Lời bài hát sợi nhớ sợi thương

      28
Trường tô Ðông, Trường sơn TâyBên nắng và nóng đốt, bên mưa quâyEm dang tay, em xoè tayChẳng thể nào mà lại xua tung mâyMà chẳng thể nào mà che anh được.Chứ rút sợi thương, nay anh chắp mái lợpRút gai nhớ, đan vòm xanhNghiêng sườn Đông mà che mưa anhNghiêng sườn Tây xoã bóng mát.Rợp trời thương, ấy mấy blue color suốtMà em nghiêng không còn ấy mấy về phương anhMà em nghiêng hết ấy mấy về phương anh.

Bạn đang xem: Lời bài hát sợi nhớ sợi thương


Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Cách Vẽ Đường Thẳng Trong Excel Cực Dễ, Cách Vẽ Đường Thẳng Trong Excel

Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.