Cách giải phương trình logarit khác cơ số

      28

Bài viết sau đây gợi ý các bạn một số cách giải phương trình logarit không giống cơ số. Cũng chính vì phương trình logarit không giống cơ số không phải là 1 trong những phương trình mẫu mực. Do đó trong quy trình tìm tòi giải mã thì chúng ta cần linh hoạt giữa các phương thức giải.

*
*
*
0." title="x>0." class="latex" />
*
*
*
*
*
*
0." title="x>0." class="latex" />Đặt
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
0 \ x-1>0 \ x-4>0 \ endmatrix ight.Leftrightarrow x>4." title="left{ eginmatrix x^2-5x+4>0 \ x-1>0 \ x-4>0 \ endmatrix ight.Leftrightarrow x>4." class="latex" />Ta có:
*
*
*
*
*
*
0." title="x>0." class="latex" />
*
*
0" title="x>0" class="latex" /> thì :•
*
*
*
*

Trên đấy là một số lấy một ví dụ và nhắc nhở giúp các bạn có ý tưởng phát minh trong việc đoạt được phương trình logarit không mẫu mực. Chúc các bạn thành công!