Báo giá nhựa tiền phong

      18

Bảng báo giá ống nước không bẩn hàn nhiệt, ống PVC tiền Phong 2022mới nhất. Ống nước lạnh, ống nước nóng, ống UV kháng tia rất tím, ống PVC tiền Phong. Măng sông, cút, tê, côn thu, kia thu, cút ren trong, phắn ren ngoài, măng sông ren trong, ren ngoài, van nhựa, van cửa mở, ...

Báo giá bán ống hàn sức nóng PPR tiền Phong

Ống nước lạnh lẽo PN10Ống nước rét mướt PN16Ống nước rét PN20

SttTên sản phẩmKích thướcĐơn giá
1Ống nước lạnh lẽo PN1020mm x 2.3mm
2Ống nước rét mướt PN1025mm x 2.8mm
3Ống nước rét mướt PN1032mm x 2.9mm
4Ống nước giá buốt PN1040mm x 3.7mm
5Ống nước rét PN1050mm x 4.6mm
6Ống nước lạnh PN1063mm x 5.8mm
7Ống nước rét mướt PN1620mm x 2.8mm
8Ống nước rét PN1625mm x 3.5mm
9Ống nước rét PN1632mm x 4.4mm
10Ống nước rét mướt PN1640mm x 5.5mm
11Ống nước giá buốt PN1650mm x 6.9mm
12Ống nước giá buốt PN1663mm x 8.6mm
13Ống nước lạnh PN2020mm x 3.4mm
14Ống nước lạnh PN2025mm x 4.2mm
15Ống nước lạnh PN2032mm x 5.4mm
16Ống nước rét PN2040mm x 6.7mm
17Ống nước lạnh PN2050mm x 8.3mm
18Ống nước nóng PN2063mm x 10.5mm

*

*

*

*

Măng xôngCútChếch

SttTên sản phẩmKích thướcĐơn giá
19Măng xông (Đầu nối thẳng)20
20Măng xông (Đầu nối thẳng)25
21Măng xông (Đầu nối thẳng)32
22Măng xông (Đầu nối thẳng)40
23Măng xông (Đầu nối thẳng)50
24Măng xông (Đầu nối thẳng)63
25Cút (Nối góc 90 độ)20
26Cút (Nối góc 90 độ)25
27Cút (Nối góc 90 độ)32
28Cút (Nối góc 90 độ)40
29Cút (Nối góc 90 độ)50
30Cút (Nối góc 90 độ)63
31Chếch (Nối góc 45 độ)20
32Chếch (Nối góc 45 độ)25
33Chếch (Nối góc 45 độ)32
34Chếch (Nối góc 45 độ)40
35Chếch (Nối góc 45 độ)50
36Chếch (Nối góc 45 độ)63
37Tê (Ba chạc 90 độ)20
38Tê (Ba chạc 90 độ)25
39Tê (Ba chạc 90 độ)32
40Tê (Ba chạc 90 độ)40
41Tê (Ba chạc 90 độ)50
42Tê (Ba chạc 90 độ)63

*

*

*

Côn thuTê thuRắc co nhựa

*

*

*

*

Cút ren trongCút ren ngoàiTê ren trongTê ren ngoài
SttTên sản phẩmKích thướcĐơn giá
73Cút ren trong20x1/2"
74Cút ren trong25x1/2"
75Cút ren trong25x3/4"
76Cút ren trong32x1"
77Cút ren ngoài20x1/2"
78Cút ren ngoài25x1/2"
79Cút ren ngoài25x3/4"
80Cút ren ngoài32x1"
81Tê ren trong20x1/2"
82Tê ren trong25x1/2"
83Tê ren trong25x3/4"
84Tê ren ngoài20x1/2"
85Tê ren ngoài25x1/2"
86Tê ren ngoài25x3/4"

*

*

*

*

Măng xông ren trongMăng xông ren ngoàiRắc co ren trongRắc co ren ngoài

SttTên sản phẩmKích thướcĐơn giá
87Măng xông ren trong20x1/2"
88Măng xông ren trong25x1/2"
89Măng xông ren trong25x3/4"
90Măng xông ren trong32x1"
91Măng xông ren trong40x11/4"
92Măng xông ren trong50x11/2"
93Măng xông ren trong63x2"
94Măng xông ren ngoài20x1/2"
95Măng xông ren trong25x1/2"
96Măng xông ren trong25x3/4"
97Măng xông ren trong32x1"
98Măng xông ren trong40x11/4"
99Măng xông ren trong50x11/2"
100Măng xông ren trong63x2"
101Rắc co ren ngoài20x1/2"
102Rắc co ren ngoài25x3/4"
103Rắc co ren ngoài32x1"
104Rắc co ren ngoài40x11/4"
105Rắc teo ren trong20x1/2"
106Rắc teo ren trong25x3/4"
107Rắc co ren trong32x1"
108Rắc co ren trong40x11/4"

*

*

*

Van chặnVan cửa ngõ mởNút bịt

SttTên sản phẩmKích thướcĐơn giá
109Van nhựa20mm
109Van nhựa25mm
109Van nhựa32mm
109Van nhựa40mm
109Van nhựa50mm
109Van nhựa63mm
109Van nhựa75mm
109Van nhựa90mm
109Van cửa ngõ mở 100%20mm
109Van cửa ngõ mở 100%25mm
109Van cửa mở 100%32mm
109Van cửa mở 100%40mm
109Van cửa mở 100%50mm
109Nút bịt20
109Nút bịt25
109Nút bịt32
109Nút bịt40
109Nút bịt50
109Vòng đệm63
Báo giá chỉ ống PVC tiền Phong 28.10.2021
Báo giá chỉ hộp kiểm soátPVC tiền Phong

Xem và tải về tại đây