Cách gộp ngày tháng năm trong excel

      17

1. Định nghĩa hàm Date, hàm tháng ngày trong Excel

Hàm DATE được tích phù hợp sẵn trên Excel chất nhận được người cần sử dụng tạo một ngày với không thiếu các nhân tố năm, tháng cùng ngày. Đặc biệt hàm DATE cực kì hữu ích trong trường hợp cung cấp ngày làm cho đầu vào cho các hàm khác như hàm SUMIFS hay hàm COUNTIFS, vì tín đồ dùng có thể dễ dàng tập hợp các giá trị năm, tháng và ngày từ một ô tham chiếu hoặc hiệu quả công thức.

Bạn đang xem: Cách gộp ngày tháng năm trong excel


*

Hàm DATE là 1 trong những trong các hàm ngày tháng được sử dụng nhiều một trong những bài toán tương quan tới Excel, ngoài DATE thì hàm tháng ngày trong Excel còn có TODAY, DAY. Bài viết này, Taimienphi đã đi chi tiết về hàm DATE

Mục đích

Tạo những ngày đúng theo lệ từ bỏ năm, tháng cùng ngày.

Giá trị trả về

Trả về hiệu quả là quý hiếm số của một ngày cụ thể trong Excel.

Cú pháp

= DATE (năm, tháng, ngày)

Các tham sốNăm - Năm áp dụng khi chế tác ngày.Tháng - mon để thực hiện khi chế tác ngày.Ngày - Ngày để áp dụng khi chế tạo ngày.

Lưu ý- Hàm DATE trong Excel trả về hiệu quả là cực hiếm số của một ngày nắm thể. Định dạng kết quả một ngày để hiển thị là một ngày (gồm năm, tháng, ngày).- ví như năm nằm trong vòng giữa 0 cùng 1900, Excel sẽ thêm 1900 vào năm.- Tháng hoàn toàn có thể lớn hơn 12 và nhỏ dại hơn 0. Nếu như tháng lớn hơn 12, Excel vẫn thêm tháng vào tháng trước tiên trong năm. Nếu tháng bé dại hơn hoặc bởi 0, Excel đang trừ đi giá chỉ trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất của tháng cộng thêm một (ví dụ ABS (tháng) + 1) tính từ bỏ tháng thứ nhất của năm.- Ngày hoàn toàn có thể tương đối hoặc tốt đối. Nếu ngày to hơn các ngày vào tháng cụ thể, Excel đang thêm ngày vào ngày trước tiên của tháng được chỉ định. Giả dụ ngày nhỏ tuổi hơn hoặc bằng 0, Excel sẽ trừ giá chỉ trị tuyệt vời nhất của ngày cùng cộng thêm một (ví dụ ABS (ngày) + 1) tính trường đoản cú ngày đầu tiên của mon được chỉ định.

2. Một trong những ví dụ về hàm Date

- ví dụ như 1: Đánh vệt ngày phệ hơn


*

Công thức chung:

=A1>DATE(year,month,day)

Giải thích:

=B4>DATE(2015,8,1)

Ý nghĩa công thức:

So sánh lớn hơn hoặc bằng:

=B4>=DATE(2015,8,1)

Sử dụng một ô khác để gia công đầu vào:

Không yêu cầu mã hóa tháng ngày vào rule. Để tạo thành một rule tương tác linh hoạt hơn, sử dụng một ô khác làm biến trong công thức. Ví dụ, nếu như muốn sử dụng ô C2 có tác dụng ô đầu vào, đặt tên mang đến ô C2 "input", nhập ngày và sử dụng công thức này:

=B4>input

Sau đó chuyển đổi ngày vào ô C2 thành ngẫu nhiên thứ gì bạn có nhu cầu và rule định hình có đk sẽ phản hồi ngay lập tức.

- lấy ví dụ như 2: mang ngày sau cuối của tháng


*

Công thức chung:

=EOMONTH(date,0)

Giải thích:

Cách đơn giản nhất để tính ngày sau cuối của tháng là sử dụng hàm EOMONTH.

Trong lấy một ví dụ trên, công thức trong ô B5 là:

=EOMONTH(B5,0)

Ý nghĩa công thức:

Đối số thứ 2 (tháng) của hàm EOMONTH có thể chấp nhận được bạn rước được ngày sau cùng trong số đông tháng tiếp theo sau hoặc hồi tháng trước. Khi bạn sử dụng số 0 trong nhiều tháng, EOMONTH sẽ trả lại công dụng vào ngày sau cuối trong tháng đó.

Để rước ngày cuối cùng của mon trước, sử dụng công thức:

=EOMONTH(date,-1)

Để rước ngày sau cùng của mon tiếp theo, sử dụng công thức:

=EOMONTH(date,1)

Giải pháp sửa chữa thông minh:

Nếu chúng ta là người thích xây dựng những công thức thông minh để phân loại, chúng ta cũng có thể sử dụng hàm DATE trong Excel để đưa ngày sau cuối của tháng:

=DATE(YEAR(date),MONTH(date)+1,0)

Thủ thuật với bí quyết này là cung ứng số 0 có tác dụng đối số ngày. Lúc bạn hỗ trợ số 0 có tác dụng đối số ngày trong hàm DATE, hàm date sẽ quay trở lại ngày trước tiên của mon trước cho tới ngày sau cùng của tháng đó. Vì vậy, bằng cách cộng thêm 1 vào đối số tháng, và sử dụng 0 mang lại đối số ngày, hàm DATE cuộn lại đến ngày sau cùng của tháng "ban đầu".

- lấy một ví dụ 3: sứt đen những ngày gồm cùng tháng với năm


*

Công thức chung:

=TEXT(A1,"myyyy")=TEXT(date,"myyyy")

Giải thích:

Nếu mong muốn sử dụng format có đk để khắc ghi các ngày cùng tháng thuộc năm với nhau, bạn có thể sử dụng công thức đơn giản dễ dàng dựa trên hàm TEXT.

=TEXT(B4,"myyyy")=TEXT(DATE(2015,6,1),"myyyy")

Sau khi lưu rule, các bạn sẽ nhìn thấy tất cả các ngày thuộc tháng 6 năm 2015 được đánh dấu.

Ý nghĩa công thức:

Sử dụng các ô khác cho đầu vào:

Bạn không đề xuất mã hoá một ngày vào rule. Để tạo thành rule linh hoạt hơn, chúng ta có thể sử dụng các ô khác làm biến. Ví dụ, nếu như khách hàng đặt tên mang đến ô E2 là "date", bạn cũng có thể viết lại công thức như sau:

=TEXT(B4,"myyyy")=TEXT(date,"myyyy")

Và bất cứ khi nào bạn đổi khác ngày trong E2, rule định dạng có điều kiện sẽ cập nhật ngay lập tức. Điều này dễ dàng hóa cách làm và giúp đỡ bạn đọc dễ hơn.


- lấy ví dụ như 4: Tính tổng mức theo ngày


*

Công thức chung:

=SUMIFS(amount,start_date,">"&A1,end_date,"

Giải thích:

Để tính tổng những giá trị giữa 2 ngày, bạn có thể sử dụng hàm SUMIFS. Trong ví dụ trên, ô H5 thực hiện công thức này:

=SUMIFS(amount,date,">"&H5,date,"

Ý nghĩa của công thức

Hàm SUMIFS hỗ trợ toán tử xúc tích (logical operator) của Excel (tức là "=", ">", "> =",...) cùng nhiều tiêu chí khác.

Để ghép khớp ngày giữa hai giá bán trị, chúng ta phải thực hiện hai tiêu chí. SUMIF yêu mong mỗi tiêu chí phải được nhập dưới dạng một vùng tiêu chuẩn:

">"&H5,date // criteria 1

"

Lưu ý rằng phải bao hàm các toán tử ngắn gọn xúc tích trong ngoặc kép ("") sau đó nối ghép những tham chiếu ô thực hiện dấu cùng (&).

Cần chú ý khi thực hiện dấu to hơn hoặc bằng ("> =") và ít hơn hoặc bằng ("

- lấy ví dụ 5: Tính số ngày trong năm


Công thức chung:

=date-DATE(YEAR(date),1,0)

Giải thích:

Nếu ao ước tính số ngày từ một định dạng ngày rõ ràng (tức là ngày thứ bao nhiêu trong năm), chúng ta có thể sử dụng bí quyết sử dụng phối kết hợp các hàm DATE cùng YEAR.

=B4-DATE(YEAR(B4),1,0)

Ý nghĩa của công thức:

Công thức này tận dụng lợi thế đó là thực tiễn ngày tháng chỉ là các số liên tiếp trong Excel. Nó xác minh ngày cuối cùng của thời gian trước và trừ đi tác dụng ngày ban đầu trong ô B4. Tác dụng trả lại là ngày thứ bao nhiêu trong năm.

Lưu ý đối số ngày vào hàm DATE được cung cấp bằng 0. Hàm DATE còn có tác dụng là hoàn toàn có thể xử lý những giá trị DAY nằm ko kể phạm vi cùng điều chỉnh hiệu quả phù hợp.

Tính số ngày mang đến ngày bây giờ trong năm

Để kiểm soát và điều chỉnh công thức trả lại hiệu quả tính số ngày tính từ lúc ngày sản phẩm công nghệ n những năm cho ngày hiện tại, chỉ cần sử dụng hàm TODAY:

=TODAY()-DATE(YEAR(TODAY()),1,0)

- ví dụ 6: chuyển đổi định dạng dd/mm/yy (ngày/tháng/năm) thành mm/dd/yy (tháng/ngày/năm)


Công thức chung:

=DATE(RIGHT(A1,2)+2000,MID(A1,4,2),LEFT(A1,2))

Giải thích:

Để chuyển đổi định dạng ngày tháng từ định hình dd/mm/yy (ngày/tháng/năm) lịch sự mm/dd/yy (tháng/ngày/năm), bạn có thể sử dụng công thức dựa trên hàm DATE. Trong ví dụ trên, phương pháp trong ô C5 là:

=DATE(RIGHT(B5,2)+2000,MID(B5,4,2),LEFT(B5,2))

Ý nghĩa của công thức:

Giá trị cốt yếu của công thức này là hàm DATE, được sử dụng để ghép một cực hiếm ngày tương thích trên Excel. Hàm DATE yêu ước giá trị năm, tháng với ngày thích hợp lệ, bởi vậy chúng được đối chiếu cú pháp tự chuỗi văn bản lúc đầu như sau:

Giá trị năm được trích bởi hàm RIGHT:

RIGHT(B5,2)+2000

Hàm RIGHT nhận được nhiều nhất 2 cam kết tự từ quý giá gốc. Số 2000 đạt thêm vào công dụng để tạo nên năm thích hợp lệ. Số này làm đối số năm trên hàm DATE.

Giá trị mon được trích bằng:

MID (B5,4,2)

MID lấy 4-5 cam kết tự. Hiệu quả được gửi vào hàm DATE làm đối số tháng.

Giá trị ngày được trích bằng:

LEFT (B5,2)

LEFT lấy 2 cam kết tự sau cuối của quý hiếm văn phiên bản gốc, đưa vào hàm DATE làm đối số ngày.

Ba giá trị được trích sinh sống trên được chuyển vào hàm DATE như sau:

= DATE (2016, "02", "29")

Mặc cho dù tháng và ngày được cung ứng dưới dạng văn bản, hàm DATE sẽ tự động hóa chuyển đảo sang số với trả về hiệu quả ngày vừa lòng lệ.

Lưu ý: quý hiếm năm năm 2016 đã được tự động chuyển biến thành số khi thêm 2000 vào.

Thêm vấn đề về dấu cách:

Nếu quý giá văn bản gốc thuở đầu chứa thêm dấu bí quyết ở đầu hoặc cuối, chúng ta cũng có thể sử dụng thêm hàm TRIM để xóa:

=DATE(RIGHT(TRIM(A1),2)+2000,MID(TRIM(A1),4,2),LEFT(TRIM(A1),2))

- lấy ví dụ 7: Tạo 1 loạt ngày tương tự nhau, chỉ khác năm


Công thức chung:

=DATE(YEAR(date)+1,MONTH(date),DAY(date))

Giải thích:


Nếu buộc phải tạo hàng loạt ngày tháng tương đương nhau, bao gồm số năm tăng dần, chúng ta có thể sử dụng phương pháp có các hàm DAY, MONTH, YEAR, cùng DATE.

Ý nghĩa công thức:

Trong lấy ví dụ như trên, ngày vào ô B6 là ngày bắt đầu và bí quyết trong ô B7 là:

= DATE (YEAR (B6) + 1, MONTH (B6), DAY (B6))

Để xử lý công thức này, Excel đã trích cực hiếm năm, tháng cùng ngày từ bỏ ngày bắt đầu trong ô B6, kế tiếp cộng thêm 1 vào quý hiếm năm. Tiếp theo, ngày sau đó được lặp lại bằng phương pháp sử dụng DATE, áp dụng cùng một ngày cùng tháng, với và công thêm một vào năm.

= DATE (YEAR (B6) + 1, MONTH (B6), DAY (B6))

= DATE (2010 + 1,1,15)

= DATE (2011,1,15)

Sau khi nhập cách làm đầu tiên, chúng ta có thể sao chép phương pháp xuống những ô tiếp theo. Mỗi bí quyết tiếp theo tạo thành một format ngày mới gồm số năm tăng dần.

Bạn hoàn toàn có thể dễ dàng tùy chỉnh thiết lập công thức này nếu như cần. Ví dụ: nếu còn muốn tạo hàng loạt ngày mà mỗi ngày là ngày trước tiên của một năm mới, bạn cũng có thể sử dụng bí quyết dưới đây:

=DATE(YEAR(date)+1,1,1)

- ví dụ 8: Tạo 1 loạt ngày với năm như là nhau, chỉ khác tháng


Công thức chung:

=DATE(YEAR(date),MONTH(date)+1,DAY(date))

Giải thích:

Nếu muốn tạo hàng loạt ngày có công thức tăng dần các tháng, nhưng mà ngày với năm tương tự nhau bạn cũng có thể sử dụng các hàm DAY, MONTH, YEAR và DATE.

Ý nghĩa công thức:

Trong ví dụ trên, định dạng ngày trong ô B6 là ngày ban đầu và công thức sử dụng trong ô B7 là:

=DATE(YEAR(B6),MONTH(B6)+1,DAY(B6))

Để xử lý công thức này, Excel đã trích quý giá năm, tháng và ngày tự ngày ban đầu trong ô B6, kế tiếp cộng thêm 1 vào quý hiếm tháng. Tiếp theo, ngày kế tiếp được lặp lại bằng cách sử dụng DATE, sử dụng cùng một ngày cùng năm, với và cộng thêm một vào quý hiếm tháng.

Xem thêm: Bất Ngờ Với Đội Cổ Vũ Triều Tiên Xinh Đẹp Như Hoa Vừa Đổ Bộ Hàn Quốc

=DATE(YEAR(B6),MONTH(B6)+1,DAY(B6))

=DATE(2010,1+1,15)

=DATE(2010,2,15)

Sau khi nhập công thức đầu tiên, bạn có thể sao chép bí quyết ở những ô tiếp theo. Mỗi cách làm tiếp theo tạo ra một định dạng ngày mới có mức giá trị mon tăng dần.

Nếu phải tạo một loạt ngày mà từng ngày là ngày sau cùng của tháng bạn cũng có thể sử dụng hàm EODATE dưới đây:

= EOMONTH (B6,1)

- ví dụ 9: Tính tổng theo năm


Công thức chung:

=SUMIFS(sum_range,date,">="&DATE(year),date,"

Giải thích:

Nếu mong tính tổng theo năm, bạn có thể sử dụng hàm SUMIFS với 2 tiêu chí.

Trong ví dụ trên, công thức trong ô C6 là:

=SUMIFS(amount,date,">="&DATE(G6,1,1),date,"

Kết trái là tổng thể tiền trong thời điểm 2011. Bạn có thể sao chép công thức để tính tổng số chi phí cho năm 2012 và 2013.

Ý nghĩa công thức:

Đối số thứ nhất của SUMIFs là phạm vi tổng ("sum_range"), và các tiêu chuẩn được cung ứng dưới dạng một hoặc các cặp vùng tiêu chuẩn.

Trong lấy ví dụ này, phạm vi tổng là 1 trong những vùng mang tên gọi "amount" (E3:E2931), cùng các tiêu chí được cung ứng theo nhì cặp, cả nhì đều thực hiện một vùng có tên gọi là "date" (B3: B2931).

Trong từng trường hợp, hàm DATE được áp dụng trong các tiêu chuẩn để xây dừng 2 format ngày phù hợp lệ, cả hai đều áp dụng cùng một năm:

1. Ngày thứ nhất của năm 2011

2. Ngày ở đầu cuối của năm 2011

Những ngày này lộ diện trong công thức dưới đây:

date, "

Kết quả bí quyết trả về là tổng cộng tiền toàn bộ các khoản chỉ trong thời gian 2011.

Vì đang áp dụng một tham chiếu ô nhằm cung cấp kết quả cho một năm, bạn cùng rất có thể sao chép phương pháp để tính tổng giá chỉ trị cho các năm 2012 với 2013.

- lấy ví dụ như 10: Tính tổng các ngày không giống nhau


Công thức chung:

=SUMIF(range,">"&DATE(year,month,day),sum_range)

Giải thích:

Để tính tổng giá trị những ngày không giống nhau, chúng ta cũng có thể sử dụng hàm SUMIF.

Trong ví dị trên, bí quyết trong ô H5 là:

=SUMIF(date,">"&DATE(2015,10,1),amount)


Ý nghĩa công thức:

Hàm SUMIF cung cấp toán tử xúc tích và ngắn gọn của Excel (tức là "=", ">", "> =", ...), vị đó chúng ta có thể sử dụng hàm theo nguyện vọng của mình.

">"&DATE(2015,10,1)

Hàm DATE là một giải pháp bình an để tạo nên ngày đến các tiêu chuẩn vì nó loại bỏ các sự việc liên quan đến các cấu hình thiết lập ngày giờ theo khu vực vực.

Lưu ý rằng phải bao gồm các toán tử xúc tích và ngắn gọn trong ngoặc kép ("") sau đó nối ghép các tham chiếu ô thực hiện dấu cùng (&).

Ngày là tham chiếu ô

Nếu bạn muốn hiển thị ngày nằm trong bảng tính để hoàn toàn có thể dễ dàng thế đổi, bạn áp dụng công thức này:

=SUMIF(date,">"&A1,amount)

Trong kia A1 là tham chiếu mang đến ô tất cả chứa ngày vừa lòng lệ.

Hàm SUMIFS cụ thế:

Ngoài ra chúng ta cũng có thể sử dụng hàm SUMIFS. Hàm SUMIFS có thể xử lý nhiều tiêu chí, và thứ tự của những đối số không giống với SUMIF. Công thức hàm SUMIFS tương đương là:

=SUMIFS(amount, date,">"&DATE(2015,10,1))

Lưu ý rằng phạm vi tổng hợp luôn đứng đầu tiên trong hàm SUMIFS.

- lấy ví dụ như 11: thay đổi văn phiên bản thành ngày


Công thức chung:

=DATE(LEFT(text,4),MID(text,5,2),RIGHT(text,2))

Giải thích:

Để thay đổi văn bạn dạng ở format ngày không cân xứng thành format ngày cân xứng trên Excel, chúng ta cũng có thể phân tích cú pháp văn phiên bản và ghép thành một ngày tương xứng với cách làm dựa trên một số trong những hàm như: DATE, LEFT, MID và hàm RIGHT.

Lưu ý: Trước khi chúng ta sử dụng công thức, tham khảo một vài cách khác dưới để chất vấn Excel phát hiện nay ra những văn phiên bản và ngày không có công thức.

Trong ví dụ như được trên, công thức trong ô C6 là:

=DATE(LEFT(B6,4),MID(B6,5,2),RIGHT(B6,2))

Công thức này trích những giá trị năm, tháng với ngày tách bóc biệt, và sử dụng hàm DATE để tập hòa hợp cvào ngày 24 /10/2000.

Background

Khi đang thao tác làm việc với tài liệu từ một khối hệ thống khác, chúng ta cũng có thể chạy vào những giá trị văn bạn dạng đại diện cho các ngày, cơ mà không được phát âm là tháng ngày trong Excel. Ví dụ, bạn có thể có những giá trị văn phiên bản như bên dưới đây:


Excel đã không nhận ra các cực hiếm văn bản này là định đạng ngày, vày đó, để sản xuất một ngày thích hợp lệ, bạn phải phân tích cú pháp văn bản thành những thành phần (năm, tháng, ngày) với sử dụng các thành phần này để tạo ra một ngày bằng hàm DATE.

Ý nghĩa công thức:

Hàm DATE đem 3 đối số: năm, tháng và ngày. Hàm LEFT trích 4 ký tự còn sót lại và hỗ trợ làm đối số năm cho hàm DATE. Hàm MID trích 5-6 cam kết tự cùng lấy những ký tự này là đối số tháng, ngày mang đến hàm DATE, với hàm RIGHT trích 2 cam kết tự bên buộc phải và hỗ trợ đối số ngày mang đến hàm DATE. Tác dụng cuối cùng là 1 trong những định dạng ngày hòa hợp lệ trên Excel, hoàn toàn có thể được định dạng bằng ngẫu nhiên định dạng như thế nào mà bạn muốn.

Ví dụ khác:

Trong sản phẩm số 8, định dạng ngày là dd.mm.yyyy (ngày. Tháng. Năm) ko được Excel công nhận, và phương pháp trong C8 là:

=DATE(RIGHT(B8,4),MID(B8,4,2),LEFT(B8,2))

Thêm số 0 để đổi khác định dạng văn bạn dạng thành định hình ngày:

Trong một số trường hợp các bạn sẽ nhận thấy rằng gồm định dạng văn bản mà Excel đang nhận ra. Vào trường hợp nàu chúng ta cũng có thể buộc Excel biến hóa các giá trị văn bản thành định dạng ngày tháng bằng phương pháp thêm số 0 vào giá trị. Khi chúng ta thêm số 0, Excel sẽ nỗ lực buộc các giá trị văn bản thành những con số.

Để biến đổi định dạng văn phiên bản thành format ngày bằng phương pháp thêm số 0, bạn sử dụng Paste Special:Bước 1: Thêm số 0 vào ô không áp dụng và sao chép vào clipboard.Bước 2: định ngày bị lỗi.Bước 3: chọn Paste Special =>Values =>Add .

Để chuyển đổi các ngày bằng phương pháp thêm số 0 bằng phương pháp sử dụng công thức:=A1+0

Trong đó A1 gồm chứa định hình ngày chưa hợp lệ.

Chuyển đổi Text thành Column:

Một bí quyết khác để Excel phân biệt định dạng ngày tháng là áp dụng text thành các tính năng column:Chọn cột ngày tháng, kế tiếp thử Data => Text to lớn columns => Fixed => Finish.Đôi khi bạn có thể sử dụng giải pháp này nhằm sửa đầy đủ thứ cùng một lúc.

- ví dụ như 12: xác nhận giá trị phù hợp lệ giữa những ngày


Công thức chung:

=AND(A1>=date1),A1

Giải thích:

Lưu ý: Excel được tích hợp một số quy tắc xác thực dữ liệu hòa hợp lệ mang đến định dạng ngày tháng.Để có thể chấp nhận được người sử dụng chỉ nhập đối số ngày thân hai ngày, chúng ta cũng có thể xác nhận tài liệu bằng một công thức thiết lập cấu hình dựa trên hàm AND.Trong lấy một ví dụ trên, việc xác thực dữ liệu được vận dụng cho C5: C9 là:=AND(C5>=DATE(2016,6,1),C5

Ý nghĩa công thức:

Các quy tắc xác nhận dữ liệu được kích hoạt khi người dùng thêm hoặc biến hóa giá trị trong ô.

Nếu cả hai đk là TRUE, hàm và trả về hiệu quả TRUE với đầu vào xác thực hợp lệ. Nếu một trong hai điều kiện là FALSE, và hiệu quả trả về FALSE với đầu vào dữ liệu không thành công.

Lưu ý: những tham chiếu ô trong số công thức xác thực dữ liệu tương quan đến ô phía trên bên trái vào vùng được lựa chọn khi khẳng định quy tắc xác nhận, trong trường đúng theo này là C5.

- lấy một ví dụ 13: Thêm năm vào ngày


Công thức chung:

=DATE(YEAR(date)+years,MONTH(date),DAY(date))

Giải thích:

Để thêm năm cho ngày cụ thể, bạn có thể sử dụng công thức dựa vào hàm DATE kết hợp với các hàm YEAR, MONTH, DAY.Trong lấy một ví dụ trên, cách làm trong ô D5 là:=DATE(YEAR(B5)+C5,MONTH(B5),DAY(B5))

Ý nghĩa công thức:

Làm việc từ trong ra ngoài, những hàm YEAR, MONTH, DAY trích các thành phần ngày tương ứng:=YEAR(B5) // 1960=MONTH(B5) // 3=DAY(B5) // 8

Xét về mặt hiệ tượng hàm DATE chỉ đơn giản dễ dàng gộp các giá trị của yếu tắc thành một định hình ngày Excel vừa lòng lệ. Để thêm năm cho ngày cụ thể, bạn chỉ cần thêm giá trị trong C5 vào thành phần năm kia khi gộp:=DATE(YEAR(B5)+C5,MONTH(B5),DAY(B5))

Công thức tất cả dạng như sau:=DATE(1960+10,3,8)=DATE(1970,3,8)=8-Mar-1970

Cách tạo thành header vào ExcelCách đếm số từ vào Excel, trong ô, hàng, cột Trong Excel, hàm DATE cho phép người dùng tạo một ngày với không thiếu thốn các yếu tắc năm, tháng cùng ngày. Để thực hiện hàm Date trong Excel, chúng ta cùng Taimienphi.vn tò mò cú pháp, cấu tạo của hàm Date này trong bài viết dưới đây. cách tính tuổi trong Excel biện pháp xoay mẫu giấy trong Excel Hàm mang 4 ký tự phía trái trong Excel Hàm LOWER vào Excel, cú pháp và cách sử dụng phương pháp tính ngày tháng năm trong Excel phương pháp lập hóa đơn tính tiền điện trong Excel

Video liên quan


*
Reply
*
2
*
0
*
chia sẻ