Các dạng bài tập ma trận và cách giải

      19

Trong lịch trình toán cao cấp môn đại số với hình học giải tích, để hiểu rõ hơn về định thức ma trận, nội dung bài viết này reciclage.org sẽ share một số kiến thức và kỹ năng cơ bản cùng với các dạng bài tập về định thức thường gặp trong quá trình học. Chúc các bạn học tập tốt!

Tóm tắt kim chỉ nan định thức ma trận


1.Định nghĩa định thức ma trận

Ký hiệu định thức ma trận: det A hoặc |A|Định thức ma trận cung cấp 2:

 

*
*
*
*
*
*
*
*

Kết luận định thức phân chia hết mang đến 17 vị tích gồm thừa số 17

Đại số với hình giải tích bài 1: Số phức – bài tập và lời giải

Đại số với hình giải tích bài 2: Ma trận – bài bác tập với lời giải

Đại số và hình giải tích bài bác 3: Định thức ma trận – bài tập cùng lời giải

Đại số với hình giải tích bài 4: Ma trận nghịch đảo – bài bác tập và lời giải

Đại số cùng hình giải tích bài xích 5: Hạng của ma trận – bài bác tập cùng lời giải

Đại số với hình giải tích bài xích 6: Hệ phương trình tuyến tính- bài xích tập và lời giải

Đại số và hình giải tích bài 7: Độc lập đường tính, phụ thuộc tuyến tính – bài tập và lời giải

Đại số cùng hình giải tích bài xích 8: Cơ sở không khí vecto – bài tập và lời giải

Đại số và hình giải tích bài xích 9: không gian vector bé – bài bác tập cùng lời giải

Đại số với hình giải tích bài 10: Ánh xạ đường tính – bài xích tập và lời giải

Đại số với hình giải tích bài xích 11: cực hiếm riêng, vector riêng – bài xích tập với lời giải