Các bài toán nâng cao lớp 3 có đáp án

      58

Bộ đề thi học tập sinh tốt môn Toán lớp 3 gồm đáp án kèm theo là tài liệu được reciclage.org sưu tầm, chọn lọc từ những bộ đề thi học tập sinh giỏi hay giúp các em học viên ôn tập, nâng cao kỹ năng giải những dạng Toán lớp 3. Dưới đây mời quý thầy cô cùng những em học viên tham khảo và sở hữu về.

Bạn đang xem: Các bài toán nâng cao lớp 3 có đáp án


1. Đề thi học tập sinh xuất sắc Toán lớp 3 - Đề 1

Bài 1: Tính nhanh

A = (a x 7 + a x 8 - a x 15) : (1 + 2 + 3 + ........ + 10)

B = (18 - 9 x 2) x (2 + 4 + 6 + 8 + 10)

Bài 2: tìm kiếm x

* X x 5 + 122 + 236 = 633


* (X : 12) x 7 + 8 = 36

Bài 3: Tính nhanh tổng sau: 6 + 12 + 18 + .......+ 90.

Bài 4: dãy số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ 48 cho 126 có bao nhiêu số chẵn, bao nhiêu số lẻ? có bao nhiêu chữ số?

Bài 5: Tích của nhì số là 354. Nếu như thừa số thứ nhất tăng lên 3 lần quá số sản phẩm công nghệ hai tạo thêm 2 lần thì tích bắt đầu là bao nhiêu?

Bài 6: Từ cha chữ số 6, 7, 9 ta lập được một số có ba chữ số khác nhau là A. Từ nhì số 5, 8 ta lập được một trong những có nhì chữ số khác nhau là B. Hiểu được hiệu giữa A với B là 891. Tìm nhì số đó?

Bài 7: trong túi có ba loại bi: bi đỏ, bi vàng với bi xanh. Biết rằng số bi của cả túi nhiều hơn thế nữa tổng số bi vàng với bi đỏ là 15 viên, số bi xanh ít hơn số bi tiến thưởng là 3 viên và nhiều hơn thế bi đỏ là 4 viên. Hỏi trong túi gồm bao nhiêu viên bi?

Đáp án Đề thi học tập sinh tốt Toán lớp 3 - Đề 1

Bài 1: Tính nhanh

* (a x 7 + a x 8 - a x 15) : (1 + 2 + 3 + ........ + 10)

= a x (7 + 8 – 15) : (1 + 2 + 3 + ........ + 10)


= (a x 0) : (1 + 2 + 3 + ........ + 10)

= 0 : (1 + 2 + 3 + ........ + 10)

= 0

* (18 - 9 x 2) x (2 + 4 + 6 + 8 + 10)

= (18 – 18) x (2 + 4 + 6 + 8 + 10)

= 0 x (2 + 4 + 6 + 8 + 10)

= 0

Bài 2: tìm kiếm x

x x 5 + 122 + 236 = 633

(x x 5) + 122 + 236 = 633

(x x 5) + 358 = 633

(x x 5) = 633 -358

x x 5 = 275

x = 275 : 5

x = 55

(x : 12) x 7 + 8 = 36

(x : 12) x 7 = 36 – 8

(x : 12) x 7 = 28

(x : 12) = 28 : 7

x : 12 = 4

x = 4 x 12

x = 48

Bài 3: Tính cấp tốc tổng sau: 6 + 12 + 18 + .......+ 90.

Bài giải

Ta viết tổng 6 + 12 + 18 + .......+ 96 với không thiếu các số hạng như sau:

= 6 + 12 + 18 + 24 + 30 + 36 + 42 + 48 + 54 + 60 + 66 + 72 + 78 + 84 + 90

= (6 + 90) + (12 + 84) + (18 + 78) + (24 + 72) + (30 + 66) + (36 + 60) + (42 + 54) + 48

= 96 + 96 + 96 + 96 + 96 + 96 + 96 + 48

= 96 x 7 + 48

= 672 + 48

= 720

Bài 4: hàng số tự nhiên và thoải mái liên tiếp bước đầu từ 48 đến 126 gồm bao nhiêu số chẵn, từng nào số lẻ? có bao nhiêu chữ số?

Bài giải

Dãy số từ bỏ nhiên liên tiếp từ 48 mang lại 126 có: (126 – 48) : 1 + 1 = 79 (số)

Dãy số bắt đầu là số chẵn kết thúc là số chẵn thì số lượng số chẵn hơn con số số lẻ 1 số

2 lần số lẻ là: 79 – 1 = 78 (số)

Số lẻ là: 78 : 2 = 39 (số)


Số chẵn là: 39 + 1 = 40 (số)

Đáp số: Số lẻ: 39 số

Số chẵn: 40 số

Từ 48 mang đến 99 có: (99 – 48) : 1 + 1 = 52 (số)

Từ 100 đến 126 có: (126 – 100) : 1 + 1 = 27 (số)

Số những chữ số là: 52 x 2 + 27 x 3 = 185 (chữ số)

Đáp số: 185 chữ số

Bài 5: Tích của nhì số là 354. Nếu thừa số trước tiên tăng lên 3 lần thừa số sản phẩm công nghệ hai tăng thêm 2 lần thì tích mới là bao nhiêu?

Bài giải

Nếu vượt số thứ nhất tăng lên 3 lần thừa số lắp thêm hai tăng thêm 2 lần thì tích tăng là: 3 x 2 = 6 (lần)

Tích new là: 354 x 6 =2124

Đáp số: 2124

Bài 6: Từ bố chữ số 6, 7, 9 ta lập được một trong những có ba chữ số khác biệt là A. Từ nhì số 5, 8 ta lập được một trong những có nhì chữ số khác biệt là B. Hiểu được hiệu giữa A cùng B là 891. Tìm nhị số đó?

Bài giải

Biết hiệu giữa A cùng B là 891 tức là số tất cả 3 chữ số phải lớn hơn 891.

Từ cha chữ số 6, 7, 9 ta lập được số có ba chữ số khác biệt lớn hơn 891 là: 976, 967.

Từ nhị số 5, 8 ta lập được số bao gồm hai chữ số không giống nhau là: 58 với 85.

Ta có những trường đúng theo sau:

976 – 58 = 918 (loại) 976 – 85 = 891 (chọn)

967 – 58 = 909 (loại) 967 – 85 = 882 (loại)

Vậy hai số kia là: 976 và 85

Bài 7: vào túi có cha loại bi: bi đỏ, bi vàng cùng bi xanh. Biết rằng số bi của tất cả túi nhiều hơn thế tổng số bi vàng cùng bi đỏ là 15 viên, số bi xanh ít hơn số bi quà là 3 viên và nhiều hơn nữa bi đỏ là 4 viên. Hỏi trong túi gồm bao nhiêu viên bi?

Bài giải

Số bi của tất cả túi nhiều hơn nữa tổng số bi vàng và bi đỏ là 15 viên tức là số bi xanh là 15 viên

Số bi rubi là: 15 + 3 = 18 (viên)

Số bi đỏ là: 15 – 4 = 11 (viên)

Trong túi có toàn bộ số bi là: 15 + 18 + 11 = 44 (viên)


Đáp số: 44 viên.

2. Đề thi học tập sinh xuất sắc Toán lớp 3 - Đề 2

Bài 1: Tính nhanh

* 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

* 217 x 45 + 50 x 217 + 217 x 5

Bài 2: Tính nhanh tổng sau: 3 + 7 + 11 + …….+ 75.

Bài 3: Tìm:

2752 - x : 5 = 2604

1876 : x = 5 (d 1)

x : 7 = 5 (d 2)

x × 8 + 25 = 81

Bài 6: Một siêu thị có 1245 cái áo. Ngày thứ nhất siêu thị bán

*
số áo. Ngày trang bị hai cửa hàng bán số
*
áo còn lại. Hỏi sau hai ngày bán cửa hàng còn lại bao nhiêu cái áo?

Bài 7: Hồng hỏi Cúc: “Bây giờ đồng hồ là mầy giờ chiều?”. Cúc trả lời: “Thời gian từ thời gian 12 giờ trưa đến hiện nay bằng

*
thời hạn từ bây giờ đến nửa đêm (tức 12 giờ đêm hôm nay)”. Em hãy tính xem hiện giờ là mấy giờ.

Đáp án Đề thi học sinh xuất sắc Toán lớp 3 - Đề 2

Bài 1: Tính nhanh

* 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

= 24 x (5 + 3 + 2)

= 24 x 10

= 240

* 217 x 45 + 50 x 217 + 217 x 5

= 217 x (45 + 50 + 5)

= 217 x 100

= 21 700

Bài 2: Tính nhanh tổng sau: 3 + 7 + 11 + …….+ 75.

Bài giải

Ta viết tổng 3 + 7 + 11 + …….+ 75 với không thiếu thốn các số hạng như sau:

= 3 + 7 + 11 + 15 + 19 + 23 + 27 + 31 + 35 + 39 + 43 + 47 + 51 + 55 + 59 + 63 + 67 + 71 + 75.

Xem thêm: Thiết Bị Giúp Tìm Xe Trong Bãi Xe, Beecost Mua Thông Minh

= (3 + 75) + (7 + 71) + (11 + 67) + (15 + 63) + (19 + 59) + (23 + 55) + (27 + 51) + (31 + 47) + (35 + 43) + 39

= 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 39

= 78 x 9 + 39

= 702 + 39

= 741

Bài 3: Tìm:

2752 - x : 5 = 2604

2752 – (x : 5) = 2604

x : 5 = 2752 – 2604

x : 5 = 148

x = 148 x 5

x = 740

1876 : x = 5 (d 1)

x = (1876 – 1) : 5

x = 1875 : 5

x = 375

x : 7 = 5 (d 2)

x = 5 x 7 + 2

x = 35 + 2

x = 37

X × 8 + 25 = 81

(X × 8) + 25 = 81

X × 8 = 81 – 25

X × 8 = 56

x = 56 : 8

x = 7

Bài 6: Một siêu thị có 1245 chiếc áo. Ngày sản phẩm nhất cửa hàng bán

*
số áo. Ngày vật dụng hai siêu thị bán
*
số áo còn lại. Hỏi sau hai ngày bán shop còn lại từng nào cái áo?

Bài giải

Ngày thứ nhất bán được số chiếc áo là:


1245 : 3 = 415 (cái áo)

Số áo còn sót lại của cửa hàng sau ngày trước tiên là:

1245 – 415 = 830 (cái áo)

Ngày trang bị hai shop bán được số áo là:

830 : 5 = 166 (cái áo)

Cửa hàng còn sót lại số áo là:

830 – 166 = 664 (cái áo)

Đáp số: 664 cái áo.

Bài 7: Hồng hỏi Cúc: “Bây giờ đồng hồ là mầy tiếng chiều?”. Cúc trả lời: “Thời gian từ thời gian 12 tiếng trưa đến hiện giờ bằng

*
thời hạn từ bây giờ đến nửa tối (tức 12 giờ đêm hôm nay)”. Em hãy tính xem hiện nay là mấy giờ.

Bài giải

Từ 12 giờ trưa mang lại 12 giờ đồng hồ đêm tất cả 12 giờ

Ta bao gồm sơ đồ:

Từ 12 giờ trưa đến hiện thời đã qua số thời hạn là:

10 : (1 + 3) = 4 (giờ)

Vậy hiện nay là 15 tiếng (12 + 3 = 15) hay 3 giờ chiều

Đáp số: 3 giờ chiều.

3. Đề thi học sinh tốt Toán lớp 3 - Đề 3

Bài 1: Tính biểu thức sau bằng cách thuận tiện thể nhất:

a. 19 + 18 + 17 + 16 + 14 + 21 + 22 + 23 + 24 + 26

b. 3 x 9 + 18 x 2 + 2 x 9 + 9

d. 64 x 4 + 18 x 4 + 9 x 8

Bài 2: Tính quý hiếm biểu thức:

63 : 7 + 24 x 2 – ( 81 – 72)

27 x 2 + 5 x 27 + 27 x 3

Bài 3: Tích của 2 số là 645. Tìm kiếm thừa số thiết bị nhất, biết rằng nếu thêm 5 đơn vị chức năng vào quá số sản phẩm công nghệ hai thì tích bắt đầu sẽ là 860

Bài 4: một tổ công nhân sửa đường ngày đầu sửa được 537m đường. Ngày thứ hai team sửa được ít hơn ngày đầu 24m và ít hơn ngày thứ tía 45m. Tính quãng đường đội sửa được trong 3 ngày.

Bài 5: các bạn Hoà tất cả 72 viên bi blue color và màu đỏ. Bạn Hoà nhận ra

*
số viên bi xanh bằng
*
số viên bi đỏ. Hỏi bạn Hoà tất cả bao nhiêu viên bi màu sắc đỏ? từng nào viên bi color xanh?

Đáp án Đề thi học tập sinh giỏi Toán lớp 3 - Đề 3

Bài 1: Tính biểu thức sau bằng phương pháp thuận tiện thể nhất:

a. 19 + 18 + 17 + 16 + 14 + 21 + 22 + 23 + 24 + 26

= (19 + 21) + (18 + 22) + (17 + 23) + (16 + 24) + (14 + 26)

= 40 + 40 + 40 + 40 + 40

= 40 x 5

= 200

b. 3 x 9 + 18 x 2 + 2 x 9 + 9

= 3 x 9 + 18 x 2 + 2 x 9 + 9 x 1

= 3 x (9 + 18 + 2 + 1)

= 3 x 30

= 90

c. 64 x 4 + 18 x 4 + 9 x 8

= 64 x 4 + 18 x 4 + 9 x 2 x 4

= 64 x 4 + 18 x 4 + 18 x 4

= 4 x (64 + 18 + 18)

= 4 x 100

= 400

Bài 2: Tính quý giá biểu thức:

a. 63 : 7 + 24 x 2 – (81 – 72)

= 63 : 7 + 24 x 2 – 9

= 9 + 24 x 2 – 9

= 9 + 48 – 9

= 48

b. 27 x 2 + 5 x 27 + 27 x 3

= 27 x (2 + 5 + 3)

= 27 x 10

= 270

Bài 3: Tích của 2 số là 645. Tìm kiếm thừa số máy nhất, biết rằng nếu thêm 5 đơn vị chức năng vào quá số trang bị hai thì tích new sẽ là 860

Bài giải

Nếu thêm 5 đơn vị chức năng vào quá số đồ vật hai thì tích tăng 5 lần thừa số vật dụng nhất.

5 lần thừa số đầu tiên là: 860 – 645 = 215 (đơn vị)


Thừa số đầu tiên là: 215 : 5 = 43

Đáp số: 43

Bài 4: một đội công nhân sửa mặt đường ngày đầu sửa được 537m đường. Ngày sản phẩm công nghệ hai đội sửa được ít hơn ngày đầu 24m và thấp hơn ngày thứ bố 45m. Tính quãng đường đội sửa được vào 3 ngày.

Bài giải

Bài giải

Bài giải

Ngày lắp thêm hai sửa được số m đường là:

537 – 24 = 513 (m)

Ngày thứ cha sửa được số m đường là:

513 + 45 = 558 (m)

Cả bố ngày sửa được số m đường là:

537 + 513 + 558 = 1608 (m)

Đáp số: 1608 mét

Bài 5: chúng ta Hoà có 72 viên bi greed color và màu đỏ. Các bạn Hoà nhận thấy

*
số viên bi xanh bởi
*
số viên bi đỏ. Hỏi chúng ta Hoà tất cả bao nhiêu viên bi màu đỏ? từng nào viên bi màu sắc xanh?

Bài giải

Ta tất cả sơ vật dụng sau:

72 viên bi ứng cùng với số phần là: 5 + 3 = 8 (phần)

1 phần gồm số bi là: 72: 8 = 9 (viên)

Số viên bi xanh là: 9 x 5 = 45 (viên)

Số viên bi đỏ là: 9 x 3 = 27 (viên)

Đáp số: Bi xanh: 45 viên

Bi đỏ: 27 viên

4. Đề thi học sinh xuất sắc Toán lớp 3 - Đề 4

Bài 1 :Tính biểu thức sau bằng phương pháp thuận tiện độc nhất :

a. (6 x 8 – 48) : (10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15)

b. 32764 - 2467 + 236 + 3467

Bài 2: Tìm:

72 - x : 4 = 16

72 : x – 3 = 5

Bài 3: Tính nhanh:

a, 45 x 5 + 45 x 4 + 45

b, 18 x 7 + 18 x 16 – 18 x 14 + 18

c, 25 x 18 x 4 x 2

Bài 4: An nghĩ một số. Nếu vội số kia lên 3 lần rồi cộng với 15 thì được 90. Tìm kiếm số An đang nghĩ.

Bài 5: Một cửa hàng cây cảnh tất cả 48 cây quất. Sau đó 1 ngày bán chỉ còn lại

*
 số cây quất. Hỏi:

a) siêu thị còn lại bao nhiêu cây quất?

b) Đã bán bao nhiêu cây quất?

Bài 6: An, Bình, Hoà được giáo viên cho một số trong những nhãn vở. Trường hợp An mang lại Bình 6 nhãn vở, Bình lại mang đến Hoà 4 nhãn vở thì số nhãn vở của mỗi các bạn đều bằng 12 cái. Hỏi lúc đầu mỗi chúng ta có mấy nhãn vở?

Đề thi học sinh xuất sắc Toán lớp 3 - Đề 4

Bài 1 :Tính biểu thức sau bằng phương pháp thuận tiện tuyệt nhất :

a. ( 6 x 8 – 48 ) : ( 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 )

= (48 – 48) : ( 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 )

= 0 : ( 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 )

= 0

b. 32764 - 2467 + 236 + 3467

= (32764 + 236 ) + (3467 – 2467)

= 33 000 + 1000

= 34 000

Bài 2: Tìm:

72 - x : 4 = 16

72 - (x : 4) = 16

x : 4 = 72 – 16

x : 4 = 56

x = 56 x 4

x = 224

72 : x – 3 = 5

(72 : x) – 3 = 5

72 : x = 5 + 3

72 : x = 8

x = 72 : 8

x = 9

Bài 3: Tính nhanh:

a, 45 x 5 + 45 x 4 + 45

= 45 x 5 + 45 x 4 + 45 x 1

= 45 x (5 + 4 + 1)

= 45 x 10

= 450

b, 18 x 7 + 18 x 16 – 18 x 14 + 18

= 18 x 7 + 18 x 16 – 18 x 14 + 18 x 1

= 18 x (7 + 16 – 14 + 1)

= 18 x 10

= 180

c, 25 x 18 x 4 x 2

= (25 x 4) x (18 x 2)

= 100 x 36

= 3600

Bài 4: An nghĩ về một số. Nếu vội vàng số đó lên 3 lần rồi cùng với 15 thì được 90. Tra cứu số An sẽ nghĩ.

Bài giải

Gọi số An suy nghĩ ra là x. Theo đề bài xích ta có:

x x 3 + 15 = 90

(x x 3) + 15 = 90

x x 3 = 90 – 15

x x 3 = 75

x = 75 : 3

x = 25

Vậy số An suy nghĩ ra là 25

Bài 5: Một cửa hàng cây cảnh tất cả 48 cây quất. Sau một ngày bán chỉ từ lại

*
số lượng km quất. Hỏi:

a) cửa hàng còn lại từng nào cây quất?


b) Đã cung cấp bao nhiêu cây quất?

Bài giải

Số cây quất sót lại của cửa hàng là:

48 : 6 = 8 (cây)

Số cây quất siêu thị đã chào bán là:

48 – 8 = 40 (cây)

Đáp số:

a. 8 cây

b. 40 cây

.........................................

Như vậy, reciclage.org vẫn gửi tới chúng ta Bộ đề thi học sinh tốt Toán lớp 3. Bên cạnh bài nâng cao trên, những em học sinh hoàn toàn có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng cấp và bài bác tập môn Toán lớp 3 khá đầy đủ khác, nhằm học giỏi môn Toán rộng và sẵn sàng cho những bài thi đạt kết quả cao. Để chuẩn bị tốt nhất mang đến kì thi Toán 3 tiếp đây dành cho các bạn học sinh lớp 3 nói chung và chuẩn bị cho kì thi học sinh tốt Toán 3 dành riêng cho chúng ta học sinh khá xuất sắc nói riêng, những thầy cô giáo và những bậc phụ huynh rất có thể cho con em của mình mình thực hành làm thân quen trước với bộ đề thi học sinh tốt Toán lớp 3 này.


Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về đào tạo và học tập các môn học lớp 3, reciclage.org mời những thầy cô giáo, các bậc cha mẹ và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành riêng cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học hành lớp 3. Rất ao ước nhận được sự ủng hộ của những thầy cô và các bạn.