BÀI HÁT MƯA RƠI DÂN CA XÁ

Nguồn nhạc khuông:

*
http://nguyendinhnghia.net/LFlute/images/DCTNguyen_MuaRoi.jpg

http://nguyendinhnghia.net/LFlute/html/BTap6DCTayNguyen_Xa_1.html

Hình như gồm 5 nốt, nhưng lại chỉ chơi được bởi 2 giọng trên thuộc cây diatonic.

Bạn đang xem: Bài hát mưa rơi dân ca xá

Mưa rơi.

Dân ca Xá.

Nốt chữ cái giọng D:

Mưa rơi mang đến cây giỏi tươi, búp chen lá trê…ên cành.A5 A5 A5 B5 D6 B5, A5 F#5 A5 F#5-A5 D5.

Rừng đẹp, trăm hoa rung rinh theo gio…ó.A4 A4, D5 D5 F#5 F#5 A5 G5-B5.

Bướm tung cánh ba…ay vờn.A5 F#5 A5 F#5-A5 D5.

Bên nương riu rít tiếng cười, ba…ao tra…i gái đa…ang nô…ô đùa.A5 A5 A5 B5 D6 F#5, A5-B5 F#5-A5 B5 A5-B5 F#5-A5 D5.

Đầu sàn có đôi chim cu đua nhau ga…áy,A4 A4 D5 D5 F#5 F#5 A5 A5 G5-B5,

Thách đôi én thuộc múa vui.A5 F#5 A5 A4 F#5 D5.Mưa rơi, chim ướt cánh bay, nó sa bẫy tro…ong rừng.A5 A5, A5 B5 D6 B5, A5 F#5 A5 F#5-A5 D5.

Dập dìu ai đi đơm cá bên su….ối.A4 A4 D5 D5 F#5 F#5 A5 G5-B5.

Nước xô nước ve…en bờ.A5 F#5 A5 F#5-A5 D5.

Trên nương, hương thơm nếp vàng, ma…ăng cừ…ơi hé, vư…ơn lê…ên cùng.A5 A5, A5 B5 D6 F#5, A5-B5 F#5-A5 B5, A5-B5 F#5-A5 D5.

Ngọt ngào hương thơm bay bay, cất cánh theo gio…ó,A4 A4 D5 D5 F#5 F#5, A5 A5 G5-B5,

Những chim nướng cùng nếp thơm.A5 F#5 A5 A4 F#5 D5.

Nhìn nhưng no.B5 A5 D5.Xướng âm giọng Rê trưởng:

Mưa rơi cho cây giỏi tươi, búp chen lá trê…ên cành.La5 La5 La5 Ti5 Rê6 Ti5, La5 Phi5 La5 Phi5-La5 Rê5.

Rừng đẹp, trăm hoa rung rinh theo gio…ó.La4 La4, Rê5 Rê5 Phi5 Phi5 La5 Xon5-Ti5.

Bướm tung cánh ba…ay vờn.La5 Phi5 La5 Phi5-La5 Rê5.

Bên nương riu rít giờ cười, ba…ao tra…i gái đa…ang nô…ô đùa.La5 La5 La5 Ti5 Rê6 Phi5, La5-Ti5 Phi5-La5 Ti5 La5-Ti5 Phi5-La5 Rê5.

Đầu sàn bao gồm đôi chim cu đua nhau ga…áy,La4 La4 Rê5 Rê5 Phi5 Phi5 La5 La5 Xon5-Ti5,

Thách đôi én thuộc múa vui.La5 Phi5 La5 La4 Phi5 Rê5.Mưa rơi, chim ướt cánh bay, nó sa mồi nhử tro…ong rừng.La5 La5, La5 Ti5 Rê6 Ti5, La5 Phi5 La5 Phi5-La5 Rê5.

Dập dìu ai đi đơm cá bên su….ối.La4 La4 Rê5 Rê5 Phi5 Phi5 La5 Xon5-Ti5.

Nước xô nước ve…en bờ.La5 Phi5 La5 Phi5-La5 Rê5.

Trên nương, hương thơm nếp vàng, ma…ăng cừ…ơi hé, vư…ơn lê…ên cùng.La5 La5, La5 Ti5 Rê6 Phi5, La5-Ti5 Phi5-La5 Ti5, La5-Ti5 Phi5-La5 Rê5.

Ngọt ngào mùi thơm bay bay, bay theo gio…ó,La4 La4 Rê5 Rê5 Phi5 Phi5, La5 La5 Xon5-Ti5,

Những chim nướng thuộc nếp thơm.La5 Phi5 La5 La4 Phi5 Rê5.

Nhìn mà lại no.Ti5 La5 Rê5.Nốt vần âm giọng C:

Mưa rơi mang đến cây xuất sắc tươi, búp chen lá trê…ên cành.G5 G5 G5 A5 C6 A5, G5 E5 G5 E5-G5 C5.

Rừng đẹp, trăm hoa rung rinh theo gio…ó.G4 G4, C5 C5 E5 E5 G5 F5-A5.

Bướm tung cánh ba…ay vờn.G5 E5 G5 E5-G5 C5.

Bên nương riu rít tiếng cười, ba…ao tra…i gái đa…ang nô…ô đùa.G5 G5 G5 A5 C6 E5, G5-A5 E5-G5 A5 G5-A5 E5-G5 C5.

Đầu sàn có đôi chim cu đua nhau ga…áy,G4 G4 C5 C5 E5 E5 G5 G5 F5-A5,

Thách song én thuộc múa vui.G5 E5 G5 G4 E5 C5.Mưa rơi, chim ướt cánh bay, nó sa mồi nhử tro…ong rừng.G5 G5, G5 A5 C6 A5, G5 E5 G5 E5-G5 C5.

Dập dìu ai đi đơm cá bên su….ối.G4 G4 C5 C5 E5 E5 G5 F5-A5.

Nước xô nước ve…en bờ.G5 E5 G5 E5-G5 C5.

Trên nương, mừi hương nếp vàng, ma…ăng cừ…ơi hé, vư…ơn lê…ên cùng.G5 G5, G5 A5 C6 E5, G5-A5 E5-G5 A5, G5-A5 E5-G5 C5.

Xem thêm: Quản Lý Bài Hát Tình Nghèo Có Nhau, Tình Nghèo Có Nhau

Ngọt ngào mừi hương bay bay, cất cánh theo gio…ó,G4 G4 C5 C5 E5 E5, G5 G5 F5-A5,

Những chim nướng cùng nếp thơm.G5 E5 G5 G4 E5 C5.

Nhìn nhưng mà no.A5 G5 C5.Xướng âm giọng Đô trưởng:

Mưa rơi mang đến cây giỏi tươi, búp chen lá trê…ên cành.Xon5 Xon5 Xon5 La5 Đô6 La5, Xon5 Mi5 Xon5 Mi5-Xon5 Đô5.

Rừng đẹp, trăm hoa rung rinh theo gio…ó.Xon4 Xon4, Đô5 Đô5 Mi5 Mi5 Xon5 Pha5-La5.

Bướm tung cánh ba…ay vờn.Xon5 Mi5 Xon5 Mi5-Xon5 Đô5.

Bên nương riu rít tiếng cười, ba…ao tra…i gái đa…ang nô…ô đùa.Xon5 Xon5 Xon5 La5 Đô6 Mi5, Xon5-La5 Mi5-Xon5 La5 Xon5-La5 Mi5-Xon5 Đô5.

Đầu sàn gồm đôi chim cu đua nhau ga…áy,Xon4 Xon4 Đô5 Đô5 Mi5 Mi5 Xon5 Xon5 Pha5-La5,

Thách song én cùng múa vui.Xon5 Mi5 Xon5 Xon4 Mi5 Đô5.Mưa rơi, chim ướt cánh bay, nó sa bả tro…ong rừng.Xon5 Xon5, Xon5 La5 Đô6 La5, Xon5 Mi5 Xon5 Mi5-Xon5 Đô5.

Dập dìu ai đi đơm cá bên su….ối.Xon4 Xon4 Đô5 Đô5 Mi5 Mi5 Xon5 Pha5-La5.

Nước xô nước ve…en bờ.Xon5 Mi5 Xon5 Mi5-Xon5 Đô5.

Trên nương, mừi hương nếp vàng, ma…ăng cừ…ơi hé, vư…ơn lê…ên cùng.Xon5 Xon5, Xon5 La5 Đô6 Mi5, Xon5-La5 Mi5-Xon5 La5, Xon5-La5 Mi5-Xon5 Đô5.

Ngọt ngào hương thơm bay bay, bay theo gio…ó,Xon4 Xon4 Đô5 Đô5 Mi5 Mi5, Xon5 Xon5 Pha5-La5,

Những chim nướng thuộc nếp thơm.Xon5 Mi5 Xon5 Xon4 Mi5 Đô5.

Nhìn mà no.La5 Xon5 Đô5.

Nốt vần âm giọng G:

Mưa rơi mang lại cây giỏi tươi, búp chen lá trê…ên cành.D5 D5 D5 E5 G5 E5, D5 B4 D5 B4-D5 G4.

Rừng đẹp, trăm hoa rung rinh theo gio…ó.D4 D4, G4 G4 B4 B4 D5 C5-E5.

Bướm tung cánh ba…ay vờn.D5 B4 D5 B4-D5 G4.

Bên nương riu rít tiếng cười, ba…ao tra…i gái đa…ang nô…ô đùa.D5 D5 D5 E5 G5 B4, D5-E5 B4-D5 E5 D5-E5 B4-D5 G4.

Đầu sàn tất cả đôi chim cu đua nhau ga…áy,D4 D4 G4 G4 B4 B4 D5 D5 C5-E5,

Thách đôi én cùng múa vui.D5 B4 D5 D4 B4 G4.Mưa rơi, chim ướt cánh bay, nó sa bả tro…ong rừng.D5 D5, D5 E5 G5 E5, D5 B4 D5 B4-D5 G4.

Dập dìu ai đi đơm cá bên su….ối.D4 D4 G4 G4 B4 B4 D5 C5-E5.

Nước xô nước ve…en bờ.D5 B4 D5 B4-D5 G4.

Trên nương, mừi hương nếp vàng, ma…ăng cừ…ơi hé, vư…ơn lê…ên cùng.D5 D5, D5 E5 G5 B4, D5-E5 B4-D5 E5, D5-E5 B4-D5 G4.

Ngọt ngào mùi thơm bay bay, cất cánh theo gio…ó,D4 D4 G4 G4 B4 B4, D5 D5 C5-E5,

Những chim nướng cùng nếp thơm.D5 B4 D5 D4 B4 G4.

Nhìn cơ mà no.E5 D5 G4.Xướng âm giọng Xon trưởng:

Mưa rơi mang đến cây tốt tươi, búp chen lá trê…ên cành.Rê5 Rê5 Rê5 Mi5 Xon5 Mi5, Rê5 Ti4 Rê5 Ti4-Rê5 Xon4.

Rừng đẹp, trăm hoa rung rinh theo gio…ó.Rê4 Rê4, Xon4 Xon4 Ti4 Ti4 Rê5 Đô5-Mi5.

Bướm tung cánh ba…ay vờn.Rê5 Ti4 Rê5 Ti4-Rê5 Xon4.

Bên nương riu rít giờ cười, ba…ao tra…i gái đa…ang nô…ô đùa.Rê5 Rê5 Rê5 Mi5 Xon5 Ti4, Rê5-Mi5 Ti4-Rê5 Mi5 Rê5-Mi5 Ti4-Rê5 Xon4.

Đầu sàn bao gồm đôi chim cu đua nhau ga…áy,Rê4 Rê4 Xon4 Xon4 Ti4 Ti4 Rê5 Rê5 Đô5-Mi5,

Thách song én thuộc múa vui.Rê5 Ti4 Rê5 Rê4 Ti4 Xon4.Mưa rơi, chim ướt cánh bay, nó sa mồi nhử tro…ong rừng.Rê5 Rê5, Rê5 Mi5 Xon5 Mi5, Rê5 Ti4 Rê5 Ti4-Rê5 Xon4.

Dập dìu ai đi đơm cá bên su….ối.Rê4 Rê4 Xon4 Xon4 Ti4 Ti4 Rê5 Đô5-Mi5.

Nước xô nước ve…en bờ.Rê5 Ti4 Rê5 Ti4-Rê5 Xon4.

Trên nương, hương thơm nếp vàng, ma…ăng cừ…ơi hé, vư…ơn lê…ên cùng.Rê5 Rê5, Rê5 Mi5 Xon5 Ti4, Rê5-Mi5 Ti4-Rê5 Mi5, Rê5-Mi5 Ti4-Rê5 Xon4.

Ngọt ngào hương thơm bay bay, bay theo gio…ó,Rê4 Rê4 Xon4 Xon4 Ti4 Ti4, Rê5 Rê5 Đô5-Mi5,