Bài hát trò chơi oẳn tù tì

Oẳn tù túng tì ra cái gì ra mẫu này. Em ra chiếc kéo giảm tình vu vơ Anh ra phong thư giữ hộ tình yêu mến nhớ. Đền em đi nhé, thua thảm rồi có tác dụng ngơ Đền em một đoạn bài thơ phổ biến tình. Oẳn tù hãm tì ra cái gì ra tính năng này Em ra cái búa tiến công đòn ăn uống gian. Anh ra cây kim tặng ngay em may áo. Thời nay may sản phẩm ai yêu cầu kim đâu. Ừ thôi anh nhằm về khâu cuộc tình. Oẳn tù hãm tì ra đồ vật gi ra cái này Em ra mái tóc trói đời anh luôn. Anh ra hai tay vòng xung quanh em mãi tình thân đâu tất cả ai trọng tài đâu. đại bại hơn thôi kệ lẫn nhau cuộc đời. Oẳn tù hãm tì ra đồ vật gi ra đặc điểm này Em ra hai con mắt để quan sát anh thôi Anh vẫn mơ em cùng nhìn núm giới. Cùng ra đôi mắt ta huề nhau đi. ước cho trái đất cùng nghịch "tù tì".

Bạn đang xem: Bài hát trò chơi oẳn tù tì


Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Chương Trình Thường Nhật Đánh Nhau, Trò Chơi Chương Trình Thường Nhật


Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.