Bình định thuộc miền nào, có bao nhiêu huyện, thị xã

      6

Bình Định gồm 10 thị trấn trực thuộc, đó là phần đa huyện sau: An Lão, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Vân Canh, An Nhơn, mặc dù Phước.


Bạn đang xem: Bình định thuộc miền nào, có bao nhiêu huyện, thị xã

Bu00ecnh u0110u1ecbnh cu00f3 10 huyu1ec7n tru1ef1c thuu1ed9c, u0111u00f3 lu00e0 nhu1eefng huyu1ec7n sau: An Lu00e3o, Hou00e0i u00c2n, Hou00e0i Nhu01a1n, Phu00f9 Mu1ef9, Phu00f9 Cu00e1t, Vu0129nh Thu1ea1nh, Tu00e2y Su01a1n, Vu00e2n Canh, An Nhu01a1n, tuy Phu01b0u1edbc.","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"12 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":191940,"user":{"id":1,"login_name":"hoamuongbien202","name":"thanh","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"traitimanhthuocveemtn
*

Bình Định gồm 1 thành phố trực thuộc và 10 huyện:

Thành phố Quy Nhơn bao gồm 16 phường và 5 xãHuyệnAn Lãogồm 1 thị xã và 9 xãHuyện An Nhơn tất cả 2 thị trấn và 13 xãHuyện Hoài Ân gồm một thị trấn và 14 xãHuyện Hoài Nhơn gồm2 thị xã và 17 xãHuyệnPhù Cát gồm 1 thị trấn và 17 xãHuyện Phù Mỹ bao gồm 2 thị xã và 17 xãHuyệnTuy Phướcgồm 2 thị trấn và 11 xãHuyệnTâu Sơn1 thị xã và 14 xãHuyện Vân Canh gồm1 thị xã và 6 xãHuyệnVĩnh Thạnh bao gồm 1 thị trấn với 8 xã

Bình Định bao gồm 161 xã, phường và thị trấn


Bu00ecnh u0110u1ecbnh bao gu1ed3m 1 thu00e0nh phu1ed1 tru1ef1c thuu1ed9c vu00e0 10 huyu1ec7n: Thu00e0nh phu1ed1 Quy Nhu01a1n gu1ed3m 16 phu01b0u1eddng vu00e0 5 xu00e3 Huyu1ec7nAn Lu00e3ogu1ed3m 1 thu1ecb tru1ea5n vu00e0 9 xu00e3 Huyu1ec7n An Nhu01a1n gu1ed3m 2 thu1ecb tru1ea5n vu00e0 13 xu00e3 Huyu1ec7n Hou00e0i u00c2n gu1ed3m 1 thu1ecb tru1ea5n vu00e0 14 xu00e3 Huyu1ec7n Hou00e0i Nhu01a1n gu1ed3m2 thu1ecb tru1ea5n vu00e0 17 xu00e3 Huyu1ec7nPhu00f9 Cu00e1t gu1ed3m 1 thu1ecb tru1ea5n vu00e0 17 xu00e3 Huyu1ec7n Phu00f9 Mu1ef9 gu1ed3m 2 thu1ecb tru1ea5n vu00e0 17 xu00e3 Huyu1ec7nTuy Phu01b0u1edbcgu1ed3m 2 thu1ecb tru1ea5n vu00e0 11 xu00e3 Huyu1ec7nTu00e2u Su01a1n1 thu1ecb tru1ea5n vu00e0 14 xu00e3 Huyu1ec7n Vu00e2n Canh gu1ed3m1 thu1ecb tru1ea5n vu00e0 6 xu00e3 Huyu1ec7nVu0129nh Thu1ea1nh gu1ed3m 1 thu1ecb tru1ea5n vu00e0 8 xu00e3 Bu00ecnh u0110u1ecbnh cu00f3 161 xu00e3, phu01b0u1eddng vu00e0 thu1ecb tru1ea5n ","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"11 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":191940,"user":{"id":1,"login_name":"tbbkc6","name":"nguyen dinh tin","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"dinhtin196

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chặn Tin Nhắn Mobifone, Cách Chặn Tin Nhắn Mạng Mobifone

CÂU HỎI LIÊN QUAN


Nước nào bao gồm thu nhập cao nhất thế giới?
Các chưng cho em cách xác minh các phía đông,tây,nam,bắc ?
Hỏi về địa lý : quan sát chung, các loại địa bản thiết kế thung lũng ( giỏi lọt thỏm sống giữa những cái khác cao hơn nữa ) thì gồm hút gió ko ạ ?