Cách đăng xuất tài khoản google trên máy tính

      33

Nếu bạn muốn đăng xuất khỏi một tài khoản Google khi áp dụng nhiều tài khoản trên trình chăm bẵm web của bạn, đó là những gì chúng ta phải làm. Đối cùng với mục đích rõ ràng này, sẽ phải sử dụng smartphone di rượu cồn có cài đặt ứng dụng Google.Như tôi sẽ nói trước đó, chúng ta phải thực hiện ứng dụng Google gồm sẵn cho game android và iOS. Tài khoản bạn muốn đăng xuất bắt buộc được thêm vào áp dụng Google trên điện thoại cảm ứng thông minh của bạn.

Bạn đang xem: Cách đăng xuất tài khoản google trên máy tính


Cách singout khỏi một tài khoản Google

Để đăng xuất khỏi một tài khoản Google khi sử dụng nhiều tài khoản, hãy có tác dụng theo quá trình sau-Mở áp dụng Google trên smartphone của bạn.Nhấn vào hình ảnh hồ sơ của bạn và chọn Manage your Google Account.Chuyển lịch sự Security.Đi mang lại Your devices.Nhấn vào Manage devices.Chọn thiết bị bạn có nhu cầu đăng xuất.Nhấn vào hình tượng ba chấm.Chọn Sign out.Để hiểu biết thêm về các bước này, hãy liên tiếp đọc.Để bắt đầu, hãy mở áp dụng Google trên điện thoại và thừa nhận vào ảnh hồ sơ của bạn. Trên đây bạn cũng có thể tìm thấy những tài khoản của mình. Nếu thông tin tài khoản mong mong đã được chọn, hãy nhấn vào Manage your Google Account.

Xem thêm: Cương Thi Gia Tộc (1986) - Thiên Sư Bắt Ma 2: Cương Thi Gia Tộc


Cách đăng xuất khỏi một thông tin tài khoản Google khi áp dụng nhiều tài khoảnCách đăng xuất khỏi một tài khoản Google khi sử dụng nhiều tài khoảnSau đó, gửi sang Security cùng đi cho Your devices. Tại đây các bạn sẽ thấy một tùy chọn mang tên Manage devices. Bấm vào nó.




Sau khi bạn làm điều đó, hãy download lại trang bên trên trình chăm chút web của bạn. Hy vọng rằng bạn đã singout khỏi tài khoản của mình tại thời khắc này.Trong trường đúng theo không mang theo điện thoại di động, chúng ta cũng có thể mở thông tin tài khoản Gmail của mình trên một laptop khác và truy vấn trang này. Sau đó, hãy nhận vào biểu tượng ba chấm tương xứng và chọn Sign out. Tuy nhiên, cấp thiết trên laptop bạn có hai tài khoản.Đó là vớ cả! Hy vọng nội dung bài viết này để giúp đỡ ích.



reciclage.org is a website that shares tips, good tips, how lớn use & how khổng lồ fix errors on versions of Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11...