Các bài hát trong phim kiss me

Nhập bất kể lên tiếng gì về bài hát bạn có nhu cầu tra cứu. VD: Tên bài hát, Tên Nghệ sĩ, Lời bài xích hát... Hệ thống cung ứng việc tìm kiếm tìm cùng với Tiếng Việt ko vết và gồm lốt

Bạn đang xem: Các bài hát trong phim kiss me

Aom: Dai dtae mong…Aep hy vọng ter glai glai jhak vào neeTae ter mai han mah sak teeYahk ja roo… wa ter kit yang ngaiBauk dai maiTer mee jai nhì gan reu plaoBahng waylah ter meuan ja mai kaeBahng waylah doo lae chan yahng deeDieow gor rai dieow ter gor deeWhat you want just let me know ja dẻo maiChorus : Oh, I just want you to lớn kiss me, be my babyPlian lohk nee hai glai pen see chompooOh baby, I just wanmãng cầu kiss you, be my babyHai rao tuy vậy da mee kwaam rak tee tae jingMike:I don’t know… Tong tam tua yang ntua meua jer terYoo glai ter laew man jai sanPank gap jai mai koie ja vào ganHai tam ngaiMai glah por tee ja poot paiBahng waylah chan doo aht mai kaeTae bahng waylah doo lae ter yahng deeSing tee chan tong gahn nai jaiI just wanmãng cầu let you know ja dẻo maiChorus:Oh baby, I just wanna kiss you, be my babyPlian lohk nee nhì glai pen see chompoo Oh, I just want you khổng lồ kiss me, be my babyHai rao song da mee kwaam rak tee tae jingRak lon jai…Reung rao mahk maai tee tam nhì chan lae ter dai mah pop rak tae nai jaiRak lon jai…Ja tam nhì dee pea ter lae rak piang ter talot paiOh baby, I just wanna kiss you, be my babyPlian lohk nee hai glai pen see chompoo Oh, I just want you lớn kiss me, be my babyHai rao tuy nhiên da mee kwaam rak tee tae jingOh baby, I just wanna kiss you, be my babyPlian lohk nee hai glai pen see chompoo Oh, I just want you to lớn kiss me, be my babyHai rao tuy vậy domain authority mee kwaam rak tee lon jai--------------------------------------------------------Oh baby, I just wanna kiss you, be my babyPlian lohk nee nhị glai pen see chompoo Oh, I just want you khổng lồ kiss me, be my baby

Xem thêm: Phim Nhật Ký Lấy Chồng Của Tiền Đa Đa Park Hae Jin, Lý Tiểu Nhiễm Làm Cô Dâu Của Park Hae Jin

*

aom: dẻo dtae mong…aep hy vọng ter glai glai jhak vào neetae ter mai han mah sak teeyahk ja roo… wa ter kit yang ngaibauk dai maiter mee jai hai gan reu plaobahng waylah ter meuan ja mai kaebahng waylah doo lae chan yahng deedieow gor rai dieow ter gor deewhat you want just let me know ja dai maichorus : oh, i just want you to kiss me, be my babyplian lohk nee hai glai pen see chompoooh baby, i just wanmãng cầu kiss you, be my babyhai rao tuy nhiên domain authority mee kwaam rak tee tae jingmike:i don’t know… tong tam tua yang nsợi meua jer teryoo glai ter laew man jai sanpank gap jai mai koie ja trong gannhì tam ngaimai glah por tee ja poot paibahng waylah chan doo aht mai kaetae bahng waylah doo lae ter yahng deesing tee chan tong gahn nai jaii just wanna let you know ja dẻo maichorus:oh baby, i just wanmãng cầu kiss you, be my babyplian lohk nee hai glai pen see chompoo oh, i just want you to lớn kiss me, be my babyhai rao tuy nhiên da mee kwaam rak tee tae jingrak lon jai…reung rao mahk maai tee tam nhị chan lae ter dai mah pop rak tae nai jairak lon jai…ja tam nhì dee pea ter lae rak piang ter talot paioh baby, i just wanna kiss you, be my babyplian lohk nee nhị glai pen see chompoo oh, i just want you khổng lồ kiss me, be my babyhai rao tuy vậy domain authority mee kwaam rak tee tae jingoh baby, i just wanmãng cầu kiss you, be my babyplian lohk nee hai glai pen see chompoo oh, i just want you khổng lồ kiss me, be my babynhì rao tuy nhiên domain authority mee kwaam rak tee lon jai--------------------------------------------------------oh baby, i just wanna kiss you, be my babyplian lohk nee nhị glai pen see chompoo oh, i just want you khổng lồ kiss me, be my baby