm với dấu ngoặc kép.

Ví dụ 3. Công thức IF cho giá trị văn bản với câu hỏi tham chiếu từng phần

Nếu bạn muốn điều khiếu nại mà chúng ta đưa ra dựa trên việc tham chiếu từng phần hơn mà lại tham chiếu bao gồm xác, một phương án tức thì cho vấn đề này đó là sử dụng ký tự thay mặt đại diện (hoặc) vào biểu thức logic. Tuy nhiên cách tiếp cận đơn giản và dễ dãi này sẽ không còn hoạt động. Không hề ít hàm trong Excel gật đầu ký tự thay mặt đại diện nhưng hàm IF là ngoại lệ.

Một phương án khác đó là cần sử dụng hàm IF kết phù hợp với hàm ISNUMBER SEARCH (không minh bạch chữ hoa chữ thường) hoặc hàm FIND (phân biệt chữ hoa chữ thường).

Ví dụ, nếu việc thực hiện điều khiếu nại No là bắt buộc cho tất cả hai mục “Delivered” và “Out for delivery” thì cách làm sau vẫn hiệu quả:

=IF(ISNUMBER(SEARCH("deliv",C2)), "No", "Yes")

*
Chúng tôi đã áp dụng hàm SEARCH cho cách làm trên vị việc đối chiếu có phân minh chữ hoa hay thường sẽ có vẻ hợp lí hơn với dữ liệu đưa ra. Nếu bạn muốn đối chiếu có phân biệt chữ hoa hay thường thì 1-1 giản chỉ việc thay núm hàm SEARCH bằng hàm FIND theo cách này:

=IF(ISNUMBER(FIND("ký tự", nơi để tìm kiếm)), value_if_true, value_if_false)

Ví dụ về bí quyết hàm IF cho ngày, tháng:

Thoạt quan sát thì cách làm hàm IF đối với ngày tháng tương tự như so với số và ký kết tự chúng ta vừa đề cập. Nhưng không mong muốn là chưa hẳn như vậy.

Ví dụ 1. Bí quyết hàm IF cho một ngày tháng với hàm DATEVALUE

=IF(C2Như minh họa của hình mặt dưới, phương pháp hàm IF này trân quý ngày mon trong cột C cùng trả về giá trị “Completed” nếu như trò đùa này diễn tra trước thời điểm ngày 11 tháng 11, còn ngược lại thì bí quyết sẽ trả về giá trị “Coming soon”.

*

Ví dụ 2. Phương pháp hàm IF với hàm TODAY()

Với đk điều kiện các bạn đưa ra phụ thuộc vào vào ngày tháng hiện tại, chúng ta cũng có thể dùng hàm TODAY() trong biểu thức logic. Ví dụ như như:

=IF(C2Hàm IF còn hoàn toàn có thể hiểu hầu như biểu thức lô ghích phức tạp hơn hoàn toàn như là ví dụ tiếp theo:

Ví dụ 3. Phương pháp hàm IF mở rộng cho tháng ngày trong thừa khứ và tương lai

Giả sử như các bạn chỉ muốn đánh dấu trong khoảng hơn 30 ngày tính từ lúc này thì bạn cũng có thể biểu diễn biểu thức lô ghích như sau A2-TODAY()>30. Công thức hoàn chỉnh có dạng:

=IF(A2-TODAY()>30, "Future date", "")Để chỉ ra đa số ngày đã ra mắt cách trên đây hơn 30 ngày, chúng ta cũng có thể dùng cách làm sau:

=IF(TODAY()-A2>30, "Past date", "")

*
Nếu bạn muốn có cả hai dấu hiệu trong và một cột bạn sẽ cần áp dụng đến hàm IF được lồng ghép như sau:

=IF(A2-TODAY()>30, "Future date", IF(TODAY()-A2>30, "Past date", ""))

*

Ví dụ về công thức hàm IF cho tài liệu và ô trống:

Đôi khi bạn có nhu cầu đánh dấu ô tài liệu hay ô trống khăng khăng thì bạn cần triển khai một trong những cách sau:

Sử dụng phối kết hợp hàm IF cùng với ISBLANKSử dụng các biểu thức logic =”” (bằng ô trống) hoặc ”” (khác ô trống).

Bảng dưới đây sẽ lý giải rõ sự khác hoàn toàn giữa hai giải pháp trên và đưa ra ví dụ

Biểu thức logicMô tảVí dụ
Ô trống=””Được cho rằng TRUE ví như ô được hướng dẫn và chỉ định là ô trống, bao hàm cả những ô cùng với độ lâu năm xâu bởi 0.

Ngược lại do đó FALSE

=IF(A1=””, 0, 1)

Trả về 0 ví như A1 là ô trống. Ngược lại thì trả về 1

Nếu A1 là một chuỗi giá trị rỗng thì trả về 0

ISBLANK()Được chỉ ra rằng TRUE giả dụ ô được hướng đẫn là ô rông hoàn toàn – không tồn tại công thức, không có cả chuỗi quý hiếm rỗng được trả về từ bí quyết khác.

Ngược lại cho nên FALSE

=IF(ISBLANK(A1), 0, 1)

Trả lại hiệu quả giống với phương pháp trên dẫu vậy xử lý những ô tất cả độ nhiều năm chuỗi bởi 0 như những ô rỗng.

Tức là, ví như A1 cất một chuỗi cực hiếm rỗng, cách làm sẽ trả về 1.

Ô bao gồm chứa dữ liệu””Được cho là TRUE nếu như ô chỉ định bao gồm chứa dữ liệu. Ngược lại thì là FALSE

Những ô cùng với độ nhiều năm chuỗi bằng 0 do đó ô trống

=IF(A1””, 1, 0)

Trả về 1 ví như A1 ô tất cả dữ liệu, trái lại thì trả về 0

Nếu A1 tất cả chuỗi quý hiếm rỗng thì cách làm trả về 0

ISBLANK()=FALSEĐược cho là TRUE ví như ô ấn định không hẳn ô rỗng. Ngược lại thì là FALSE

Ô với độ dài chuỗi bằng o do đó ô ko rỗng

=IF(ISBLANK(A1)=FALSE, 0, 1)

Tương tự như những công thức trên, mà lại trả về 1 trường hợp A1 có bao gồm 1 chuỗi giá trị rỗng

Ví dụ sau đây sẽ màn trình diễn biểu thức xúc tích có đựng dữ liệu/ trống rỗng sẽ như vậy nào.

Giả sử như dữ liệu trong cột C chỉ bao gồm được sau khoản thời gian đã có tài liệu trong cột B tương ứng với game đã ra mắt thì chúng ta cũng có thể dùng cách làm hàm IF sau để ghi lại những game sẽ hoàn thành

=IF($C2"", "Completed", "")=IF(ISBLANK($C2)=FALSE, “Completed”, “”)

Vì không tồn tại độ lâu năm chuỗi bằng 0 trong bảng đề xuất cả hai bí quyết đều trả về công dụng như nhau:

*

Nếu bạn muốn xem hướng dẫn cách sử dụng hàm IF trong Excel này dưới dạng video, thì mời chúng ta theo dõi video clip sau đây:

Ví dụ thực hiện hàm IF trong vấn đề xếp các loại theo điểm số

Trong ngôi trường hợp bạn có một yêu cầu thu xếp điểm số như sau:

Từ 5 mang đến 6.5: xếp nhiều loại trung bìnhTừ 6.5 cho 8: xếp các loại kháTừ 8 trở lên: xếp một số loại giỏi

giả sử điểm số phía bên trong ô A1, thì chúng ta cũng có thể viết hàm IF lồng nhau như sau:

=IF(AND(A1>=5,A1 IF(AND(A1>=6.5, A1 IF(A1>=8,"Giỏi","Không xếp loại")))

Trong trường vừa lòng này, nếu bạn thấy câu hỏi viết hàm IF lồng nhau quá phức hợp và nặng nề hiểu, thì chúng ta có thể tham khảo cách làm khác gọn nhẹ và dễ hiểu hơn bằng cách thực hiện hàm VLOOKUP

Như vậy với bài viết này, reciclage.org đã share cho các bạn cách sử dụng hàm IF trong Excel: cách làm cho số, cam kết tự, tài liệu và ô trống và một số các ví dụ. Giả dụ có ngẫu nhiên thắc mắc gì gồm thể bình luận ngay dưới bài viết này để cửa hàng chúng tôi có thể xử lý mọi thắc mắc của người sử dụng một giải pháp sớm nhất.

Những kỹ năng bạn vẫn xem nằm trong khóa học: Excel tự cơ phiên bản tới nâng cao của học tập Excel Online. Khóa huấn luyện và đào tạo này cung cấp cho bạn kiến thức một cách không thiếu thốn và có hệ thống về các hàm, các công ráng trong excel, ứng dụng excel vào công việc…